OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Petr Bujok

Petr Bujok

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 305, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2176
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~bujok

Vzdělání

2013 – 2013RNDr., Ostravská Univerzita, 1801V001 - Informatika
2008 – 2013Ph.D., Ostravská Univerzita, 1801V018 - Informační systémy
2006 – 2008Mgr., Ostravská Univerzita, 1802T006 - Informační systémy
2003 – 2006Bc., Ostravská Univerzita, 1801R001 - Informatika

Kvalifikace

2013RNDr.
2013Ph.D.

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2014Kurz: Časové řady a predikce
2013Kurz: Plánování výzkumu: reprezentativita
2013Kurz: Introduction to genetic epidemiology in the GWAS ERA
2012Kurz: PRACE Spring School 2012
2012Kurz: Paralelní výpočty v MATLABu
2009Kurz: Akreditovaný certifikovaný tester ECDL

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření

Globální optimalizace evolučními algoritmy
Analýza (vícerozměrných) dat
Analýza časových řad

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudpředseda volební komise AS-PřF
2017 – dosudčlen stipendijní komise PřF

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká statistická společnost

Působení v zahraničí

23. 5. – 30. 5. 2010Zvané přednášky na University of Iceland, School of Education

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Poláková, R. a Bujok, P. Adaptation of Population Size in Differential Evolution Algorithm: An Experimental Comparison. In: IEEE IWSSIP2018: 2018-06-20 Maribor.
Bujok, P. Cooperative Model for Nature-Inspired Algorithms in Solving Real-World Optimization Problems. In: BIOMA: Bioinspired Optimization Methods and Their Applications 2018-05-16 Paris. Paris: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018. s. 50-61. ISBN 978-3-319-91640-8.
Zámečníková, H., Einšpiglová, D., Poláková, R. a Bujok, P. Diversity-based Population Size Adaptation in Nature-inspired Optimization Alogorithms. In: ISCAMI2018, Proceedings of the 19th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2018-05-10 Malenovice. Ostrava: University of Ostrava, 2018. s. 71-71. ISBN 978-80-7464-112-1.
Bujok, P. Migration Model of Adaptive Differential Evolution Applied to Real-World Problems. In: 17th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: LNCS 10841 Artificial Intelligence and Soft Computing - Part I 2018-06-03 Zakopane, Polsko. Switzerland: Springer, 2018. s. 313-322. ISBN 978-3-319-91252-3.
Bujok, P. a Poláková, R. Migration Model of jSO Algorithm. In: IEEE IWSSIP2018: 2018-06-20 Maribor.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Adaptation of Population Size According to Current Population Diversity in Differential Evolution. In: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI): 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Proceedings 2017-11-27 Honolulu. Piscataway, USA: IEEE, 2017. s. 2627-2634. ISBN 978-1-5386-2725-9.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Adaptive Differential Evolution vs. Nature-Inspired Algorithms: An Experimental Comparison. In: 2017 IEEE SSCI: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Proceedings 2017-11-27 Honolulu. Piscataway, USA: IEEE, 2017. s. 2604-2611. ISBN 978-1-5386-2725-9.
Konečná, P. a Bujok, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2.
Kukliczová, I., Zeleníková, R. a Bujok, P. Assessing subjective sleep quality in seniors. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, roč. 8, č. 1, s. 559-564. ISSN 2336-3517.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Enhanced Individual-dependent Differential Evolution with Population Size Adaptation. In: CEC IEEE 2017: CEC IEEE 2017 2017-06-05 San Sebastián. San Sebastián, Spain: IEEE, 2017. s. 1358-1365. ISBN 978-1-5090-4600-3.
Bujok, P. Improving the Convergence of Differential Evolution. In: Numerical Analysis and Its Applications: 6th International Conference, NAA 2016: LNCS 10187 Numerical Analysis and Its Applications 2016-06-15 Lozenetz, Bulgaria. Switzerland: Springer International Publishing, 2017. s. 252-260. ISBN 978-3-319-57098-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. NATURE-INSPIRED ALGORITHMS IN REAL-WORLD OPTIMIZATION PROBLEMS. MENDEL Soft Computing Journal. 2017, č. 23, s. 7-14. ISSN 1803-3814.
Bujok, P. On Modification of Population-Based Approach Used in Adaptive Differential Evolution Algorithm. Acta Polytechnica Hungarica. 2017, č. 14, s. 163-180. ISSN 1785-8860.
Bujok, P. On the Efficiency of Successful-Parent Selection Framework in the State-of-the-art Differential Evolution Variants. In: 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: LNAI 10245 Artificial Intelligence and Soft Computing - Part I 2017-06-11 Zakopane, Polsko. New York: Springer, 2017. s. 327-336. ISBN 978-3-319-59063-9.
Sochor, T., Zuzčák, M. a Bujok, P. Analysis of attackers against windows emulating honeypots in various types of networks and regions. In: International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN: International Conference on Ubiquitous and Future Networks, ICUFN 2016 Wien, Austria. IEEE Computer Society, 2016. s. 863-868. ISBN 978-1-4673-9991-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Differential Evolution with Exponential Crossover Revisited. In: MENDEL 2016: MENDEL 2016 22nd International Conference on Soft Computing 2016-06-07 Brno. Brno: Brno University of Technology, 2016. Brno University of Technology, 2016. s. 17-24. ISBN 978-80-214-5365-4.
Doleček, R., Pleva, L., Němečková Crkvenjaš, Z., Tvrdík, J., Švagera, Z., Bartoš, V., Bujok, P., Cichý, Z., Dvořáček, I., Cholevík, D., Koliba, P., Poláková, R., Pometlová, J., Šafarčík, K. a Závada, M. Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Enhanced Success-history Based Parameter Adaptation for Differential Evolution and Real-World Optimization Problems. In: BIOMA2016: Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2016 2016-05-18 Bled, Slovinsko. Ljubljana, Slovenia: Jožef Stefana Institute, 2016. s. 159-171. ISBN 978-961-264-093-4.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Evaluating the Performance of L-SHADE with Competing Strategies on CEC2014 Single Parameter-operator Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 1181-1187. ISBN 9781509006229.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Evaluating the Performance of SHADE with Competing Strategies on CEC 2014 Single-Parameter Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 5002-5009. ISBN 9781509006229.
Bujok, P. Change of the Convergence Speed in Differential Evolution Algorithm. In: Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications: NAA´16 2016-06-15 Lozenets, Bulgaria. Rousse: University of Rousse, 2016. University of Rousse, 2016. s. 10-10.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. L-SHADE with Competing Strategies Applied to CEC2015 Learning-based Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 4790-4796. ISBN 9781509006229.
Poláková, R. a Bujok, P. Our Recent Works in the Field of Differential Evolution Algorithm. In: SKIP. Ostrava. 2016.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Population-size adaptation through diversity-control mechanism for differential evolution. In: Mendel 2016: MENDEL 2016 22nd International Conference on Soft Computing 2016-06-08 Brno. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 49-56. ISBN 9788021453654.
Sochor, T., Zuzčák, M. a Bujok, P. Statistical analysis of attacking autonomous systems: Detailed Statistics of Attackers against Linux Honeynet. In: 2016 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2016; London; United Kingdom; 13 June 2016 through 14 June 2016;: 2016 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services, Cyber Security 2016 2016-06-13 London, UK. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. ISBN 978-1-5090-0709-7.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: SHADE with Competing Crossover Strategies. In: 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: Lecture Notes in Artificial Intelligence 9119 2015-06-14 Zakopane, Polsko. New York: Springer, 2015. Springer, 2015. s. 329-339. ISBN 978-3-319-19323-6.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Cooperation of Optimization Algorithms: A Simple Hierarchical Model. In: CEC2015: 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2015-05-25 Sendai, Japonsko. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 1046-1052. ISBN 978-1-4799-7492-4.
Bujok, P. Hierarchical Topology in Parallel Differential Evolution. In: Lecture Notes in Computer Science 8962. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2015. Springer-Verlag, 2015. s. 62-69. ISBN 978-3-319-15584-5.
Bujok, P. a Tvrdík, J. New Variants of Adaptive Differential Evolution Algorithm With Competing Strategies. Acta Electrotechnica et Informatica. 2015, roč. 15, č. 15, s. 49-56. ISSN 1335-8243.
Kotyrba, M., Volná, E. a Bujok, P. Unconventional modelling of complex system via cellular automata and differential evolution. Swarm and Evolutionary Computation. 2015, č. 25, s. 52-62. ISSN 2210-6502.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Základy pravděpodobnosti a statistiky. 2015.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Controlled Restart in Differential Evolution Applied to CEC2014 Benchmark Functions. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. s. 2230-2236. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Differential Evolution with Rotation-Invariant Mutation and Competing-Strategies Adaptation. In: WCCI 2014. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. s. 2253-2258. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Bujok, P. Globální optimalizace a diferenciální evoluce. In: BIG DATA A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ V ICT. FEI-VŠB-TUO, Ostrava. 2014.
Bujok, P. Hierarchical Topology in Parallel Differential Evolution. In: Eight International Conference on Numerical Methods and Applications.
Bujok, P. Tvorba testů v LMS Moodle, testy v HotPotatoes. 2014.
Tvrdík, J., Bujok, P. a Poláková, R. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on CEC 2013 Benchmark Problems. In: 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. Brno University of Technology, 2013. s. 123-128. ISBN 978-802144540-6.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on CEC 2013 Benchmark Problems. In: 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology. 2013.
Bujok, P. a Tvrdík, J. A New Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm. Spišská Nová Ves, Slovakia. 2013.
Bujok, P. a Tvrdík, J. A New Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm: Book of abstracts. In: Informatics 2013. Košice: FEEI TU of Košice, 2013. FEEI TU of Košice, 2013. s. 304-308. ISBN 978-80-8143-127-2.
Bujok, P. Efficiency of Migration in Parallel Differential Evolution. In: ISCAMI 2013. IRAFM, 2013. s. 18-18.
Bujok, P. Efficiency of Migration in Parallel Differential Evolution. In: ISCAMI 2013. Hotel KAM, Malenovice: IRAFM. 2013.
Bujok, P. London School of Hygiene & Tropical Medicine. 2013.
Bujok, P. Paralelismus a adaptivních evolučních algoritmech. 2013.
Bujok, P. Synchronous and Asynchronous Migration in Adaptive Differential Evolution Algorithms. NEURAL NETWORK WORLD. 2013, č. 23, s. 17-30. ISSN 1210-0552.
Bujok, P. Základy pravděpodobnosti a statistiky. 2013.
Tvrdík, J., Poláková, R. a Bujok, P. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Variants for Single-Objective Optimization. In: 18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. Brno University of Technology, 2012. s. 132-137. ISBN 978-80-214-4540-6.
Tvrdík, J., Poláková, R. a Bujok, P. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Variants for Single-Objective Optimization. Brno. 2012.
Tvrdík, J., Poláková, R., VESELSKÝ, J. a Bujok, P. Adaptive Variants of Differential Evolution: Towards Control-Parameter-Free Optimizers. In: Handbook of Optimization - From Classical to Modern Approach. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. s. 423-449. Intellingent Systems Reference Library, vol. 38. ISBN 978-3-642-30503-0.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution. In: Lecture Notes in Computer Science 7269. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. Springer-Verlag, 2012. s. 39-47. ISBN 978-3-642-29352-8.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution. In: ICAISC 2012 SIDE 2012. Zakopane. 2012.
Bujok, P. PRACE Spring School 2012, School for Developers of Petascale Applications. 2012.
Bujok, P. Synchronous Migration in an Island Model of Differential Evolution. In: ISCAMI 2012. Hotel KAM, Malenovice: IRAFM. 2012.
Bujok, P. Synchronous Migration in an Island Model of Differential Evolution. In: Book of Abstracts ISCAMI 2012. s. 16-16.
BUJOK, P. a Tvrdík, J. A COMPARISON OF VARIOUS STRATEGIES IN DIFFERENTIAL EVOLUTION. In: MENDEL 2011. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 48-55. ISBN 978-80-214-4302-0.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model in Competitive Differential Evolution. In: SYNASC 2011. Romania: West University of Timisoara, 2011. West University of Timisoara, 2011.
BUJOK, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Models Applied to Competitive Differential Evolution. In: 13th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. IEEE Computer Society, 2011. s. 306-313. ISBN 978-0-7695-4630-8.
BUJOK, P. PARALLEL MODELS OF ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION BASED ON MIGRATION PROCESS. In: APLIMAT 10th INTERNATIONAL CONFERENCE. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 357-364. ISBN 978-80-89313-51-8.
Bujok, P. PARALLEL MODELS OF ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION BASED ON MIGRATION PROCESS. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 347-355. ISSN 1337-6365.
Bujok, P. Porovnání mutací v diferenciální evoluci. In: Sborník SVK 2011. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 239-242. ISBN 978-80-7368-909-4.
Bujok, P. Evolutionary algorithms. In: Workshop participation. Reykjavík, Island: University of Iceland, School of Education. 2010.
Bujok, P. Migrační model paralelní diferenciální evoluce. FPV UKV v Nitre, 2010. s. 749-755. ISBN 978-80-8094-742-2.
Bujok, P. PARALELNÍ VARIANTA DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE. Ostrava: PřF, OU, 2010. PřF, OU, 2010. s. 173-176. ISBN 978-80-7368-719-9.
Bujok, P. University of Iceland, School of Education. 2010.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Bujok, P. Základy modelování v MATLABu. 2010.
Bujok, P. Diferenciální evoluce - prostředek optimalizace. Ostrava: PřF, OU, 2009. PřF, OU, 2009. s. 73-74. ISBN 978-80-7368-458-7.
BUJOK, P. Paralelismus v evolučních algoritmech. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009. ZČU v Plzni, 2009. s. 25-28. ISBN 978-80-7043-809-1.


AutorNázev práceTypRok
Ferik JanVarianty algoritmu diferenciální evoluce s archívemdiplomová 2018 
Kolčářová VeronikaAnalýza vybraných ekonomických časových řad za použití konvenčních i nekonvenčních metoddiplomová 2018 
Bulava RobertZpracování dat z dotazníku o stravování studentů na Ostravské univerzitědiplomová 2017 
Skotnica OndřejPorovnání účinnosti vybraných přírodou inspirovaných evolučních algoritmůdiplomová 2016 
Rožňák MilanImplementace vybraných metod spektrální analýzy časových řaddiplomová 2015 
Křížková JessicaDiferenciální evoluce s kovarianční maticíbakalářská 2017 
Máček RichardPraktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evolucebakalářská 2016 
Weszter DávidAlgoritmus diferenciální evoluce v pseudo-paralelním režimubakalářská 2016 
Ferik JanSbírka úloh z pravděpodobnostibakalářská 2015 
Karnufková KarinPorovnání volně dostupného software pro statistické zpracování datbakalářská 2012 


Studium vlivu změny parametrů evolučních algoritmů v závislosti na rozložení jedinců v prohledávaném prostoru
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Studium vlivu změny parametrů evolučních algoritmů v závislosti na rozložení jedinců v prohledávaném prostoru
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vývoj a aplikace nových adaptivních kooperujících evolučních algoritmů
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aktualizace opory předmětu Základy pravděpodobnosti a statistiky katedry informatiky a počítačů
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub