Další informace pro uchazeče

Informace k bakalářským studijním programům v kombinované a distanční formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Informace k navazujícím mgr. oborům v kombinované formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.docx. soubor docx 0,13 MB

Vzor plné moci pro potřeby zápisu do prvního ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,33 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do prvního ročníku studia na PřF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,42 MB