Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 15. prosince 2023

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 15. prosince 2023 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání.
  • AS PřF OU bere na vědomí akreditační spis bakalářského studijního programu Data Science.
  • AS PřF OU schvaluje nominaci Petra Bujoka jako zástupce akademické obce PřF OU do Rady vysokých škol pro funkční období 2024–2026.
  • AS PřF OU souhlasí s projednáním dodatečně předložené verze dokumentu k tomuto bodu (dodatečné přijímací řízení).
  • AS PřF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu v dodatečném přijímacím řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024.
  • AS PřF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/2025.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 12. 2023