Základní informace pro studenty / účastníky RS / SS

Každému účastníku rozšiřujícího/specializačního studia je vygenerováno studijní číslo, potřebné pro přihlášení do informačních systémů Ostravské univerzity. Studijní číslo (uživatelské jméno) začíná písmenem M.

Přihlášení do informačních systémů:

Uživatelské jméno:studijní číslo (např. M19222)
Heslo: xrodné_číslo(bez lomítka, např. x8853125510)

První přidělené heslo si změňte (na portálu). Změněné heslo pak platí do všech informačních systémů.

Studentský e-mail

Studentský e-mail má tvar: studijní_cislo@student.osu.cz (např. M19222@student.osu.cz) Pro veškerou komunikaci s vyučujícími, garanty a referentkou již používejte pouze tento email!

LMS Moodle

Zde najdete výukové materiály ke studiu.

Portál

Zde najdete studijní agentu, přihlašování na zkoušku, osobní informace, změnu hesla a další.

Prodloužení rozšiřujícího studia

O prodloužení studia je nutné zažádat nejpozději 1 měsíc před ukončením řádné doby studia (termín ukončení je ve smlouvě o studiu). Žádost naleznete zde.

Rozšiřující studium lze prodloužit za těchto podmínek:

  1. Účastník studia nemá vykonány maximálně 3 předměty a závěrečnou zkoušku Účastník uhradí za každý neabsolvovaný předmět 500 Kč (tato částka nezahrnuje konzultace) a 1000 Kč (pokud katedra nestanoví jinak) za závěrečnou zkoušku v termínu určeném katedrou.
  2. Účastník studia nemá vykonány 4 a více předmětů a závěrečné zkoušky Účastník uhradí částku za celý ročník studia. V této částce je zahrnuta výuka (pokud se v daném roce uskuteční, případně mimořádné konzultace k nesplněným předmětům) a závěrečná zkouška v termínu určeném katedrou.

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 07. 2019