Otevíráme kurz Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol

Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity funguje dlouhodobě Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT), které funguje díky iniciativě doc. PaedDr. Jany Škrabánkové, Ph.D. a podpoře stávajícího děkana doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D. V rámci Česka jde o jedno z mála vysokoškolských pracovišť, které se věnuje problematice nadaných žáků. V současnosti CVVPT otevírá kurz, který učitelům přiblíží techniky práce s nadanými žáky.

Kurz s pracovním názvem Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol navazuje na předešlé aktivity Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) – projekty, semináře, workshopy i přednášky věnované péči o nadané žáky.

„Kurz je zaměřen na aktuální přístupy k edukaci nadaných žáků na všech stupních škol. Kurz účastníkům nabídne seznámení s pedagogickými činnostmi, nutnými pro zvládnutí edukačních a osobnostních specifik práce s nadanými žáky. Účastníci kurzu budou seznámeni se způsoby nominace a identifikace nadaných žáků, s organizací práce s nadanými žáky ve škole a s vhodnými a rozvíjejícími aktivitami pro nadané žáky, které se opírají o respektované koncepce talentu a nadání,“ přibližuje vedoucí CVVPT doc. Jana Škrabánková.

Absolvent kurzu bude schopen určit nadané žáky ve třídě, bude znát jejich potřeby i specifika (včetně typologie nadaných žáků) a bude schopen využívat moderní vzdělávací strategie pro efektivní výuku nadaných. Důležitým prvkem kurzu je možnost navázání spolupráce mezi jeho účastníky napříč vzdělávacími stupni a navázání spolupráce s odborníky z praxe.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zájemci se mohou hlásit zde přes e-přihlášku.

Kurz bude probíhat v pátky odpoledne od 15.00 do 17.25 hod. v termínech: 10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 28. 4., 12. 5. 2023.

Více informací o kurz naleznete na stránkách CŽV.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2023