Další informace pro uchazeče

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu kombinací s Tělesnou výchovou

Nutno dokládat výhradně pro kombinace s Tělesnou výchovou. Potvrzení se předkládá u zápisu do prvního ročníku studia. U zápisu do studia lze předložit také potvrzení vydané pro Pedagogickou fakultu OU.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,22 MB

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.docx. soubor docx 0,13 MB

Vzor plné moci pro potřeby zápisu do prvního ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,33 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do prvního ročníku studia na PřF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,42 MB