Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Radek Dušek

Radek Dušek

titul, jméno, příjmení:Ing. Radek Dušek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 301, budova L
funkce:
obor činnosti:kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2304
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=10&lang=cz

Vzdělání

1981 – 1985
Ing., obor geodézie a kartografie, Stavební fakulta ČVUT
1977 – 1981
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha
 

Kvalifikace

2005
Ph.D, obor důlní měřictví, studijní program geodézie a kartografie, HGF VŠB-TUO
 

Zaměstnání, praxe

1998 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent)
1988 – 1998
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra geodézie a pozemkových úprav (asistent)
1985 – 1988
Geodetický a kartografický podnik Praha, provoz triangulace (geodet, vedoucí geodet)
 

Odborné zaměření

Kartografie
Geodézie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosud
zástupce vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie
2012 – 2015
místopředseda Akademického senátu PřF OU
2010 – dosud
člen oborové rady doktorského studijního oboru Environmentální geografie
2001 – 2012
člen Akademického senátu PřF OU
 


Map labeling with the International Phonetic Alphabet: the example of the Middle East
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2021, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Gesty kartografie
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2021
ediční a redakční práce

GIS Day 2021
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Map labeling with the International Phonetic Alphabet: the example of the Middle East
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2021, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

24. kartografická konference
Radek Dušek, Renata Popelková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Kartografie +
Radek Dušek
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Use of high-water marks and effective discharge calculation to optimize the height of bank revetments in an incised river channel
Bartlomiej Wyzga, Artur Radecki-Pawlik, Tomáš Galia, Karol Plesinski, Václav Škarpich, Radek Dušek ... další autoři
Rok: 2020, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

GIS Day 2019
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2019
certifikované metodiky a postupy

Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2019, Information Visualization
článek v odborném periodiku

Ultima Thule - nové výzvy pro matematickou kartografii
Radek Dušek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Water in most important towns of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2019, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Diverzita krajiny České republiky
Renata Popelková, Radek Dušek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2018
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS Day 2017
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Landscape diversity of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii
Radek Dušek, Radek Kadlubiec
Rok: 2017
stať ve sborníku

Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii
Radek Dušek, Radek Kadlubiec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2016
ostatní

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Jan Hradecký, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... další autoři
Rok: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Radek Dušek, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... další autoři
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání výstavy (E)

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Geometrická přesnost mentálních map
Radek Dušek, Martin Adamec, Tomáš Holčák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
ostatní

Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Lenart, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Kartografie - způsob vnímání a zobrazování světa
Radek Dušek
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti
Radek Dušek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Matematika v přírodovědných tématech (soubor pracovních listů pro 3. ročník ZŠ)
Radek Dušek, Jitka Hanáková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2014
ostatní

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013, CATENA
článek v odborném periodiku

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013
stať ve sborníku

The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Daniel HAVLŮ, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Jan Hradecký ... další autoři
Rok: 2013, CATENA
článek v odborném periodiku

Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

4. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.
Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Národní technická knihovan z pohledu superelipsy
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2012, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Prostorove-casová rekonstrukce svahových pohybu na aktivním sesuvném území s využitím metod dendrogeomorfologie (príkladová studie Mazák, Moravskoslezské Beskydy)
Daniel HAVLŮ, Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Daniel Havlů
Rok: 2012
stať ve sborníku

Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Daniel HAVLŮ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

3. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... další autoři
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2010, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Izolinie - současný pohled na klasickou kartografickou metodu
Radek Dušek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Střední chyba ve všech směrech
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2010, Střední chyba ve všech směrech
článek v odborném periodiku

Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Oldrich Hungr, Radek Dušek
Rok: 2009, Geomorphology, Elsevier
článek v odborném periodiku

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Přesnost souřadnic z totálních stanic
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 2009, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích
Radek Dušek, Jakub Miřijovský
Rok: 2009, Geografie Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů
Radek Dušek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů
Radek Dušek
Rok: 2009, Kartografické listy
článek v odborném periodiku

Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model
Jakub Miřijovský, Radek Dušek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - první díl
Radek Dušek
Rok: 2008, Zeměměřič
článek v odborném periodiku

Surface of Constant Accuracy in a Specific Direction - Visualization in MATLAB
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Application of error model to resolve configurations of spatial distance intersection
Radek Dušek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie
Renata Sedláriková, Radek Dušek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely
Radek Dušek, Jan Mach
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely
Radek Dušek, Jan Mach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pozemní digitální fotogrammetrie jako možný nástroj monitoringu laterální eroze vodních toků
Radek Dušek, Marek Drozdek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Průsečík přímky s kružnicí (kvazipolární metoda)
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2007, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací
Radek Dušek, Arnošt Wahla
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modelování přesnosti geomorfologických dat
Radek Dušek, Marek Drozdek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematických máp v semidetailnej mierke
Radek Dušek, Vladimír Hutár
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Realizace RVP ZŠ a SŠ s podporou webových zdrojů informací
Radek Dušek, Arnošt Wahla
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii
Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Aproximace Křovákova zobrazení pro geografické účely
Radek Dušek, Jan Mach
Rok: 2005
stať ve sborníku

Bonitované půdně ekologické jednotky - změny po roce 1990
Radek Dušek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Lokální geodetické sítě v hornické krajině
Radek Dušek
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Referenční plochy ve středoškolských učebnicích geografie
Radek Dušek
Rok: 2005, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
R. Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2005, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

2x2 pohledy na měřítko mapy.
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2005
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Helmertova křivka v trojrozměrném prostoru
Radek Dušek
Rok: 2004, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Vliv konfigurace trojrozměrných geodetických úloh na přesnost určovaného bodu
Radek Dušek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Obor kartografie a geoinformatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Radek Dušek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soumrak kartometrie
Radek Dušek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Užití systému MATLAB pro stanovení vlivu konfigurace na přesnost geodetických úloh
Radek Dušek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Výuka kartografie a geoinformatiky na Ostravské univerzitě v Ostravě
Radek Dušek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D mapa, virtuální mapa
Radek Dušek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D mapa, virtuální mapa
Radek Dušek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Potenciální požadavky na kartografické dílo na příkladu souřadnicových systémů pro regionální hydrologický atlas
Radek Dušek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv konformního zobrazení na rozlohu ČR
Radek Dušek, O. Hájek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Kartografie Praha, a.s., 2000)
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek, Radek Dušek, M. V. Drápela, S. Novák, M. Mikšovský, L. Friedmanová, K. Klečková ... další autoři
Rok: 2001
stať ve sborníku

Prostorová představivost v kartografii
Radek Dušek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zobrazení délkojevné v loxodromách
Radek Dušek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999)
Jaromír Kaňok, Radek Dušek, V. Herber, Vít Voženílek, M. Mikšovský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999) - kartografické hodnocení
Jaromír Kaňok, Radek Dušek, Vít Voženílek, V. Herber, M. Mikšovský
Rok: 2000, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Analýza charakteristik zkreslení Q na podkladě Eckertových zobrazení
Radek Dušek, Richard Čapek, Jiří Stehlík, Jana Forstová
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geodezie 50
Radek Dušek, Josef Vlasák
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Loxodroma v matematické kartografii
Radek Dušek
Rok: 1999, Geografie
článek v odborném periodiku

Szacowanie ziemi rolniczej v Republice Czeskiej
Radek Dušek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Geodezie 40
Radek Dušek, Josef Vlasák
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kartografická specificka regionu Severní Morava a České Slezsko
Radek Dušek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Odhad parametrů 2.řádu v polohové síti
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 1998, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Optimalizace hraničních úprav
Radek Dušek, František Švehla
Rok: 1998, Pozemkové úpravy
článek v odborném periodiku

Řešení konformního zobrazení České republiky pomocí programu MATLAB
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 1997, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Úprava podkladů k určení faktorů K a R pro univerzální rovnici ztráty půdy
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa, František Švehla
Rok: 1997
stať ve sborníku

Aplikace singulárního rozkladu matice při řešení soustavy rovnic oprav
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 1995, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Geodézie (Návody na cvičení I)
Radek Dušek, Jan Ratiborský, František Skořepa
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Program pro vydělování pozemků požadované výměry a požadovaného směru hranice
Radek Dušek, Jan Jurka
Rok: 1993, Pozemkové úpravy
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Sobotková MichaelaVliv raabizace na současnou krajinudiplomová 2022 
Cveková DagmarI. vojenské mapování jako zdroj dat o krajinědiplomová 2018 
Důjková MagdalenaMapování alejí a stromořadí - region Bruntálskodiplomová 2017 
Lešková VeronikaAleje Moravskoslezského kraje - Historická analýza vybraného území (Frýdecko-Místecko a Novojičínsko)diplomová 2017 
Konvičná MarieTransformace výškového modelu SRTM do S-JTSK a Bpv pro území České republikydiplomová 2016 
Krzyžanková SimonaEroze a protierozní opatření v rámci projektu komplexních pozemkových úpravdiplomová 2015 
Adamík PetrGeodetické zaměření lokality geografického výzkumudiplomová 2014 
Hanzelková HanaMapování alejí a stromořadí - region Novojičínskodiplomová 2014 
Náplavová RadkaKartografické prostředky ve výuce geografie na středních školáchdiplomová 2014 
Cieslarová JanaVliv aktualizace BPEJ na výpočet vodní eroze (katastrální území Guntramovice).diplomová 2013 
Dedek TomášMetody hodnocení prostorových změn využití krajinydiplomová 2013 
Knapíková BarboraSolitérní dřeviny v krajinědiplomová 2013 
Kolářová ZuzanaVětrolamy jako krajinotvorné prvkydiplomová 2013 
Machalová SimonaMapování alejí a stromořadídiplomová 2013 
Ševčíková ZuzanaKlimatické regiony BPEJdiplomová 2013 
Rýznar VojtěchGeodetický monitoring meandrů Odry (třetí a čtvrtá etapa)diplomová 2011 
Villertová LucieZhodnocení aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) na Velkomeziříčskudiplomová 2011 
Albrecht JanMonitoring úseku dna koryta řeky Morávkydiplomová 2010 
Bordovská HanaKomplexní pozemková úprava v k.ú. Bílov: zpracování protierozních návrhů v části řešící erozi půdydiplomová 2010 
Habrman JanAtlas řeky Moravydiplomová 2010 
Horák JaroslavAtlas ostrova Réuniondiplomová 2008 
Sukeníková KláraAtlas přírodních památek UNESCO - 2. část (Asie)diplomová 2008 
Žáková VeronikaAtlas Moravskoslezských Beskyddiplomová 2008 
Buršová VeronikaKartografické zpracování geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Horňanská AndreaMístní a pomístní jména jako charakteristika horizontální struktury krajiny Moravskoslezských Beskyddiplomová 2007 
Kozielková JanaZaměření geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Laryšová IvanaZajištění migrační prostupnosti území Moravské brány pro velké savce - návrh upřesnění vybraných prvků regionálního ÚSESdiplomová 2007 
Miřijovský JakubHodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat v NP České Švýcarskodiplomová 2007 
Rončková EvaAtlas přírodních památek UNESCO - 1. část (Evropa a Rusko)diplomová 2007 
Skřivánková MartaKartografické zpracování geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Válková JitkaPodrobné zaměření geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Byrtus WladyslawMetody podrobného mapování přijímačem GPS s využitím programů Kokeš a ArcMapdiplomová 2006 
Černoch DavidPojmy "střed" a "střední" v geografiidiplomová 2006 
Drozdek MarekAplikace metod pozemní digitální fotogrammetrie při sledování změn průběhu koryta Odry v CHKO Poodřídiplomová 2006 
Jurková NikolaAtlas české části Slezských Beskyddiplomová 2006 
Kleiner MartinAtlas ostrova Mauriciusdiplomová 2006 
Mikulášková LucieVliv scelování pozemků v 19. století na současnou krajinudiplomová 2006 
Němcová JanaHraniční vodní toky ČRdiplomová 2006 
Pilková IrenaEvropská trojmezídiplomová 2006 
Popelová MonikaKartografické zpracování zaměřené geomorfologické lokality - severní svah Smrku (údolí Bučacího potoka)diplomová 2006 
Pudíková LenkaGeodetické zaměření geomorfologické lokality - severní svah Smrku (údolí Bučacího potoka)diplomová 2006 
Wawrzyczková MarkétaMetody podrobného mapování s využitím programů Kokeš a ArcMapdiplomová 2006 
Mach JanAproximace Křovákova zobrazenídiplomová 2005 
Mulíková SoňaReferenční tělesa a plochydiplomová 2005 
Chalupová MarkétaVyužití starých map ve výuce historiebakalářská 2022 
Polzer FilipWebová aplikace pro výuku kartografie na základní školebakalářská 2022 
Volná KateřinaProstorová analýza vodstva ve městě Kopřivnicebakalářská 2022 
Wala VojtěchAtlas územního vývoje města Havířovabakalářská 2022 
Bardoňová SáraHodnocení viditelnosti v krajině - ověření metodikybakalářská 2021 
Jašíčková MichaelaAnalýza Klaudyánovy mapy se zaměřením na znázornění cestbakalářská 2021 
Pavelková KristýnaKartometrická analýza mapy světa J. Cossina (1570)bakalářská 2021 
Robenková AdrianaTematický atlas Zoo Ostravabakalářská 2021 
Staśová DominikaTestování možností geodetického přijímače GNSS Trimble R2 pro fyzickogeografické mapováníbakalářská 2021 
Drábek MatějKartografické hodnocení současné mapové tvorby v oblasti fantasybakalářská 2020 
Drábek MatějKartografické hodnocení současné mapové tvorby v oblasti fantasy literaturybakalářská 2018 
Kravčík JakubGeodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - terénní měření (1. etapa)bakalářská 2018 
Urubová BarboraTestování a hodnocení vybraných mapových aplikací pro mobilní telefony (smartphone)bakalářská 2018 
Boturová VěraGeodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - zpracování datbakalářská 2017 
Drbušek JanMapování alejí a stromořadí v česko-polském příhraničí (region Hlučínsko)bakalářská 2017 
Fňukal FilipMapování alejí a stromořadí - Osoblažskobakalářská 2017 
Ondřeková KarolínaAtlas vodního toku - Zbojičnýbakalářská 2017 
Prda DominikAtlas vodního toku - Jablůňkabakalářská 2017 
Dominik IvoMapování alejí a stromořadí - Ostravskobakalářská 2016 
Gřunděl ŠimonMapování alejí a stromořadí - Karvinskobakalářská 2016 
Lasota AdamGeodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - terénní měřeníbakalářská 2016 
Radoch JanGeodetické zaměření vodního toku Bílovka (upravený úsek) - zpracování datbakalářská 2016 
Svoboda OndřejMetody hodnocení geometrické přesnosti zákresu do "slepých map"bakalářská 2016 
Býmová SimonaMístní a pomístní jména na Hodslavickubakalářská 2015 
Janoszewski TomášAtlas Bohumínskabakalářská 2015 
Olszarová NatálieMapování alejí a stromořadí - region Opava, Fulnek, Studénkabakalářská 2015 
Pizúr AdamZaměření příčných profilů na úsecích horských toků pro hydrologické modelováníbakalářská 2015 
Bártová LucieAnalýza vodstva v oblasti Kroměříž - Hodonín se zaměřením na Baťův kanálbakalářská 2014 
Deme DavidMapování alejí a stromořadí - region Třineckobakalářská 2014 
Kaloč MatějAtlas železniční dopravy Ostravskabakalářská 2014 
Kašing MartinGeodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelováníbakalářská 2014 
Lexa MartinGeodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování - zpracování měřených datbakalářská 2014 
Melicharová MichaelaMonitoring dna koryta řeky Morávky (I.úsek, říční km 10,7) - srovnání etap 1-5bakalářská 2014 
Šupák JakubMapování alejí a stromořadí - region Frýdecko-Místeckobakalářská 2014 
Černochová KateřinaGeodetické zaměření meandrů Odry - V. etapabakalářská 2013 
Fukala IgorZaměření II. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)bakalářská 2013 
Hadwigerová EliškaProblematika stanovení průběhu státní hranice v oblasti Vidnava a Javorníkbakalářská 2013 
Honajzerová VendulaZaměření IV. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (1. úsek - řiční km 10.7)bakalářská 2013 
Konvičná MarieMapy 3. vojenského mapování - kartografické hodnocení na příkladu Jesenickabakalářská 2013 
Pavlů LukášZpracování IV. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I.úsek, říční km 10,7)bakalářská 2013 
Petrová VendulaMonitoring říčního břehu Odry (7. etapa)bakalářská 2013 
Adamík PetrZaměření říční nivy řeky Odry - lokalita Stará Bělábakalářská 2012 
Babicová KarolínaMapy Hlučínska - specifický zdroj dat o krajiněbakalářská 2012 
Čechová AnnaKomentovaný překlad měřické instrukce ke stabilnímu katastrubakalářská 2012 
Fedor JakubZpracování III. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I. Úsek, říční km 10,7)bakalářská 2012 
Fleischhandl EugenSrovnání výškopisu na Komenského mapě a Müllerově mapěbakalářská 2012 
Hanzelková HanaGeodetické zaměření meandrů Odry - IV. etapabakalářská 2012 
Kočíř JakubAtlas Jesenicka - fyzickogeografická částbakalářská 2012 
Kosňovská IvanaMonitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa)bakalářská 2012 
Machalová MarkétaOvěření metodiky mapování alejí a stromořadí na vybrané lokalitěbakalářská 2012 
Moldrzyk JakubZaměření III. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I. úsek - říční km 10,7)bakalářská 2012 
Škorová NikolZaměření I. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)bakalářská 2012 
Štefula MarekZpracování I . etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)bakalářská 2012 
Vašáková LucieAnalýza mentálních map tvořených dětmi základních škol s ohledem na věk dítětebakalářská 2012 
Černá MarieMetody znázorňování sklonu na cyklomapáchbakalářská 2011 
Janíčková LucieGeodetické zaměření meandrů Odry - část B, druhá etapabakalářská 2011 
Klasová PetraMonitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapabakalářská 2011 
Lašková ZuzanaMonitoring úseku dna koryta řeky Morávky (I. úsek, II. etapa)bakalářská 2011 
Náplavová RadkaVliv grafických schopností na vizualizaci mentální mapybakalářská 2011 
Prostějovský AdamTvorba digitálního modelu terénu koryta Malé Ráztokybakalářská 2011 
Švec JiříVektorizace Komenského mapy Moravybakalářská 2011 
Doubravová HelenaFyzickogeografický rozbor Müllerovy mapy Moravybakalářská 2010 
Navrátil DavidIzolinie ve fyzické geografiibakalářská 2010 
Roško TomášZaměření podélných profilů horských tokůbakalářská 2010 
Ševčík JiříMonitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 4. etapabakalářská 2010 
Wrobel LukášFyzickogeografický rozbor Komenského mapybakalářská 2010 
Doupal JiříGeodetické zaměření vybraných příčných profilů povodí Lubinybakalářská 2009 
Jašková PavlínaDigitalizace turistických tras Hostýnských vrchůbakalářská 2009 
Kaláb PetrGeodetické zaměření koryta řeky Tichávkybakalářská 2009 
Mrázek JanGeodetické zaměření meandrů Odry (druhá etapa monitoringu)bakalářská 2009 
Myšková TerezaGeodetické zaměření meandrů Odry - část B, 1. etapa monitoringubakalářská 2009 
Onderka AlešErich von Däniken - Záhady staré Evropy; kartografické zhodnoceníbakalářská 2009 
Pavloková ZuzanaZaměření úseků horských bystřin v severní části Moravskoslezských Beskydbakalářská 2009 
Soška PetrMonitoring říčního břehu pomocí průsekové fotogrammetriebakalářská 2009 
Ševčíková ZuzanaMonitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 3. etapabakalářská 2009 
Tempír RadekVyužití echolotu ve fyzickogeografickém mapováníbakalářská 2009 
Viačková PavlínaZáhlinice - vliv komasací na současnou krajinubakalářská 2009 
Bičiště VáclavDiferenční měření GPS s využitím sítě CZEPOSbakalářská 2008 
Hajda JakubGeodetické připojení lokality pro monitorování vodního toku (řeka Morávka, oblast Raškovice)bakalářská 2008 
Hönig RobinVyužití pozemní fotogrammetrie pro sledování eroze říčních břehůbakalářská 2008 
Miklín JanAtlas CHKO Pálavabakalářská 2008 
Ručka FilipGeodetické zaměření meandrů Odry - podrobné měřeníbakalářská 2008 
Sekerová PetraMožnosti průsekové fotogrammetrie ve fyzickogeografickém mapováníbakalářská 2008 
Habrman JanMožnosti využití diferenčního měření GPS při fyzickogeografickém mapováníbakalářská 2007 
Leinweberová LeaGeodetické zaměření meandrů Odry - souřadnicové připojeníbakalářská 2007 
Albrecht JanSrovnání zákresu vodních toků v ZM 1:10 000 se skutečným stavembakalářská 2006 
Horák JaroslavTvorba tematické vrstvy: Památné stromy okresu Nový Jičín, pro GIS AOPKbakalářská 2006 
Majvald JanOvěření přesnosti přijímače GPS Garmin eTrex pro geografické mapováníbakalářská 2006 
Podzimková JanaVyužití historických map pro účely fyzické geografiebakalářská 2006 
Jahnová ZuzanaGeodetické zaměření geomorfologické lokality Smrčinabakalářská 2005 
Plačková KateřinaLatinizace geografických názvů pro hlásková písmabakalářská 2005 
Weissmannová SoňaAfrická trojmezíbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub