Další informace pro uchazeče

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Žádost se podává až poté, kdy je elektronické přihlášce zveřejněn přesný termín přijímací zkoušky.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,07 MB

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu kombinací s Tělesnou výchovou

Nutno dokládat výhradně pro kombinace s Tělesnou výchovou. Potvrzení se předkládá u zápisu do prvního ročníku studia. U zápisu do studia lze předložit také potvrzení vydané pro Pedagogickou fakultu OU.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,22 MB

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.docx. soubor docx 0,14 MB

Vzor plné moci pro potřeby zápisu do prvního ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do prvního ročníku studia na PřF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,10 MB