Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení ENC
Sekretariát
553 46 2151
 
Členové centra
Vedoucí výzkumného programu
Senior researchers
553 46 2150
731 444 481
Junior researchers
553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Ph.D. studenti
Ostatní
Janíková Pavla
účetní ENC
553 46 2118