Pracovní komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU

Pracovní komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU pro volební období 2021 - 2024

Pracovní komise AS PřF
Ekonomická komise
katedra chemie
Mgr. Eva Bílková
studijní program Biologie
katedra fyzické geografie a geoekologie
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
katedra informatiky a počítačů
Volební komise
katedra biologie a ekologie
katedra biologie a ekologie
Mgr. Marek Malina
studijní program Aplikovaná informatika
katedra informatiky a počítačů
Legislativní komise
katedra informatiky a počítačů
Mgr. Eva Bílková
studijní program Biologie
katedra informatiky a počítačů

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2023