Další informace pro uchazeče

Informace k bakalářským studijním programům v kombinované a distanční formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Informace k navazujícím mgr. oborům v kombinované formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Stipendium pro uchazeče o studium v akademickém roce 2021/2022 se zkouškou Matematika+

Informace o stupendiu pro uchazeče.

Plná moc pro zápis do prvního ročníku studia na Přírodovědecké fakultě

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,33 MB

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu kombinací s Tělesnou výchovou

Nutno dokládat výhradně pro kombinace s Tělesnou výchovou. Potvrzení se předkládá u zápisu do prvního ročníku studia.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,22 MB

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,24 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do prvního ročníku studia

Dokument je ve formátu *.docx. ikona doc 0,03 MB

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,23 MB
Žádost o prominutí přijímací zkoušky ve formátu *.docx ikona doc 0,04 MB
Žádost se podává ve stanoveném termínu na základě Podmínek přijímacího řízení.