Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU

Bakalářské studijní programy

Děkan Přírodovědecké fakulty OU v souladu s vyhlášenými Podmínkami přijetí ke studiu oznamuje, že v následujících bakalářských studijních oborech, specializacích či částích kombinací sdružených studijních programů nebudou konány přijímací zkoušky:

Studijní program Studijní obor / specializace / část kombinace sdruženého studijního programu Forma studia
Matematika Matematikaprezenční
FyzikaBiofyzikaprezenční
FyzikaFyzika nanostrukturprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikaprezenční, kombinovaná, distanční
Aplikovaná informatikaSoftwarové systémyprezenční
Environmentální geografieFyzická geografieprezenční
Environmentální geografieKartografie a geoinformatikaprezenční
Environmentální geografieOchrana a tvorba krajinyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvojEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční, kombinovaná
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
BiologieSystematická biologie a ekologieprezenční
BiologieExperimentální biologieprezenční
BiologieBiologie maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční
MatematikaMatematika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční
InformatikaInformatika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční
FyzikaFyzika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)prezenční

*) U částí kombinací sdruženého studijního programu musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro obě části.

Oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu (v případě sdruženého studia pouze v případě prominutí obou částí kombinace!) budou uchazečům o výše uvedené specializace, obory nebo sdružené programy zaslány do 31. května 2020.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte prostřednictvím emailu Davida Kožušníka ze studijního oddělení PřF OU.

Navazující magisterské studijní programy

Děkan Přírodovědecké fakulty OU v souladu s vyhlášenými Podmínkami přijetí ke studiu oznamuje, že v následujících navazujících magisterských studijních oborech či specializacích nebudou konány přijímací zkoušky. Nadále platí další podmínky pro přijetí uvedené u daného oboru či specializace.

Studijní program Studijní obor / specializace
Ekonomická geografie a regionální rozvojUdržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
GeografiePolitická a kulturní geografie
BiologieBiologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
BiologieExperimentální biologie
InformatikaInformační systémy v prezenční a kombinované formě studia

Oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené specializace či obory zaslány do 31. května 2020.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte prostřednictvím emailu Davida Kožušníka ze studijního oddělení PřF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 03. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub