Katedrové knihovny

Většina kateder má zřízenu katedrovou knihovnu, ve které jsou deponovány publikace, které potřebují pracovníci fakulty pro svoji každodenní výukovou či vzdělávací činnost. Půjčování z těchto knihoven je tak ve speciálním režimu, který si řídí každá katedra. Každá katedrová knihovna má svého jmenovaného správce, který knihovnu spravuje, a v případě zájmu o výpůjčku, je nutné dotyčného pracovníka dopředu kontaktovat a výpůjčku si domluvit

Seznam katedrových knihoven a pověřených pracovníků:
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Projektové řízení, management


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2023