Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 21. dubna 2023

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 21. dubna 2023 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje pozměněný program zasedání.
  • AS PřF OU schvaluje dodatečné přijímací řízení do bakalářských a navazujících studijních programů pro akademický rok 2023/2024 se zapracovanými připomínkami.

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2023