Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 26. června 2023

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 26. června 2023 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje pozměněný program zasedání.
  • AS PřF OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti PřF OU za rok 2022 v předložené podobě.
  • AS PřF OU bere na vědomí akreditační spis doktorského studijního programu Aplikovaná informatika a doporučuje zapracování připomínek.
  • AS PřF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu v dodatečném přijímacím řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024.

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2023