Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Časový plán přijímacích zkoušek na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Magisterské navazující specializace

Specializace Přijímací zkoušky
datumzačátek zkouškyučebna
Matematika
Fuzzy matematika
Písemná část   1. 6. 202010.00A125
Fyzická geografiePísemná část   4. 6. 202010.00L302
Ochrana a tvorba krajinyPísemná část   4. 6. 202010.00L302
Biofyzika
Fyzika nanostruktur
Písemná část   9. 6. 202010.00M312
Test z pedagogiky a psychologie pro všechny kombinace aprobací5. 6. 20209.00A210
Učitelství geografie pro SŠ5. 6. 202010.00A106 pro příjmení začínající na „A“-„L“
A125 pro příjmení začínající na „M“-„Ž“
Učitelství biologie pro SŠ5. 6. 202010.00A210
Učitelství chemie pro SŠ5. 6. 2020bezprostředně po ukončení přijímací zkoušky z biologieA210
Učitelství pro střední školy – aprobace vyučované na PdF (pedagogika, psychologie, tělesná výchova)9. 6. 2020bude upřesněno v pozváncebude upřesněno v pozvánce

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub