Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU

Bakalářské studijní programy

Děkan Přírodovědecké fakulty OU v souladu s vyhlášenými Podmínkami přijetí ke studiu oznamuje, že v následujících bakalářských studijních oborech, specializacích či částích kombinací sdružených studijních programů nebudou konány přijímací zkoušky:

Studijní program
Specializace / část kombinace sdruženého studijního programu
Forma studia
Matematika
Matematika
prezenční
Fyzika
Biofyzika
prezenční
Fyzika
Fyzika nanostruktur
prezenční
Informatika
Informatika
prezenční
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
prezenční, kombinovaná, distanční
Aplikovaná informatika
Softwarové systémy
prezenční
Environmentální geografie
Fyzická geografie
prezenční
Environmentální geografie
Kartografie a geoinformatika
prezenční
Environmentální geografie
Ochrana a tvorba krajiny
prezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
prezenční, kombinovaná
Politická a kulturní geografie
Politická a kulturní geografie
prezenční
Biologie
Systematická biologie a ekologie
prezenční
Biologie
Experimentální biologie
prezenční
Biologie
Biologie maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)
prezenční
Matematika
Matematika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)
prezenční
Informatika
Informatika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)
prezenční
Fyzika
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání/ maior/ minor *)
prezenční


*) U částí kombinací sdruženého studijního programu musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro obě části. Např. uchazeč kombinace sdružených programů Biologie – Chemie se zaměřením na vzdělávání musí splnit přijímací zkoušku z Chemie, přijímací zkouška z programu Biologie se nekoná.


Oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu (v případě sdruženého studia pouze v případě prominutí obou částí kombinace!) budou uchazečům o výše uvedené specializace, obory nebo sdružené programy zaslány do 31. května 2021.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte prostřednictvím emailu Davida Kožušníka ze studijního oddělení PřF OU.

Navazující magisterské studijní programy

Děkan Přírodovědecké fakulty OU v souladu s vyhlášenými Podmínkami přijetí ke studiu oznamuje, že v následujících navazujících magisterských studijních oborech či specializacích nebudou konány přijímací zkoušky. Nadále platí další podmínky pro přijetí uvedené u daného oboru či specializace.

Studijní program
Studijní obor / specializace
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
Politická a kulturní geografie
Politická a kulturní geografie
Biologie
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
Biologie
Experimentální biologie
Informatika
Informační systémy v prezenční a kombinované formě studia


Oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené specializace či obory zaslány do 31. května 2021.

V případě doplňujících dotazů kontaktujte prostřednictvím emailu Davida Kožušníka ze studijního oddělení PřF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2021