OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Tomáš Hoch

Tomáš Hoch

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 444, budova L
funkce:
obor činnosti:humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, regionální geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2341
775 232 959
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 – 2011Ph.D., Ostravská univerzita, obor Politická a kulturní geografie
1998 – 2004Mgr., Ostravská univerzita, obor Politická a kulturní geografie
1992 – 1998Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

Zaměstnání

2011 – dosudOstravská univerzita (odborný asistent na KSGRR)
2005 – 2007Waldorfské lyceum v Ostravě (učitel geografie)
2004 – 2005ZEEP (Koordinátor vzdělávacích programů pro NGO v Kapském městě)

Odborné zaměření

Regionální geografie (postsovětský prostor, subsaharská Afrika)
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
Ozbrojené konflikty

Členství v profesních organizacích

ASN – Association for the Study of Nationalities
BASEES – The British Association for Slavonic and East European Studies

Působení v zahraničí

3/2018University of Maribor, Department of Geography
9/2017University of Eastern Finland, Department of Geographical and Historical Studies
4/2016University of Antwerp, Institute of Development Policy and Management
4/2015University of Tartu, Institute of Government and Politics
4/2014University of Bologna, Department of History and Cultures
10/2013University of Coimbra, Department of Geography
2/2013University of Sevilla, Department of Human Geography

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinastředně pokročilý
Ruštinastředně pokročilý


Vybrané publikace

Hoch, T. Legitimization of Statehood and its Impact on Foreign Policy in De Facto States: A Case Study of Abkhazia. Iran and the Caucasus. 2018, roč. 22, č. 4, s. 382-407. ISSN 1609-8498.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č. 6, s. 329-341. ISSN 1075-8216.
Hoch, T. a Khundadze, T. Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu. Mezinárodní vztahy. 2017, roč. 52, č. 3, s. 7-22. ISSN 0323-1844.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459. ISSN 0966-8136.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN 1732-4254.
Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization of Statehood in De facto States: A case study of Somaliland. AUC Geographica. 2015, roč. 50, č. 1, s. 37-49. ISSN 2336-1980.
Souleimanov, E. a Hoch, T. Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991-2008. Praha: Auditorium, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87284-34-6.
Hoch, T. a Kopeček, V. Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character). The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, č. 1, s. 57-72. ISSN 1803-1757.

Všechny publikace

Hoch, T. a Khundadze, T. Factors of the Orthodox Church's low level of engagement in the transformation of the Georgian-Abkhaz conflict. In: British Association for Slavonic and East European Studies Annual Conference 2018. Cambridge: University of Cambridge. 2018.
Hoch, T. Legitimization of Statehood and its Impact on Foreign Policy in De Facto States: A Case Study of Abkhazia. Iran and the Caucasus. 2018, roč. 22, č. 4, s. 382-407. ISSN 1609-8498.
Hoch, T. University of Maribor, Department of Geography. 2018.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č. 6, s. 329-341. ISSN 1075-8216.
Hoch, T. Legitimization of statehood and its impact on foreign policy in de facto states: a case study of Abkhazia. In: 22nd Annual ASN World Convention. New York: Harriman Institute at Columbia University. 2017.
Hoch, T. a Khundadze, T. Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu. Mezinárodní vztahy. 2017, roč. 52, č. 3, s. 7-22. ISSN 0323-1844.
Hoch, T. University of Eastern Finland, Department of Geographical and Historical Studies. 2017.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459. ISSN 0966-8136.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN 1732-4254.
Hoch, T. a KAŠPAR, J. Limity gruzínské občanské společnosti při budování míru. Medzinárodné vzťahy. 2016, roč. 14, č. 3, s. 222-242. ISSN 1336-1562.
Hoch, T. The Role of Church in the Georgian-Abkhaz conflict transformation. In: Regionalisms at Europes Margins: Ruptures, Sutures, Representations. Tartu: Johan Skytte Institute of Political Science, University of Tartu. 2016.
Hoch, T. University of Antwerp, Institute of Development Policy and Management. 2016.
KAŠPAR, J. a Hoch, T. Evropská identita v postojích gruzínské společnosti a zahraničně politické orientaci země. Annales Scientia Politica. 2015, roč. 4, č. 2, s. 33-41. ISSN 1339-0732.
Hoch, T., Kopeček, V. a KAŠPAR, J. Gruzie mezi Evropskou unií a Ruskem. Medzinárodné vzťahy. 2015, roč. 13, č. 4, s. 347-364. ISSN 1336-1562.
Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization of Statehood in De facto States: A case study of Somaliland. AUC Geographica. 2015, roč. 50, č. 1, s. 37-49. ISSN 2336-1980.
Hoch, T. Role of civil society organizations in Georgian-Abkhaz conflict transformation. In: 5th Annual Geopolitical Conference: Strategic and Geopolitical Issues in the Contemporary World. Praha: Institute of Political Science (FSV UK). 2015.
Hoch, T. University of Tartu, Institute of Government and Politics. 2015.
Kopeček, V. a Hoch, T. Vzestup a pád abcházské demokracie. In: VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: Institut politologických studií FSV UK Praha. 2015.
Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization strategies of statehood. In: 1st Central European African Studies Conference. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen. 2014.
Hoch, T., Souleimanov, E. a Baranec, T. Russia's role in the official peace process in South Ossetia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2014, roč. 13, č. 23, s. 53-71. ISSN 1732-4254.
Hoch, T. University of Bologna, Department of History and Cultures. 2014.
Hoch, T. Výuka Zahraniční rozvojové spolupráce na základních a středních školách. 2014.
Hoch, T., Souleimanov, E. a Baranec, T. Impact of internal development in the Russian Federation on the transformation of the conflict in South Ossetia. In: GLOBALIZATION 2013: 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION. Ostrava: Ostravská univerzita: Ostravská univerzita. 2013.
Hoch, T. Political elites in Abkhazia. In: Caucasus and Central Asia: Domestic Challenges and Foreign Impacts. Warsaw: Institute of International Relations, University of Warsaw. 2013.
Hoch, T. a Souleimanov, E. Russia's Role in the Peace Process in Abkhazia. In: In: Malek, M. Ausgewählte sicherheitspolitische Fragen im Südkaukasus. Wien: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, 2013. s. 21-51. ISBN 978-3-902944-27-6.
Hoch, T. a Souleimanov, E. Separatistické konflikty na jižním Kavkaze z pohledu politicko-bezpečnostní situace v regionu. In: Jižní Kavkaz v bezpečnostní perspektivě. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013. s. 72-115. ISBN 978-80-86855-90-5.
Hoch, T. University of Coimbra, Department of Geography. 2013.
Hoch, T. University of Sevilla, Department of Human Geography. 2013.
Drobík, T., Hoch, T. a Rudincová, K. Cestovní ruch v Africe a na Blízkém východě. 1.vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 163 s. ISBN 978-80-7464-149-7.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze. Mezinárodní vztahy. 2012, roč. 47, s. 5-28. ISSN 0323-1844.
Souleimanov, E. a Hoch, T. Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991-2008. Praha: Auditorium, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87284-34-6.
Hoch, T. Separatistické konflikty na jižním Kavkaze z pohledu politicko-bezpečnostní situace v regionu. In: Bezpečnostní situace na jižním Kavkaze z pohledu ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR,odbor bezpečnostní politiky. 2012.
Hoch, T. University of Minho, Guimaraes, Department of Geography. 2012.
Hoch, T. EU Strategy towards Post-Soviet De Facto States. In: The Third Central European Conference: THE ASIAN 21ST CENTURY? CHANGES OF THE WORLD ORDER. Olomouc: UPOL. 2011.
Hoch, T. EU Strategy towards Post-Soviet De Facto States. Contemporary European Studies. 2011, roč. 6, č. 2, s. 69-85. ISSN 1802-4289.
Hoch, T. Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie. European Science and Art Publishing, 2011. 113 s. ISBN 978-80-87504-13-0.
Hoch, T. Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie. 2011.
Hoch, T. Proč neměl konflikt v Adžárii (1991-2004) ozbrojený charakter. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 868-871. ISBN 978-80-7368-903-2.
Hoch, T. The Failure of Track Two Diplomacy in Georgian-Abkhazian Peace Process. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 83-89. ISBN 978-80-7368-963-6.
Hoch, T. The Failure of Track Two Diplomacy in Georgian-Abkhazian Peace Process. In: The Scale of Globalization: Global, Local, Individual (Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century). Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. The origins of toponyms and ethnonyms in the region of the South Caucasus. In: Region and Regionalism, No. 10, vol. 2. Lodz, Opole: University of Lodz, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2011. University of Lodz, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2011. s. 201-211. ISBN 978-83-7126-269-2.
Hoch, T. a Kopeček, V. Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character). The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, č. 1, s. 57-72. ISSN 1803-1757.
Siwek, T. a Hoch, T. Úvod do studia geografie I.. 2011.
Hoch, T. Analýza role občanské společnosti v konfliktních regionech Abcházie a Náhorního Karabachu. 2010.
Hoch, T. Demokratizace v de-facto státech: nutná podmínka k mezinárodnímu uznání?. In: Podoby demokracie na začátku 21.století: Evropská unie a svět. Kolín: ARC - VŠPSV v Kolíně. 2010.
Hoch, T. Demokratizace v de-facto státech: nutná podmínka k mezinárodnímu uznání?. In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. s. 390-400. ISBN 978-80-86879-27-7.
Hoch, T. Limity rozvojové spolupráce v de facto státech. In: Studentská vědecká konference 2010. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Hoch, T. Limity rozvojové spolupráce v de facto státech. In: Limity rozvojové spolupráce v de facto státech. s. 260-263. ISBN 978-80-7368-719-9.
Hoch, T., Baar, V. a Kopeček, V. Podmínky demokratizace v de facto státech: případová studie Abcházie. Středoevropské Politické studie. 2010, roč. 12, s. 285-299. ISSN 1212-7817.
Hoch, T. Proč neměl konflikt v Adžárii (1991-2004) ozbrojený charakter. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Sources of Conflicts in the Region of South Caucasus. In: The 12th International Political Geography Conference. Glubczyce: University of Lodz. 2010.
Hoch, T. The Limits of Humanitarian Aid and Development Cooperation in War-torn Separatist Regions: Case study of Abkhazia. In: Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 139-146. ISBN 978-80-7368-717-5.
Hoch, T. The Impact of Economic Globalization on Democratization in the Least developed Countries. In: Středoevropské konference doktorandů politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. Olomouc: Univerzita Palckého, Olomouc. 2009.
Hoch, T. The Impact of Economic Globalization on Democratization in the Least Developed Countries. Contemporary European Studies. 2009, roč. 4, č. 2, s. 178-194. ISSN 1802-4289.
Hoch, T. The Limits of Humanitarian Aid and Development Cooperation in War-torn Separatist Regions: Case study of Abkhazia. In: 4th International Conference on Globalisation: Beyond Globalisation - Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2009.
Hoch, T. Základy rozvojové pomoci. 2007.


AutorNázev práceTypRok
Šebestík MiroslavKoncept získané suverenity jako strategie k legitimizaci státnosti v de facto státechdiplomová 2019 
Szymiczková JanaKonflikt v Kašmíru a role občanské společnosti při jeho transformacidiplomová 2018 
Třísková MartinaFaktory udržitelnosti de facto států v postsovětském prostorudiplomová 2018 
Jacková LenkaFaktory udržitelnosti de facto států v subsaharské Africediplomová 2017 
Pastrňková MichaelaProblematika mezinárodních migrantů v zrcadle českých médiídiplomová 2017 
Schneider JanStrategie k získání mezinárodního uznání Severokyperské turecké republikydiplomová 2016 
Stachová MonikaObčanská společnost při transformaci gruzínsko-abcházského konfliktudiplomová 2016 
Střálková ZdeňkaLegitimizace státnosti v Somalilandudiplomová 2016 
Šťastná HelenaReflexe témat zahraniční rozvojové spolupráce politickými stranami v ČR v letech 2006-2013diplomová 2015 
Pobořilová MarcelaRole humanitárních organizací v regionech postižených komplexními krizemi: případová studie Jižního Súdánudiplomová 2011 
Šafránková PavlínaKomparace snah o získání nezávislosti v Kosovu a Abcháziidiplomová 2011 
Bortel MarekDekolonizace Belgického Kongabakalářská 2018 
Graf JanÚloha nerostných surovin v ozbrojených konfliktech: případová studie Demokratické republiky Kongobakalářská 2018 
Mendesová PernillaPrůběh dekolonizace v Angole a jeho důsledkybakalářská 2018 
Pustay KamilVývoj sovětské ekonomiky v osmdesátých letech 20. stoletíbakalářská 2018 
Adamec MarekMezinárodní dobrovolnický cestovní ruch v ČRbakalářská 2017 
Klejnot OndřejAlžírsko 1954-1962: trnitá cesta k nezávislostibakalářská 2017 
Kracík ŠimonŠvédský kolonialismus a jeho reflexebakalářská 2017 
Podleśny LukášDánský kolonialismusbakalářská 2017 
Jedlinská BarboraKulturní dědictví a cestovní ruch: případová studie Lamubakalářská 2016 
Michelsohnová AnetaStalinské deportace z Krymubakalářská 2016 
Škuta JanAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky: případová studie Středoafrické republikybakalářská 2016 
Vítová HanaAnalýza cestovního ruchu v Namibiibakalářská 2016 
Brchaňová MichaelaUniverzální dostupnost základního vzdělání: analýza druhého cíle Rozvojových cílů tisíciletíbakalářská 2015 
Lassak HorstDeportace severokavkazských národů v Sovětském svazu v průběhu 2. světové válkybakalářská 2015 
Masná VeronikaProsazování rovnosti pohlaví a posílení postavení žen v regionu východní Afrikybakalářská 2015 
Pavlištíková IvetaKonflikt v Jižním Súdánubakalářská 2015 
Plecháčková BarboraAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky: případová studie Konžské demokratické republikybakalářská 2015 
Šebestík MiroslavStalinské deportace z Pobaltíbakalářská 2015 
Třísková MartinaKonflikt v Čečenskubakalářská 2015 
Drobotová ElizabethVztah mezi demokracií a rozvojem ve skupině nejchudších zemí světa (LDCs)bakalářská 2014 
Gřunděl MatějAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Súdánubakalářská 2014 
Jacková LenkaAnalýza genocidy ve Rwanděbakalářská 2014 
Schneider JanOdstraňování extrémní chudoby a hladu v regionu východní Afriky: analýza prvního cíle Rozvojových cílů tisíciletíbakalářská 2014 
Dostálová MonikaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Nigériebakalářská 2013 
Heryánová JanaVývoj multilaterální rozvojové spolupráce v ČR v letech 1995-2010bakalářská 2013 
Holková AlžbětaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Zimbabwebakalářská 2013 
Jakubcová KristýnaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Čadubakalářská 2013 
Knyblová VeronikaVztah mezi mezinárodní migrací a rozvojembakalářská 2013 
Mazal MiroslavPodmínky demokratizace v neuznaných státech: případová studie Podněsterské moldavské republikybakalářská 2013 
Wartalská MichaelaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Somálskabakalářská 2013 
Antolíková IvetaNaplňování rozvojových cílů tisíciletí v subsaharské Africebakalářská 2012 
Fabian VeronikaPomoc uprchlíkům na území ČR jako součást zahraniční rozvojové spolupráce ČRbakalářská 2012 
Kubiczová NikolaOficiální rozvojová spolupráce v slabých a selhávajících státech v regionu subsaharské Afrikybakalářská 2012 
Navrátil DavidVznik a vývoj Republiky Srbská Krajinabakalářská 2012 
Cachová KateřinaNezávislost Kosova: teorie a praxe mezinárodněprávního uznávání státůbakalářská 2011 
Kašpar JakubPodmínky demokratizace v neuznaných státech: případová studie Abcháziebakalářská 2011 
Madera ZuzanaAdopce na dálku v ČRbakalářská 2011 
Petruželová KateřinaPostavení spravedlivého obchodu v ČRbakalářská 2011 
Černík OndřejMírové operace OSN v Abcháziibakalářská 2010 
Navrátilová LucieHumanitární pomoc a rozvojová spolupráce v zrcadle českých médiíbakalářská 2010 
Prátová BarboraKomparace zahraniční rozvojové spolupráce ČR a SRbakalářská 2010 
Koutná SimonaTransformační proces Zahraniční rozvojové spolupráce v ČR 1995-2009bakalářská 2009 
Mintělová GabrielaProblematika odpouštění zahraničního dluhu rozvojovým zemím z pohledu ČRbakalářská 2009 


Nacionalismus a jeho dopady na etnické menšiny v postkomunistickém prostoru
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Legitimizační strategie směřující k mezinárodnímu uznání Abcházie
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub