Rozšiřující/specializační studia pro učitele

Centrum celoživotního vzdělávání je součástí přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a je akreditovanou vzdělávací institucí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Díky této akreditaci můžeme nabízet rozšiřující a specializační studia pro učitele a umožnit jim tak rozšíření své odborné kvalifikace. Studia je možné hradit z fondů DVPP.

Rozšiřující studia pro učitele jsou určeny pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Po absolvování rozšiřujícího studia obdrží účastník osvědčení.

Přihlásit se můžete e-přihláškou https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska

Naše Centrum celoživotního vzdělávání nabízí tato rozšiřující a specializační studia pro učitele:

Rozšiřující studium biologie:

Rozšiřující studium chemie:

Rozšiřující studium fyziky:

Rozšiřující studium geografie:

Rozšiřující studium informatiky:

Rozšiřující studium matematiky:

Specializační studium:


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 07. 2019