CISCO academy

Katedra informatiky a počítačů zahájila v roce 2002 program CISCO NETWORK ACADEMY PROGRAM (CNAP). Tento program zajišťuje společnost CISCO, která je největším výrobcem aktivních síťových prvků na světě. Jedná se o program zaměřený na výuku z oblasti počítačových sítí.

Program CNAP je koncipován tak, aby se jej mohli zúčastnit jak studenti, kteří se neměli možnost setkat s problematikou počítačových sítí, tak i pro studenty, kteří již nějaké zkušenosti mají. Obě skupiny studentů budou mít možnost pracovat na problémech, se kterými se běžně setkají v praxi.

Absolvent bude disponovat znalostmi, které mu umožní ihned při nástupu do zaměstnání v oblasti počítačových sítí okamžité a plnohodnotné zapojení. Program CNAP se zaměřuje jak na praktickou tak i teoretickou část.

Absolventi programu CNAP získají po splnění všech příslušných zkoušek certifikát CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE (CCNA).

Výuka:

První kurz (CCNA RS1 - Network Fundamentals) probíhá vždy v letním semestru, a to zčásti společně s výukou předmětu Počítačové sítě 1 pro bakalářské studium. V rámci tohoto kurzu jsou zařazeny 3 prezenční výukové lekce v síťové laboratoři.

V kurzech CCNA RS2 - RS4 probíhá prezenční praktická výuka jednou týdně, cca po dobu 11 týdnů.

Výukové materiály a povinné testy v rámci kurzu jsou v angličtině, prezenční výuka probíhá v češtině.
Další informace

Pro více informací můžete kontaktovat:

certifikovaný instruktor: RNDr. Tomáš Sochor, CSc., Tomas.sochor@osu.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 07. 2019