Výsledky voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2024 – 2027

Akademická obec Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve dnech 22. – 29. dubna 2024 volila své zástupce do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (AS PřF OU). V souladu s harmonogramem voleb Volební komise AS PřF OU zpracovala výsledky poskytnuté aplikací „Akademické eVolby“ a na základě Volebního řádu AS PřF OU určila následující složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro volební období od 23. května 2024 do 22. května 2027.

Komora akademických pracovníků (abecední pořadí)
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra biologie a ekologie
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Katedra biologie a ekologie
Katedra biologie a ekologie
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra informatiky a počítačů
 
Komora studentů (abecední pořadí)
Mgr. Eva Bílková
Studijní program Biologie
Mgr. Radana Chytilová
Studijní program Biologie
Mgr. Patrik Műller
Studijní program Aplikovaná informatika
Michal Novák
Studijní program Aplikovaná informatika
Vojtěch Polák
Studijní program Biologie
Bc. Veronika Prieložná
Studijní program Biologie
Bc. Jakub Štefek
Studijní program Biologie


Další informace o volbách včetně počtu získaných hlasů a náhradníků jsou dostupné na portálu v sekci Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a AS OU / 2024-03 Volby do AS PřF na funkční období 2024-2027.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2024