Atrium Hladnov

Atrium naší Přírodovědecké fakulty se nachází v budovách L a M na Hladnově (Chittussiho 10). Nabízí odpočinkové zóny pro studenty i prostor pro řešení jejich individuálních i kolektivních studijních i nestudijních projektů. Věříme, že naše atrium je díky své kompozici ideálním místem pro trávení volného času mezi výukou, pro povídání se spolužáky i pro samostudium. Kromě toho je nedílnou součástí celofakultních akcí i akcí pořádaných našimi katedrami. Nedílnou součástí našeho atria je pak také výstavní galerie.

Výstavní galerie Atria

Výstavní galerie v atriu nabízí pravidelné výstavy z oblastí činnosti jednotlivých kateder, fakulty, partnerských organizací i z řad studentů. Nejčastěji v měsíčních intervalech dochází ke změně tématu. V případě, že byste chtěli využít výstavní prostor, obraťte se na Mgr. Stanislava Janalíka.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2023