Výsledky doplňujících voleb do kurie studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2021-2024

PořadíKandidátStudijní program
1.Michal NovákAplikovaná informatika
2.Veronika Prieložná, Bc.Biologie
3.Pleva Jan, Mgr.Biofyzika a fyzika nanostruktur
4.Kabelková Zuzana, Bc.Ekonomická geografie a regionální rozvoj
5.Garguláková Andrea, Mgr.Biologie

Detaily doplňujících voleb včetně počtu získaných hlasů jsou dostupné na portálu v sekci Dokumenty => Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a AS OU / 2023-02 Doplňující volby do AS PřF.

Na uvolněné místo postupuje Michal Novák, který získal nejvíce hlasů. Ten zaujal své místo na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity dne 21. dubna 2023. Aktuální složení fakultního senátu naleznete zde.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 04. 2023