Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU

Bakalářské studijní programy

Děkan Přírodovědecké fakulty OU v souladu s vyhlášenými Informacemi o dodatečném přijímacím řízení oznamuje, že v následujících bakalářských studijních oborech, specializacích či částích kombinací sdružených studijních programů v dodatečném přijímacím řízení nebudou konány přijímací zkoušky:

Studijní programstudijní obor / specializace / část kombinace sdruženého studijního programuforma studia
MatematikaMatematika prezenční
FyzikaBiofyzika prezenční
Fyzika Fyzika nanostruktur prezenční
Informatika Informatika prezenční
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika prezenční, kombinovaná, distanční
Aplikovaná informatika Softwarové systémy prezenční
Environmentální geografie Fyzická geografie prezenční
Environmentální geografie Kartografie a geoinformatika prezenční
Environmentální geografie Ochrana a tvorba krajiny prezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Ekonomická geografie a regionální rozvoj prezenční, kombinovaná
Geografie Politická a kulturní geografie prezenční
Matematika Matematika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *) prezenční
Informatika Informatika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *) prezenční
Fyzika Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *) prezenční

*) U částí kombinací sdruženého studijního programu musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro obě části. Např. – uchazeči sdružených studijních programů Chemie – Fyzika se zaměřením na vzdělávání byla prominuta část přijímací zkoušky pro Fyziku, z Chemie ale musí přijímací zkoušku vykonat v termínu stanoveném podmínkami pro dodatečné přijímací řízení.

Oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu (v případě sdruženého studia pouze v případě prominutí obou částí kombinace!) budou uchazečům o výše uvedené specializace, obory nebo sdružené programy zaslány do 7. srpna 2020.

Termíny zápisů do prvních ročníků jsou zveřejněny na stránkách přijímacího řízení PřF.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte prostřednictvím emailu Davida Kožušníka ze studijního oddělení PřF OU.

Navazující magisterské studijní programy

Děkan Přírodovědecké fakulty OU v souladu s vyhlášenými Informacemi o dodatečném přijímacím řízení oznamuje, že v následujících navazujících magisterských studijních oborech v dodatečném přijímacím řízení nebudou konány přijímací zkoušky. Nadále platí další podmínky pro přijetí uvedené u daného oboru či specializace.

Studijní programstudijní obor
InformatikaInformační systémy v prezenční a kombinované formě studia

Oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené specializace či obory zaslány do 7. srpna 2020.

Termíny zápisů do prvních ročníků jsou zveřejněny na stránkách přijímacího řízení PřF.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte prostřednictvím emailu Davida Kožušníka ze studijního oddělení PřF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub