Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 17. března 2023

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 17. března 2023 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje předložený program zasedání.
  • AS PřF OU souhlasí se záměrem děkanky jmenovat představené proděkany.
  • AS PřF OU schvaluje návrh Disciplinární komise PřF OU na období březen 2023 až únor 2025 v předložené podobě.
  • AS PřF OU schvaluje předložený návrh Statutu PřF OU se zapracovanou připomínkou a prostřednictvím předsedy AS PřF OU jej postupuje AS OU.
  • AS PřF OU schvaluje výroční zprávu o hospodaření PřF OU za rok 2022.
  • AS PřF OU schvaluje předložený návrh Volebního řádu AS PřF OU se zapracovanou připomínkou a prostřednictvím předsedy AS PřF OU jej postupuje AS OU.
  • AS PřF OU schvaluje předložený návrh Jednacího řádu AS PřF OU a prostřednictvím předsedy AS PřF OU jej postupuje AS OU.

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 04. 2023