Výsledky doplňujících voleb do kurie studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2021-2024

Volební komise zpracovala 1. srpna 2023 výsledky poskytnuté aplikací „Akademické eVolby“ do pořadí podle počtu získaných hlasů.

PořadíKandidátStudijní program
1.Pleva Jan, Mgr. Biofyzika a fyzika nanostruktur

Detaily doplňujících voleb včetně počtu získaných hlasů jsou dostupné na portálu v sekci Dokumenty => Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a AS OU / 2023-06 Doplňující volby do AS PřF.

Na uvolněné místo postupuje Jan Pleva. Aktuální složení fakultního senátu naleznete zde.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 08. 2023