OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Michal Živný

Michal Živný

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 240, budova L
funkce:tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2310
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 2000Mgr., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
1995 – 1998Bc., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
1991 – 1995Gymnázium Boskovice

Kvalifikace

2005Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2012 – 2014Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
2013Záznam a analýza morfometrických dat u neživých objektů
2014Aplikovaná geometrická morfometrie a statistická analýza tvaru
2014Záznam a analýza morfologických dat u živých objektů

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2005 – dosudOstravská univerzita
2005 – 2006Národní zemědělské muzeum
2003 – 2005Národní památkový ústav

Odborné zaměření

Kosterní antropologie
Antropologie pohřebního ritu

Působení v zahraničí

září 2014Harran Üniversitesi Şanlıurfa / Turecko / Erasmus
červen 2010Albert–Ludwigs–Universität Freiburg / Německo / Erasmus
červen 2008Albert–Ludwigs–Universität Freiburg / Německo / Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinastředně pokročilý
Italštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.

Všechny publikace

Živný, M., Jungerová, J., Králík, M., Urbanová, P. a Fojtík, P. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - "Za zahradama" (okr. Prostějov). In: Antropologické dni. Vlastivedné múzeum v Hlohovci. 2016.
Živný, M. a Moravec, Z. Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic. Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology. 2016, roč. 7, s. 197-205. ISSN 1804-848X.
Živný, M. a Cimalová, Š. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.. 2015.
Živný, M. a Kubicová, S. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.. 2015.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Historicko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků Marianny Machové z Moravské Ostravy. In: Antropologické dny 2015. Brno. 2015.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Novotná, J. Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2015. s. 272-292. ISBN 978-80-906091-2-9.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků II. 2014.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků III. 2014.
Živný, M., Moravec, Z., Moravcová, I. a Zedníková Malá, P. Příběh zapomenutého hřbitova. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2014. 148 s. ISBN 978-80-904316-9-0.
Živný, M. a Šebková, M. Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci. In: Veřejné prostory ve středověku. Olomouc. 2014.
Živný, M. Biologie člověka a antropologie. 2013.
Živný, M. Evoluce člověka a jeho předků I. 2013.
Živný, M., Nguyen, P. a Šebková, M. Předběžné antropologické vyhodnocení lidského kosterního materiálu z Dolního náměstí v Olomouci. In: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. Brno: Muzeum města Brna, Archaia Brno, o.p.s.. 2013.
Živný, M., Jarošová, I. a Fojtová, M. Early medieval necropole in Dolni Vestonice, Czech Republic: The results of anthropological and demographical evaluation of children skeletons. In: 18th congress of the European anthropological association. Ankara: Ankara Üniversitesi. 2012.
Živný, M. Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě. Jižní Morava. 2012, roč. 48, č. 51, s. 261-266. ISSN 0449-0436.
Živný, M. Struktura kosterního souboru a demografické ukazatele z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách. In: Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic-Na Pískách. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 31-37. ANTHROPOS, Studies in Anthropology..., Vol. 34. ISBN 978-80-7028-394-3.
Živný, M., Moravec, Z. a Uhrová, V. Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 113-126. ISSN 1211-3131.
Živný, M. Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 284 s. ISBN 978-80-7204-746-8.
Zatloukal, R. a Živný, M. An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc. Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology. 2010, roč. 1, č. 1, s. 91-97. ISSN 1804-848X.
Živný, M. Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně: Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7204-718-5.
Živný, M. German medieval cemetery in Brno, Czech Republic: Preliminary results of anthropological analysis. In: 17th Congress of the European Anthropological Association. Poznań. 2010.
Živný, M. Coin in burial rite. Heathen testimony of Christianity?. In: Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Praha. 2009.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI. 2009, roč. 2009, č. 156, s. 111-121. ISSN 0567-8250.
Živný, M. Antropologická analýza nalezených kosterních ostatků. In: Olomouc-Slavonín (U hvězdárny). Mladohradištní pohřebiště. 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2008. s. 17-34. Archaeologiae Regionalis Fontes 10. ISBN 978-80-86989-13-6.
Živný, M. Mince v hrobech a jejich interpretace v kontextu sociálních a duchovních proměn 11. a 12. století. In: Antropologické sympozium VI. s. 185-198. ISBN 978-80-87094-11-2.
Živný, M. a Zatloukal, R. Neobvyklý pohřeb ženy z 10. století na Denisově ulici v Olomouci. In: Prírodovedecké metódy v archeológii. Nitra. 2008.
Živný, M. Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce. Ve službách archeologie. 2007, s. 138-147. ISSN 1802-5463.
Živný, M. Historické pozadí obchodu. Prameny a studie. 2006, č. 1, ISSN 0862-8483.
Čeněk, M., Dolanská, L., Hájek, A., Kasal, V., Láznička, J., Novák, P., Pokorný, J., Políčková, B., Růžičková, V., Slaba, M., Strnadová, D. a Živný, M. Lidé, krajina a zemědělství: z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha. 200 s. ISBN 80-86726-21-5.
Zatloukal, R. a Živný, M. Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci. In: Ve službách archeologie 7. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2006. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Geopek Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2006. s. 381-400. ISBN 80-7275-066-6.
Živný, M. Mince z mladohradištních hrobů v Divákách v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy. Pravěk. 2005, roč. 55, s. 132-134. ISSN 0862-5085.
Zatloukal, R. a Živný, M. OLOMOUC (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc). Přehled výzkumů. 2005, roč. 46, s. 298-298. ISSN 1211-7250.
Živný, M. Pohřební ritus na Moravě v 11. - 15. století ve středoevropském kontextu. 2005.
Zatloukal, R. a Živný, M. Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.. In: Ve službách archeologie 5. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2005. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra., 2005. s. 481-492. ISBN 80-7275-060-7.
Živný, M. Bibliografie prací doc. PhDr. Josefa Ungera. Archeologické rozhledy. 2004, roč. 56, s. 425-432. ISSN 0323-1267.
Živný, M. Mince v hrobech jako odraz sociální a duchovní kultury na Moravě v 11. a 12. století. 2004.
Živný, M. Šedesátiny doc. Josefa Ungera. Archeologické rozhledy. 2004, roč. 56, s. 424-424. ISSN 0323-1267.
Zatloukal, R. a Živný, M. Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu bývalého olomouckého hradu. Antropologická analýza.. In: Prírodovedecké metódy v službách archeológie 6. Nitra. 2004.
Živný, M. Analýza dětské úmrtnosti na středověkých pohřebištích na Moravě. In: Cesty na druhý svet. Roads to the otherworld.. Bratislava. 2003.
Živný, M. Coins in graves as reflection of social and spiritual culture. In: Programme abstracts. Prague: Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. s. 233-233. ISBN 80-86561-06-2.
Živný, M. Demografie moravských pohřebišť z mladší a pozdní doby hradištní (950-1250). In: Ve službách archeologie 4. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra, 2003. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno a Archeologický ústav Slovenské akademie věd Nitra, 2003. s. 294-302. ISBN 80-7275-041-0.
Unger, J. a Živný, M. Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. 2003, roč. 44, s. 248-248. ISSN 1211-7250.
Živný, M. První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav). Pravěk. 2002, roč. 11, s. 365-370.
Živný, M. Studijní pobyt. 2002.
Živný, M. Výzkumný pobyt. 2002.
Živný, M. Mária Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Archeologický ústav SAV Nitra 1995.. Archeologické rozhledy. 2001, roč. 53, s. 176-177. ISSN 0323-1267.
Živný, M. Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku. 2000.


AutorNázev práceTypRok
Mindeková AndreaZákladní antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z raně novověkého hřbitova z Brna, Smetanovy ulicediplomová 2018 
Poštulková PavlaZákladní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze sběrů a porušených hrobů z raně novověkého hřbitova z Brna - Smetanovy ulicediplomová 2018 
Nguyen PavelSoučasný stav konzumace marihuany u studentů v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Šebková MartinaSouhrnné antropologické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z raně středověkého pohřebiště z Dolního náměstí v Olomoucidiplomová 2014 
Schmidtová SimonaStravovací návyky a preference potravy ve vztahu k pohlavnímu výběru u člověkadiplomová 2013 
Vendelová VeronikaBiologicko-sociokulturní studie problematiky kouření - rozdíly mezi muži a ženamidiplomová 2013 
Kupková VeronikaModernizace výuky fylogeneze a ekologie člověka na gymnáziíchdiplomová 2012 
Jaglařová MartinaProblematika kouření na základních školáchdiplomová 2011 
Jurajdová ZuzanaAlkoholizmus - kouření - drogy: srovnání sportovních a nesportovních středních školdiplomová 2011 
Aniol MarekTělesná zdatnost dospívající mládežediplomová 2010 
Bartová MarkétaVady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Chudobová RenátaŽivotní styl středoškolské mládeže v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Franc MichalAlkoholizmus na středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Grygarová EvaŽivotní styl žáků městských a venkovských základních školdiplomová 2010 
Ivánková MarkétaOrtopedické vady chodidla u žáků základních a středních škol, jejich příčiny a prevencediplomová 2010 
Kršková MichaelaProblematika uživatelství drog na základních a středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Voborná KateřinaSkolióza u žáků základních škol v Jihomoravském krajidiplomová 2010 
Kovalčík TomášAntropometrie hráčů volejbalu, struktura jejich pohybové aktivity a životní styldiplomová 2009 
Kožušníková DenisaProblematika uživatelství drog na středních školách v Havířovědiplomová 2009 
Pešátová RenátaSkolióza u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2009 
Poštulková MichaelaPéče o chrup v minulosti a dnesdiplomová 2009 
Šišková MartinaModerní metody výuky kosterní a svalové soustavy na gymnáziíchdiplomová 2008 
Vaculíková PetraObezita u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2008 
Vajdíková MonikaStruktura a biologické aspekty pohybové aktivity dětí základních a středních školdiplomová 2008 
Lisá MarieVyhodnocení spermiogramů z roku 2016 z Gyncentra Ostravabakalářská 2018 
Pátrová TerezaImplementace metody CLIL do výuky přírodopisu na základních školáchbakalářská 2018 
Lomičová PavlaSoučasný stav výuky ontogeneze člověka na základních a středních školách v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Kolková TerezaVady zakřivení páteře u dětí: Přehled aktuálního stavu a dlouhodobých trendů v České republice a ve světěbakalářská 2016 
Komárková MartinaZákladní antropologický rozbor lidského kosterního materiálu z porušených středověkých hrobů Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Mochová LucieEnvironmentální dopady současných způsobů pohřbíváníbakalářská 2016 
Poštulková PavlaZákladní antropologický rozbor středověkého fragmentárního lidského kosterního materiálu z archeologických výzkumů z Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Doležalová KateřinaObezita u studentů středních škol v Karvinébakalářská 2014 
Martinek JanSpirometrická analýza vzorku středoškolské mládeže ve vztahu k vybraným aspektům životního stylubakalářská 2013 
Nguyen PavelZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků odkrytých roku 2012 na Dolním náměstí v Olomoucibakalářská 2013 
Pupíková MichaelaDominance matek a poměr pohlaví jejich potomkůbakalářská 2012 
Šebková MartinaZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomoucebakalářská 2012 
Winklerová HannaKvalita stravování mládeže: Průzkum mezi studenty vybraných středních škol a učilišť v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Slováčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z ulice 8. května v Olomoucibakalářská 2011 
Dostálová AnnaSexuální život na prahu dospělosti: orientace studentů středních škol a učilišť v problematice sexualitybakalářská 2010 
Nálepová MonikaObezita v kontextu životního stylu: studie mezi studenty víceletého gymnázia v Bohumíněbakalářská 2010 
Schmidtová SimonaProblematika vegetariánství - biologický a sociokulturní pohledbakalářská 2010 
Uhrová VendulaZákladní antropologické a demografické vyhodnocení raně novověkého pohřebiště z Puchmajerovy ulice v Ostravěbakalářská 2010 
Kupková VeronikaKouření na středních školách v Ostravěbakalářská 2009 
Poláčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z chrámu sv. Marka v Litovlibakalářská 2009 
Vendelová VeronikaProblematika uživatelství drog na středních školách ve Zlínském krajibakalářská 2009 
Výskalová JitkaVývojová dysplázie kyčelního kloubu u dětíbakalářská 2009 


Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub