Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (AS PřF) na svém zasedání dne 8. ledna 2018 v souladu s platným Jednacím řádem AS PřF vyhlásil volby do AS PřF pro funkční období 2018-2021 se schváleným harmonogramem.

Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím aplikace přístupné přes Portál OU ve dnech 9. března 2018, od 12 hod. do 15. března 2018, do 12 hod.

AS PřF vyzývá všechny členy akademické obce PřF (akademické pracovníky a studenty), aby předložili návrhy kandidátů do kurie akademických pracovníků a kurie studentů AS PřF do dne 28. února 2018, do 12 hod. předsedovi volební komise přes podatelnu OU, nebo osobně a to v písemné formě s formální úpravou dle vzoru pro návrh kandidáta do AS PřF OU. Povinnou součástí návrhu kandidáta je také přiložený volební program navrhovaného kandidáta na hlavičkovém papíře PřF OU. Jeho naskenovaná podoba bude následně zveřejněna společně se zveřejněnou nominací.

Volby do AS se řídí Volebním řádem AS PřF OU.

Volby do AS PřF bude zajišťovat volební komise ve složení:
RNDr. Michal Živný, Ph.D. (KBE) 
Mgr. Tereza Aubrechtová (KFG) 
Mgr. Lucie Schaynová (KMA)studentka
RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D. (KSG) 
RNDr. Petr Bujok, Ph.D. (KIP)předseda

Dokumenty