OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Radek Dušek

Radek Dušek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Radek Dušek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 301, budova L
funkce:zástupce vedoucího katedry
obor činnosti:kartografie, geodézie, pozemkové úpravy, pedagogický poradce KGI
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2304
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=10&lang=cz

Vzdělání

1981 – 1985Ing., obor geodézie a kartografie, Stavební fakulta ČVUT
1977 – 1981Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha

Kvalifikace

2005Ph.D, obor důlní měřictví, studijní program geodézie a kartografie, HGF VŠB-TUO

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1998 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent)
1988 – 1998České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra geodézie a pozemkových úprav (asistent)
1985 – 1988Geodetický a kartografický podnik Praha, provoz triangulace (geodet, vedoucí geodet)

Odborné zaměření

Kartografie
Geodézie

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudzástupce vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie
2010 – dosudčlen oborové rady doktorského studijního oboru Environmentální geografie
2012 – 2015místopředseda Akademického senátu PřF OU
2001 – 2012člen Akademického senátu PřF OU


Všechny publikace

Miklín, J. a Dušek, R. Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases. Information Visualization. 2019, 18(2), s. 211-229. ISSN 1473-8716.
Dušek, R. a Popelková, R. Water in most important towns of the Czech Republic. Journal of Maps. 2019, 15(2), s. 425-435. ISSN 1744-5647.
Popelková, R. a Dušek, R. Diverzita krajiny České republiky. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData Praha. 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2018 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map. 2018.
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. a Kaláb, O. Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi. In: ESRI GIS v ČR. Praha: ArcData Praha. 2018.
Adamec, M., Popelková, R., Dušek, R. a Krtička, L. GIS Day 2017 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Dušek, R. a Popelková, R. Landscape diversity of the Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 486-490. ISSN 1744-5647.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2017.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Knap, R. a Veverka, M. Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů: Certifikovaná metodika v procesu certifikace. 2017.
Miklín, J. a Dušek, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. In: Kartografie bez hranic, 22. kartografická konference: Sborník abstraktů 22. kartografické konference 2017-09-06 Liberec. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2017. s. 63-63. ISBN 978-80-7494-351-5.
Miklín, J. a Dušek, R. Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace. In: 22. kartografická konference. Liberec. 2017.
Dušek, R. a Kadlubiec, R. Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii. In: Technical Computing Prague 2017. Praha. 2017.
Dušek, R. a Kadlubiec, R. Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii. In: Technical Computing Prague 2017: Sborník příspěvků 24. ročníku konference Technical Computing Prague 2017 2017-11-08 Praha. Praha: The University of Chemistry and Technology, 2017. ISBN 978-80-7592-002-7.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Unucka, J., Veverka, M. a Knap, R. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TAČR (TA04021123) za roky 2014 - 2017. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Svobodová, M., Adamec, M., Dušek, R. a Knap, R. Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2017.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra: Srovnání geodeticky zaměřených profilů a měření pomocí ultrazvukového hloubkového sensoru na ADCP SonTek River Surveyor. 2016.
Adamec, M., Dušek, R., Popelková, R., Mulková, M. a Krtička, L. GIS Day 2016 [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R., Knap, R. a Veverka, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. 2016.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. Ostrava, null. 18.4. - 29.4.2016. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Svobodová, M., Adamec, M. a Dušek, R. Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.: Výsledek 2D hydrodynamického modelování.. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.. 2016.
Adamec, M., Dušek, R. a Popelková, R. Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra: Plošné geodetické měření dna a přilehlých břehů. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodního toku.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí: Kombinace DMR 5G a ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M. a Dušek, R. Změřené hloubky v. n. Sedlice: Plošná ultrazvuková batymetrie.. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Brno: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Knap, R., Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka: Zpracovaná data z ultrazvukového skenování dna vodní nádrže. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: REFORM's International Conference on River and Stream Restoration. Wageningen. 2015.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. Wageningen, NL: REFORM, 2015. REFORM, 2015. s. 90-90.
Dušek, R., Adamec, M. a Holčák, T. Geometrická přesnost mentálních map. In: 21. kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a GAJDOŠOVÁ, K. Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. 2015.
Miklín, J. a Dušek, R. Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?. In: 21. Kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry). 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha. 2015.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Holčák, T. Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.. 2015.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M. a Popelková, R. Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.. 2014.
Adamec, M., Dušek, R. a Mulková, M. Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2014.. 2014.
Lenart, J., Pánek, T. a Dušek, R. Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2014, č. 204, s. 459-476. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
Dušek, R. Kartografie - způsob vnímání a zobrazování světa. 2014.
Dušek, R. Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti. In: Aleje legislativní úprava v praxi. Dendrologická, Dobřichovice, o.s., 2014. s. 23-27. ISBN 978-80-7458-059-8.
Dušek, R. a Hanáková, J. Matematika v přírodovědných tématech (soubor pracovních listů pro 3. ročník ZŠ). 2014.
Adamec, M., Dušek, R., Mulková, M., Popelková, R. a Unucka, J. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014. 2014.
Unucka, J., Adamec, M., Dušek, R., Knap, R., Mulková, M., Popelková, R. a Veverka, M. Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.. 2014.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 111, s. 25-40. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology. Paris. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 758-758.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2013.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Říhová, V. a Mulková, M. Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. ISBN 978-80-89062-90-4.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R., HAVLŮ, D., Brázdil, R., Kašičková, L. a Hradecký, J. The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 104, s. 1-13. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, s. 265-268. ISSN 1211-0760.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Adamec, M. a Dušek, R. Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-260-1823-0.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009. 2012.
Dušek, R., Unucka, J., Adamec, M., Podhoranyi, M. a Říhová, V. Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009. 2012.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Národní technická knihovan z pohledu superelipsy. Geodetický a kartografický obzor. 2012, roč. 58, s. 45-50. ISSN 0016-7096.
HAVLŮ, D., Šilhán, K., Pánek, T. a Dušek, R. Prostorove-casová rekonstrukce svahových pohybu na aktivním sesuvném území s využitím metod dendrogeomorfologie (príkladová studie Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Dendrochronologické fórum 2012 - sborník abstraktů. s. 20-20.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?. Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, č. 2012, s. 398-400. ISSN 1211-0760.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R. a HAVLŮ, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R. a Havlů, D. Spatial and temporal reconstruction of slope movement on active landslide area with the use of dendrogeomorphological methods (case study Mazák, Moravskoslezské Beskydy). In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 49-49. ISBN 978-80-260-1823-0.
Dušek, R. a Popelková, R. Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity: -. -. 2012, roč. 47, č. -, s. 5-13. ISSN 0300-5402.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Digitální nivelační přístroj DNA03 a přesnost určení nivelačních převýšení. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, s. 137-141. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. Izolinie - současný pohled na klasickou kartografickou metodu. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 271-275. ISBN 978-80-7368-903-2.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Střední chyba ve všech směrech. Střední chyba ve všech směrech. 2010, roč. 56, s. 12-17. ISSN 0016-7096.
Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O. a Dušek, R. Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, Elsevier. 2009, roč. 103, s. 414-429. ISSN 0169-555X.
Aichler, J., Adamec, M., Bureš, L., Hradecký, J., Dušek, R., Halda, J. P., Kočvara, R., Kuras, T., Merta, L., Pánek, T. a Zmrhalová, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 64-101. ISBN 978-80-87051-69-6.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Přesnost souřadnic z totálních stanic. Geodetický a kartografický obzor. 2009, roč. 55, s. 6-11. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. a Miřijovský, J. Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích. Geografie Sborník České geografické společnosti. 2009, roč. 114, s. 169-178. ISSN 1212-0014.
Dušek, R. Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. Kartografické listy. 2009, roč. 17, s. 64-71. ISSN 1336-5274.
Dušek, R. Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů. In: 18. kartografická konference. Olomouc. 2009.
Miřijovský, J. a Dušek, R. Identification of Lineaments Based on Point Phenomena Occurrence - Mathematical Model. In: 16th Annual Conference Procceedings, Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. Humusoft, 2008. s. 72-72. ISBN 978-80-7080-692-0.
Dušek, R. Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví - první díl. Zeměměřič. 2008, roč. 15, s. 22-22. ISSN 1211-488X.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Surface of Constant Accuracy in a Specific Direction - Visualization in MATLAB. In: 16th Annual Conference Proceedings, Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. Humusoft, 2008. s. 28-28. ISBN 978-80-7080-692-0.
Dušek, R. Application of error model to resolve configurations of spatial distance intersection. In: Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. Humusoft, 2007. s. 39-39. ISBN 978-80-7080-658-6.
Sedláriková, R. a Dušek, R. Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Mach, J. Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 58-62. ISBN 978-80-89060-11-5.
Dušek, R. a Mach, J. Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Dušek, R. a Drozdek, M. Pozemní digitální fotogrammetrie jako možný nástroj monitoringu laterální eroze vodních toků. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 12-13. ISBN 978-80-7368-296-5.
Dušek, R. a Skořepa, Z. Průsečík přímky s kružnicí (kvazipolární metoda). Geodetický a kartografický obzor. 2007, roč. 53, s. 67-72. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia, Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-89060-11-5.
Dušek, R. a Sedláriková, R. Vnímání diagramových znaků na tematických mapách. In: 17. kartografická konferencia. Bratislava. 2007.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.. 2006.
Dušek, R. Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací. 2006.
Dušek, R. a Adamec, M. Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích. 2006.
Dušek, R. a Drozdek, M. Modelování přesnosti geomorfologických dat. In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. Humusoft, 2006. s. 31-31. ISBN 80-7080-616-8.
Dušek, R. Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematických máp v semidetailnej mierke. 2006.
Dušek, R. Realizace RVP ZŠ a SŠ s podporou webových zdrojů informací. 2006.
Adamec, M., Dušek, R. a Sedláriková, R. Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografická společnost, 2006. s. 803-809. ISBN 978-80-7040-986-2.
Dušek, R. a Mulková, M. Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii. 2006.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005. 2005.
Dušek, R. a Mach, J. Aproximace Křovákova zobrazení pro geografické účely. In: Mezinárodní konference Technical Computing Prague 2005 - sborník příspěvků. Praha: Humusoft, 2005. Humusoft, 2005.
Dušek, R. Bonitované půdně ekologické jednotky - změny po roce 1990. In: Transformační procesy 1990-2005. Ostrava: Ostravská iniverzita, pobočka České geografické společnosti v Ostravě, 2005. Ostravská iniverzita, pobočka České geografické společnosti v Ostravě, 2005. s. 203-212. ISBN 80-7368-106-4.
Dušek, R. Lokální geodetické sítě v hornické krajině. 2005.
Dušek, R. Referenční plochy ve středoškolských učebnicích geografie. Geodetický a kartografický obzor. 2005, roč. 51, s. 124-128. ISSN 0016-7096.
Duras, R., Hradecký, J., Pánek, T. a Dušek, R. Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí. Geografický časopis. 2005, č. 57, s. 267-284. ISSN 0016-7193.
Dušek, R. a Adamec, M. 2x2 pohledy na měřítko mapy. . In: Sborník 16. kartografické konference.. Brno: Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. Kartografická společnost ČR, Kartografická spoĺočnosť SR, Univerzita obrany, 2005. s. 63-. ISBN 80-7231-015-1.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004. 2004.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.. In: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích". Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. s. 337-345. ISBN 80-86064-86-7.
Dušek, R. Helmertova křivka v trojrozměrném prostoru. Geodetický a kartografický obzor. 2004, roč. 50, s. 174-179. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. Vliv konfigurace trojrozměrných geodetických úloh na přesnost určovaného bodu. In: MATLAB 2004. Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2004. Humusoft, 2004. s. 109-112. ISBN 80-7080-550-1.
Dušek, R. Obor kartografie a geoinformatika na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: 15. kartografická konference. Zvolen. 2003.
Dušek, R. Soumrak kartometrie. In: 15. kartografická konference: Geoinformatizácia v kartografii. Zborník rferátov 15. kartografickej konferencie s mezinárodnou účasťou 4.9.2003 Zvolen. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2003. Kartografická spoločnosť SR, 2003. s. 123-126. ISBN 80-89060-04-8.
Dušek, R. Užití systému MATLAB pro stanovení vlivu konfigurace na přesnost geodetických úloh. In: MATLAB 2003: MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference 2003-11-25 Praha. Praha: HUMUSOFT, 2003. HUMUSOFT, 2003. s. 113-116. ISBN 80-7080-526-9.
Dušek, R. Výuka kartografie a geoinformatiky na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: 15. kartografická konference. Zvolen. 2003.
Dušek, R. 3D mapa, virtuální mapa. In: 15. kartografická konference: Geoinformatizácia kartografie. Zborník referátov 15. kartografickej konference s medzinárodnou účasťou 2003-09-04 Zvolen. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2003. Kartografická spoločnosť SR, 2003. s. 111-123. ISBN 80-89060-04-8.
Dušek, R. 3D mapa, virtuální mapa. In: 15. kartografická konference. Zvolen. 2003.
Dušek, R. Potenciální požadavky na kartografické dílo na příkladu souřadnicových systémů pro regionální hydrologický atlas. In: XX. sjezd ČGS: Sborník tématického okruhu K/GIS XX. sjezdu ČGS 28.8 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. Univerzita J. E. Purkyně, 2002. s. 87-92. ISBN 80-7044-410-X.
Dušek, R. a Hájek, O. Vliv konformního zobrazení na rozlohu ČR. In: MATLAB 2002: Sborník příspěvků 10. ročnílu konference MATLAB 2002 7.11. Praha. Praha: Humusoft, 2002. Humusoft, 2002. s. 77-79. ISBN 80-7080-500-5.
Kaňok, J., Voženílek, V., Dušek, R., Drápela, M. V., Novák, S., Mikšovský, M., Friedmanová, L. a Klečková, K. Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Kartografie Praha, a.s., 2000). In: 14. kartografická konference České republiky a Slovenské republiky: Sborník 14. kartografické konference - CD ROM 2001-09-11 . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 521-543. ISBN 80-7082-781-5.
Dušek, R. Prostorová představivost v kartografii. In: 14. kart. konf.: 14. kartografická konference 2001-09-11 Plzeň. Plzeň: ZČU Plzeň, 2001. ZČU Plzeň, 2001. s. 14-15. ISBN 80-7082-781-5.
Dušek, R. Zobrazení délkojevné v loxodromách. In: 14.kart.konf.: 14.kartografická konference 2001-09-11 Plzeň. Plzeň: ZČU Plzeň, 2001. ZČU Plzeň, 2001. s. 13-14. ISBN 80-7082-781-5.
Kaňok, J., Dušek, R., Herber, V., Voženílek, V. a Mikšovský, M. Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999). In: Učebnice geografie 90. let: Učebnice geografie 90. let 2000-04-18 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 164-171. ISBN 80-7042-798-1.
Kaňok, J., Dušek, R., Voženílek, V., Herber, V. a Mikšovský, M. Školní atlas České republiky (Geodézie ČS, a. s., 1999) - kartografické hodnocení. Geodetický a kartografický obzor. 2000, roč. 46, s. 174-176. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. Analýza charakteristik zkreslení Q na podkladě Eckertových zobrazení. 1999.
Dušek, R. a Vlasák, J. Geodezie 50. 1999.
Dušek, R. Loxodroma v matematické kartografii. Geografie. 1999, roč. 104, s. 257-267. ISSN 1210-115X.
Dušek, R. Szacowanie ziemi rolniczej v Republice Czeskiej. In: XII Sympozjum Naukowe, Nowe tendencje w teorii i praktyce urzadzania obszarów wiejskich: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie 1999-09-17 . Kraków: AR w Krakowie, 1999. AR w Krakowie, 1999. s. 133-138. ISBN 0239-9342.
Dušek, R. a Vlasák, J. Geodezie 40. 1998.
Dušek, R. Kartografická specificka regionu Severní Morava a České Slezsko. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Geografie-Geologie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. Ostravská univerzita v Ostravě, 1998. s. 57-64. ISBN 80-7042-760-4.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Odhad parametrů 2.řádu v polohové síti. Geodetický a kartografický obzor. 1998, roč. 44, s. 223-234. ISSN 0016-7096.
Dušek, R. a Švehla, F. Optimalizace hraničních úprav. Pozemkové úpravy. 1998, s. 22-24. ISSN nemá.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Řešení konformního zobrazení České republiky pomocí programu MATLAB. Geodetický a kartografický obzor. 1997, roč. 43, s. 119-124. ISSN 0016-7096.
Dušek, R., Skořepa, Z. a Švehla, F. Úprava podkladů k určení faktorů K a R pro univerzální rovnici ztráty půdy. In: 7. mezinárodní konference pozemkových úprav, Jestřábí: Sborník 7. mezinárodní konference pozemkových úprav . Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1997. Ministerstvo zemědělství ČR, 1997. s. 72-77.
Skořepa, Z. a Dušek, R. Aplikace singulárního rozkladu matice při řešení soustavy rovnic oprav. Geodetický a kartografický obzor. 1995, roč. 41, s. 137-141. ISSN 0016-7096.
Dušek, R., Ratiborský, J. a Skořepa, F. Geodézie (Návody na cvičení I). 1995.
Dušek, R. a Jurka, J. Program pro vydělování pozemků požadované výměry a požadovaného směru hranice. Pozemkové úpravy. 1993, č. 9, s. 17-18. ISSN nemá.


AutorNázev práceTypRok
Cveková DagmarI. vojenské mapování jako zdroj dat o krajinědiplomová 2018 
Důjková MagdalenaMapování alejí a stromořadí - region Bruntálskodiplomová 2017 
Lešková VeronikaAleje Moravskoslezského kraje - Historická analýza vybraného území (Frýdecko-Místecko a Novojičínsko)diplomová 2017 
Konvičná MarieTransformace výškového modelu SRTM do S-JTSK a Bpv pro území České republikydiplomová 2016 
Krzyžanková SimonaEroze a protierozní opatření v rámci projektu komplexních pozemkových úpravdiplomová 2015 
Adamík PetrGeodetické zaměření lokality geografického výzkumudiplomová 2014 
Hanzelková HanaMapování alejí a stromořadí - region Novojičínskodiplomová 2014 
Náplavová RadkaKartografické prostředky ve výuce geografie na středních školáchdiplomová 2014 
Cieslarová JanaVliv aktualizace BPEJ na výpočet vodní eroze (katastrální území Guntramovice).diplomová 2013 
Dedek TomášMetody hodnocení prostorových změn využití krajinydiplomová 2013 
Knapíková BarboraSolitérní dřeviny v krajinědiplomová 2013 
Kolářová ZuzanaVětrolamy jako krajinotvorné prvkydiplomová 2013 
Machalová SimonaMapování alejí a stromořadídiplomová 2013 
Ševčíková ZuzanaKlimatické regiony BPEJdiplomová 2013 
Rýznar VojtěchGeodetický monitoring meandrů Odry (třetí a čtvrtá etapa)diplomová 2011 
Villertová LucieZhodnocení aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) na Velkomeziříčskudiplomová 2011 
Albrecht JanMonitoring úseku dna koryta řeky Morávkydiplomová 2010 
Bordovská HanaKomplexní pozemková úprava v k.ú. Bílov: zpracování protierozních návrhů v části řešící erozi půdydiplomová 2010 
Habrman JanAtlas řeky Moravydiplomová 2010 
Horák JaroslavAtlas ostrova Réuniondiplomová 2008 
Sukeníková KláraAtlas přírodních památek UNESCO - 2. část (Asie)diplomová 2008 
Žáková VeronikaAtlas Moravskoslezských Beskyddiplomová 2008 
Buršová VeronikaKartografické zpracování geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Horňanská AndreaMístní a pomístní jména jako charakteristika horizontální struktury krajiny Moravskoslezských Beskyddiplomová 2007 
Kozielková JanaZaměření geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Laryšová IvanaZajištění migrační prostupnosti území Moravské brány pro velké savce - návrh upřesnění vybraných prvků regionálního ÚSESdiplomová 2007 
Miřijovský JakubHodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat v NP České Švýcarskodiplomová 2007 
Rončková EvaAtlas přírodních památek UNESCO - 1. část (Evropa a Rusko)diplomová 2007 
Skřivánková MartaKartografické zpracování geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Válková JitkaPodrobné zaměření geomorfologické lokalitydiplomová 2007 
Byrtus WladyslawMetody podrobného mapování přijímačem GPS s využitím programů Kokeš a ArcMapdiplomová 2006 
Černoch DavidPojmy "střed" a "střední" v geografiidiplomová 2006 
Drozdek MarekAplikace metod pozemní digitální fotogrammetrie při sledování změn průběhu koryta Odry v CHKO Poodřídiplomová 2006 
Jurková NikolaAtlas české části Slezských Beskyddiplomová 2006 
Kleiner MartinAtlas ostrova Mauriciusdiplomová 2006 
Mikulášková LucieVliv scelování pozemků v 19. století na současnou krajinudiplomová 2006 
Němcová JanaHraniční vodní toky ČRdiplomová 2006 
Pilková IrenaEvropská trojmezídiplomová 2006 
Popelová MonikaKartografické zpracování zaměřené geomorfologické lokality - severní svah Smrku (údolí Bučacího potoka)diplomová 2006 
Pudíková LenkaGeodetické zaměření geomorfologické lokality - severní svah Smrku (údolí Bučacího potoka)diplomová 2006 
Wawrzyczková MarkétaMetody podrobného mapování s využitím programů Kokeš a ArcMapdiplomová 2006 
Mach JanAproximace Křovákova zobrazenídiplomová 2005 
Mulíková SoňaReferenční tělesa a plochydiplomová 2005 
Drábek MatějKartografické hodnocení současné mapové tvorby v oblasti fantasy literaturybakalářská 2018 
Kravčík JakubGeodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - terénní měření (1. etapa)bakalářská 2018 
Urubová BarboraTestování a hodnocení vybraných mapových aplikací pro mobilní telefony (smartphone)bakalářská 2018 
Boturová VěraGeodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - zpracování datbakalářská 2017 
Drbušek JanMapování alejí a stromořadí v česko-polském příhraničí (region Hlučínsko)bakalářská 2017 
Fňukal FilipMapování alejí a stromořadí - Osoblažskobakalářská 2017 
Ondřeková KarolínaAtlas vodního toku - Zbojičnýbakalářská 2017 
Prda DominikAtlas vodního toku - Jablůňkabakalářská 2017 
Dominik IvoMapování alejí a stromořadí - Ostravskobakalářská 2016 
Gřunděl ŠimonMapování alejí a stromořadí - Karvinskobakalářská 2016 
Lasota AdamGeodetické zaměření koryta Bílovky (upravený úsek) - terénní měřeníbakalářská 2016 
Radoch JanGeodetické zaměření vodního toku Bílovka (upravený úsek) - zpracování datbakalářská 2016 
Svoboda OndřejMetody hodnocení geometrické přesnosti zákresu do "slepých map"bakalářská 2016 
Býmová SimonaMístní a pomístní jména na Hodslavickubakalářská 2015 
Janoszewski TomášAtlas Bohumínskabakalářská 2015 
Olszarová NatálieMapování alejí a stromořadí - region Opava, Fulnek, Studénkabakalářská 2015 
Pizúr AdamZaměření příčných profilů na úsecích horských toků pro hydrologické modelováníbakalářská 2015 
Bártová LucieAnalýza vodstva v oblasti Kroměříž - Hodonín se zaměřením na Baťův kanálbakalářská 2014 
Deme DavidMapování alejí a stromořadí - region Třineckobakalářská 2014 
Kaloč MatějAtlas železniční dopravy Ostravskabakalářská 2014 
Kašing MartinGeodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelováníbakalářská 2014 
Lexa MartinGeodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování - zpracování měřených datbakalářská 2014 
Melicharová MichaelaMonitoring dna koryta řeky Morávky (I.úsek, říční km 10,7) - srovnání etap 1-5bakalářská 2014 
Šupák JakubMapování alejí a stromořadí - region Frýdecko-Místeckobakalářská 2014 
Černochová KateřinaGeodetické zaměření meandrů Odry - V. etapabakalářská 2013 
Fukala IgorZaměření II. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)bakalářská 2013 
Hadwigerová EliškaProblematika stanovení průběhu státní hranice v oblasti Vidnava a Javorníkbakalářská 2013 
Honajzerová VendulaZaměření IV. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (1. úsek - řiční km 10.7)bakalářská 2013 
Konvičná MarieMapy 3. vojenského mapování - kartografické hodnocení na příkladu Jesenickabakalářská 2013 
Pavlů LukášZpracování IV. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I.úsek, říční km 10,7)bakalářská 2013 
Petrová VendulaMonitoring říčního břehu Odry (7. etapa)bakalářská 2013 
Adamík PetrZaměření říční nivy řeky Odry - lokalita Stará Bělábakalářská 2012 
Babicová KarolínaMapy Hlučínska - specifický zdroj dat o krajiněbakalářská 2012 
Čechová AnnaKomentovaný překlad měřické instrukce ke stabilnímu katastrubakalářská 2012 
Fedor JakubZpracování III. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I. Úsek, říční km 10,7)bakalářská 2012 
Fleischhandl EugenSrovnání výškopisu na Komenského mapě a Müllerově mapěbakalářská 2012 
Hanzelková HanaGeodetické zaměření meandrů Odry - IV. etapabakalářská 2012 
Kočíř JakubAtlas Jesenicka - fyzickogeografická částbakalářská 2012 
Kosňovská IvanaMonitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa)bakalářská 2012 
Machalová MarkétaOvěření metodiky mapování alejí a stromořadí na vybrané lokalitěbakalářská 2012 
Moldrzyk JakubZaměření III. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (I. úsek - říční km 10,7)bakalářská 2012 
Škorová NikolZaměření I. etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)bakalářská 2012 
Štefula MarekZpracování I . etapy monitoringu dna koryta řeky Morávky (II. úsek)bakalářská 2012 
Vašáková LucieAnalýza mentálních map tvořených dětmi základních škol s ohledem na věk dítětebakalářská 2012 
Černá MarieMetody znázorňování sklonu na cyklomapáchbakalářská 2011 
Janíčková LucieGeodetické zaměření meandrů Odry - část B, druhá etapabakalářská 2011 
Klasová PetraMonitoring říčních břehů pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 5.etapabakalářská 2011 
Lašková ZuzanaMonitoring úseku dna koryta řeky Morávky (I. úsek, II. etapa)bakalářská 2011 
Náplavová RadkaVliv grafických schopností na vizualizaci mentální mapybakalářská 2011 
Prostějovský AdamTvorba digitálního modelu terénu koryta Malé Ráztokybakalářská 2011 
Švec JiříVektorizace Komenského mapy Moravybakalářská 2011 
Doubravová HelenaFyzickogeografický rozbor Müllerovy mapy Moravybakalářská 2010 
Navrátil DavidIzolinie ve fyzické geografiibakalářská 2010 
Roško TomášZaměření podélných profilů horských tokůbakalářská 2010 
Ševčík JiříMonitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 4. etapabakalářská 2010 
Wrobel LukášFyzickogeografický rozbor Komenského mapybakalářská 2010 
Doupal JiříGeodetické zaměření vybraných příčných profilů povodí Lubinybakalářská 2009 
Jašková PavlínaDigitalizace turistických tras Hostýnských vrchůbakalářská 2009 
Kaláb PetrGeodetické zaměření koryta řeky Tichávkybakalářská 2009 
Mrázek JanGeodetické zaměření meandrů Odry (druhá etapa monitoringu)bakalářská 2009 
Myšková TerezaGeodetické zaměření meandrů Odry - část B, 1. etapa monitoringubakalářská 2009 
Onderka AlešErich von Däniken - Záhady staré Evropy; kartografické zhodnoceníbakalářská 2009 
Pavloková ZuzanaZaměření úseků horských bystřin v severní části Moravskoslezských Beskydbakalářská 2009 
Soška PetrMonitoring říčního břehu pomocí průsekové fotogrammetriebakalářská 2009 
Ševčíková ZuzanaMonitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 3. etapabakalářská 2009 
Tempír RadekVyužití echolotu ve fyzickogeografickém mapováníbakalářská 2009 
Viačková PavlínaZáhlinice - vliv komasací na současnou krajinubakalářská 2009 
Bičiště VáclavDiferenční měření GPS s využitím sítě CZEPOSbakalářská 2008 
Hajda JakubGeodetické připojení lokality pro monitorování vodního toku (řeka Morávka, oblast Raškovice)bakalářská 2008 
Hönig RobinVyužití pozemní fotogrammetrie pro sledování eroze říčních břehůbakalářská 2008 
Miklín JanAtlas CHKO Pálavabakalářská 2008 
Ručka FilipGeodetické zaměření meandrů Odry - podrobné měřeníbakalářská 2008 
Sekerová PetraMožnosti průsekové fotogrammetrie ve fyzickogeografickém mapováníbakalářská 2008 
Habrman JanMožnosti využití diferenčního měření GPS při fyzickogeografickém mapováníbakalářská 2007 
Leinweberová LeaGeodetické zaměření meandrů Odry - souřadnicové připojeníbakalářská 2007 
Albrecht JanSrovnání zákresu vodních toků v ZM 1:10 000 se skutečným stavembakalářská 2006 
Horák JaroslavTvorba tematické vrstvy: Památné stromy okresu Nový Jičín, pro GIS AOPKbakalářská 2006 
Majvald JanOvěření přesnosti přijímače GPS Garmin eTrex pro geografické mapováníbakalářská 2006 
Podzimková JanaVyužití historických map pro účely fyzické geografiebakalářská 2006 
Jahnová ZuzanaGeodetické zaměření geomorfologické lokality Smrčinabakalářská 2005 
Plačková KateřinaLatinizace geografických názvů pro hlásková písmabakalářská 2005 
Weissmannová SoňaAfrická trojmezíbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub