Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Petr Rumpel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 144, budova L
funkce:zástupce vedoucího KSG
obor činnosti:lokální a regionální rozvoj, veřejná správa
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2336
731 505 360
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.mestskymarketing.cz

Vzdělání

1991 – 1994Tříleté rozšiřující studium – Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Německý jazyk a literatura
1984 – 1989Mgr. – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Geografie a Ruský jazyk

Kvalifikace

2013Doc. – Fakulta humanitních a prírodných vied v Prešove, studijní obor 4.1.35 Geografia.
2001Ph.D. – Karlova Univerzita v Praze, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, obor Politická a regionální geografie

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2015 – 2017akreditovaný vzdělávací program Oceňování nemovitostí – Vysoká škola realitní Franka Dysona
1995 – 1996DAAD vědecko-výzkumné stipendium – Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn, Institut für Wirtschaftsgeographie

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1993 – dosudOstravská univerzita, Katedra sociální geografie
1991 – 1993Gymnázium Bohumín
1989 – 1991Dům dětí a mládeže Bohumín

Odborné zaměření

Lokální a regionální rozvoj – teorie a praxe (zejména Governance of shrinking cities)
Aplikovaná geografie – business geography
Městský marketing
Evropská integrace a Politika koheze EU
Geografické zaměření: zejména staré průmyslové regiony, Ostravsko, Moravskoslezský kraj, Česko, Německo, Rakousko, země EU

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosudČlen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2015 – dosudMístopředseda Akademického senátu PřF OU a člen akademického senátu
1997 – 2005Předseda a člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU

Ocenění

2007Cena rektora

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad - hodnotitel (2017 - dosud)
Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace - OVHP, EP (od 2015 - dosud)

Působení v zahraničí

2008 – 2009Fulbright Fellowship USA: University of Florida, Gainesville, USA, (Prof. Grant Ian Thrall, Ph.D.), zaměření Business Geography: Real Estate Market Analysis.
1997 – 2005Technische Universität München: vyučující v rámci Jean Monnet Lectures, (Prof. Dr. Günter Heinritz), zaměření Regionální politika a regionální rozvoj
X.-XII/2005Leibniz Institut für Länderkunde, Leipzig, výzkumný pobyt „Inovativní koncepty rozvoje ve starých průmyslových regionech Německa“
VI./2004 Leibniz Institut für Länderkunde, Leipzig
V.-VII./2001Technische Universität München, vyučující v semináři Transformační procesy a regionální rozvoj v ČR
VIII./1995 – VII./1996 DAAD vědecko-výzkumné stipendium: Institut für Wirtschaftsgeographie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, (Prof. Dr. K.-A. Boesler)
Krátkodobé pobyty:např. Universität Köln, Institut for Global South University of Liverpool, Institute of planning, (Prof. Dr. Chris Couch) Leibniz Universität Hannover, Institut für Wirtschaftsgeographie Liverpool John Moores University, Department of bulit environment Ludwig Maximilian Universität München, Geographisches Institut atd.

Jazykové znalosti

NěmčinaC2, soudní znalec krajského soudu v Ostravě
AngličtinaC1
RuštinaB1
PolštinaA2


Všechny publikace

Rumpel, P., Bravencová, L., Gilar, M., Hrabálek, J., Kokešová, L., Krumnikl, M., Pohorská, B., Tieftrunk, L., Sukeníková, J. a Šťastná, S. Analýza sociodemografického a socioekonomického vývoje specfické oblasti SOB4 Karvinsko.: Analýza SOB4 Karvinsko.. 2019.
Slach, O., Hýllová, L., Ženka, J. a Rumpel, P. Policy mobility of creative and smart cities in Czechia. In: 7th EUGEO Congress. Galway: Galway University. 2019.
Rumpel, P. Erasmus teaching staff mobility. Liverpool John Moores University, Department of Built Environment.. 2018.
Rumpel, P. Governance of shrinkage and re-growth.: Why is Ostrava not a re-growing city?. In: International Scientific Conference: Social and Economic Development and Regional Policy. Adaptation of Post_Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem. 2018.
Rumpel, P. Use of Industrial Heritage n the Shrinking City of Ostrava.: The Case Study of DOV Lower Vitkovice Area.. In: Shrinkage and Heritage: Renewing the Legacy of Urbanisation. Milano: Politecnico Milano. Department of Architecture and Urban Studies. 2018.
Slach, O., Krtička, L. a Rumpel, P. Intra-urban patterns of social disparities in Ostrava. In: Workshop on social disparities in shrinking cities. Erfurt: Fakultät Architektur und Stadtplanung. 2017.
Rumpel, P. Local economic development of Ostrava.: Growth, tourism and local development.. In: OECD 13th Annual Meeting: Increasing productivity, job creation and inclusion from bottom-up. Praha: OECD. 2017.
Koutský, J., Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Path Dependencies and Economic Transformation in Industrial Cities In Czechia. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: The European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Slach, O., Ženka, J. a Rumpel, P. Post-crisis development of creative industries in Czech cities. In: 57th ERSA Congress Social Progress for Resilient Regions. Groningen: European Regional Science Association (ERSA). 2017.
Rumpel, P. Governance ekonomické regenerace města Ostravy 1990-2016.. In: Mezinárodní interdisciplinární sympozium / Miedzynarodove sympozjum interdyscyplinarne. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Slach, O., Bosák, V. a Rumpel, P. Metoda scénářů a její využití v kontextu plánování. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 179-194. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.
Slach, O., NOVÁČEK, A. a Rumpel, P. Metropolitní governance v mezinárodní perspektivě.. In: Jiří Ježek (eds). Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 27-55. 1. ISBN 978-80-7552-263-4.
Zářický, A. a Rumpel, P. Pracovní seminář k rozvoji tradičních průmyslových regionů: Mezinárodní pracovní seminář k problematice tradičních průmyslových regionů [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2015.
Rumpel, P. The Governance of Economic Regeneration of the Shrinking City of Ostrava.. 2015.
Rumpel, P. Výzkumné aktivity CMRM KSGRR ve starém průmyslovém regionu Ostravsko.. In: Pracovní seminář k rozvoji starých průmyslových regionů. Ostrava. 2015.
Rumpel, P., Siwek, T. a Slach, O. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.
Rumpel, P. From low road to high road? Changing urban governance of metropolitan region of Ostrava.. In: New challenges in local, metropolitan and regional governance.. Poznan: Institute of Socio-Economic Geography, Adam Mickiewicz University Poznan. 2014.
Rumpel, P. Když se město smršťuje.. 2014.
Rumpel, P. a Slach, O. Shrinking Cities in Central Europe. In: Transitions in Regional Science - Regions in Transitions: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 142-155. ISBN 978-80-7478-560-3.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten: Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. In: německý. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. s. 89-115. Sozialstrukturanalyse 2014. ISBN 978-3-658-01013-3.
Rumpel, P., Rink, D., Nadolu, B., Krzysztofik, R. a Haase, A. The Governance of Urban Shrinkage in Cities of Post-socialist Europe: Polices, Strategies and Actors. Journal of Urban Research and Practice. 2014, č. 7, s. 258-277. ISSN 1753-5069.
Rumpel, P., Slach, O., Siwek, T., Stryjakiewicz, T., Jaroszewska, E. a Marcinczak, S. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. s. 9-15. ISBN 978-83-7986-024-1.
ŠŇUPÍKOVÁ, R. a Rumpel, P. Branding: Ke zlepšení vnímání místa nestačí jen nové logo či slogan.. Moderní obec. 2013, roč. 19, s. 20-21. ISSN 1211-0507.
Rumpel, P. Clusters: Life Cycles and Drivers of Innovation and Industrial Upgrading in the Automotive Industry in the Ostrava region, Czechia.. In: English. Rome: Soliman, KS, 2013. Soliman, KS, 2013. s. 941-945. ISBN 978-0-9860419-1-4.
Rumpel, P. Clusters: Life Cycles and Drivers of Innovation in the Automotive Industry in the Ostrava Region, Czechia.. In: IBIMA Creating Global Competitice Economies. Řím: IBIMA. 2013.
Rumpel, P., Skokan, K., Chládek, P., Blažek, J. a Žížalová, P. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, č. 20, s. 275-294. ISSN 0969-7764.
Rumpel, P. Governance of shrinkage of the city of Ostrava. 2013.
Slach, O. a Rumpel, P. Governance of shrinking cities in Czechia: the case of Ostrava. In: iRegions: inspiration - innovation - improvement. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2013.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rumpel, P., Rink, D., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In: Urban Ills: Twenty-first-Century Complexities of Urban Living in Global Contexts. 1. vyd. New York: Lexington Books, 2013. s. 241-268. ISBN 978-0739177006.
Rumpel, P., Skokan, K., Höglinger, C., Tödtling, F. a Grillitsch, M. Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions.: A comparison of software firms in Moravia Silesia and Upper Austria.. EUR URBAN REG STUD. 2013, roč. 20, č. 20, s. 188-205. ISSN 0969-7764.
Slach, O., Rumpel, P. a Koutský, J. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: Accendo-Centrum pro vědu a výzkum, 2013. 181 s. ISBN 978-80-904810-7-7.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: The Case of Ostrava.. E+M Ekonomie a Management. 2013, roč. 11, s. 113-127. ISSN 1212-3609.
Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Cortese, C., Violante, A., Calza Bini, P., Haase, A., Mykhnenko, V., Nadolu, B., Couch, C., Cocks, M. a Krzystofik, R. Governance of shrinkage - Lessons learnt from analysis for urban planning and policy. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of shrinkage of the city of Ostrava.. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. vědecká monografie. 258 s. ISBN 978-80-87504-19-2.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance smršťujících se měst v Evropském kontextu: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. In: Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 63-74. ISBN 978-80-7414-481-3.
Rumpel, P. a Slach, O. Je Ostrava smršťujícím se městem?. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, č. 48, s. 859-878. ISSN 0038-0288.
Rumpel, P., Slach, O., Šňupíková, R. a Marková, B. Marketingové koncepty rozvoje měst. 1. vyd. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. 140 s. ISBN 978-80-87504-20-8.
Slach, O. a Rumpel, P. Měkké lokalizační faktory při rozvoji obcí a mikroregionů. In: Rozvoj a fungování mikroregionů. Humpolec: Ústav územního rozvoje Brno, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2012.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Metodika Regionální marketing v rozvoji rurálních periferních regionů.. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Perspektivy rozvoje Moravskoslezského kraje. In: Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Koutský, J., Rumpel, P., Slach, O., Olšová, P., Hlaváček, P., Toušek, V. a Novák, V. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability. 2012.
Rink, D., Haase, A., Bernt , M., Rumpel, P., Slach, O., Couch, C., Cocks, M. a Mykhnenko, V. SHRINK SMART - The Governance of Shrinkage within a European Context: Final project report. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Současné a budoucí trendy v rozvoji Moravskoslezského kraje [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Rumpel, P. The Growth Strategy of the Shrinking City of Ostrava.. In: Annual Meeting of The Association of American Geographers. New York: AAG Association of American Geographers. 2012.
Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of shrinking cities in Central European context: The case study of Ostrava´s economic development. In: Third Global Conference on Economic Geography 2011. Seoul. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a Tichá, I. Governance of economic development: the case of Ost rava city region. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of Economic Regeneration of the City of Ostrava. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2011. Ostravská Univerzita, 2011. s. 280-285. ISBN 978-80-7368-963-6.
Rumpel, P., Slach, O. a TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.. In: The Scale of Globalization. 5th International Conference on Globalization.. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2011.
Rumpel, P. a Slach, O. Governance of Shrinkage: the Case Study of Ostrava, Czechia.. In: Annual International Conference. London: Royal Geographical Society. 2011.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Koutský, J., Slach, O. a Rumpel, P. Nástin akademické kritiky dosavadního rozpracování tématu klastrů, možné směry dalšího výzkumu. In: Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2011.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Transferable Impulses of IBA Emscher Park - Czech Perspective. In: Internationale Bauausstellung Emscher Park: Impulse lokal, regional, national, international. 1. vyd. Essen: Klartext Verlag, 2011. s. 210-220. 1. ISBN 978-3-8375-0501-6.
Rumpel, P., Blažek, J., Skokan, K. a Žížalová, P. Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come From? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava.. EUROPEAN PLANNING STUDIES. 2011, roč. 19, č. 19, s. 1277-1303. ISSN 0965-4313.
Rumpel, P. a Slach, O. A Bright Future? The ?Dark? Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. In: Post-mining landscape. Berlin: JOVIS Verlag, 2010. s. 96-103. ISBN 978-3-86859-043-2.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region. E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 8, č. 4, s. 30-46. ISSN 1212-3609.
Slach, O., Boruta, T., Rumpel, P. a Marková, B. Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Rumpel, P., Slach, O., Bednář, P. a Koutský, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: The regeneration of image in old industrial regions: agents of change and changing agents. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2010. s. 89-114. Mönchenglad. Schrift. zur wirtschaft. in praxis 22. ISBN 978-3-8695-5197-5.
Rumpel, P., Slach, O. a Koutský, J. Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. 2010, č. 277, s. 18-19. ISSN 1367-3882.
Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Bednář, P. Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. 2010.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 228 s. ISBN 978-80-7368-453-2.
Rumpel, P. Business Decisions In The Industrial Global Economy Geographic Principles for Decisions in the Auto Industry- Case Study of Ostrava region, Czech Republic. In: AAG Annual Meeting. Las Vegas, Nevada: Association of American Geographers. 2009.
Rumpel, P. Business Decisions In The Industrial Global Economy Geographic Principles for Decisions in the Auto Industry- Case Study of Ostrava region, Czech Republic. In: Annual Meeting of the association of American Geographers. Las Vegas: Association of American Geographers. 2009.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy. 2009, roč. 9, č. 9, s. 123-132. ISSN 1733-3180.
Rumpel, P. Department of Geography, College of LIberal Arts and Sciences, University of Florida. In: Lecture: Geography Research at Department of Human Geography, Ostrava, Czech Republic. Gainesville, FL: Department of Geography, College of LIberal Arts and Sciences, University of Florida. 2009.
Rumpel, P. Helle Zukunft der schwarzen Ostrava-Karvina Steinkohleregion?. In: International conference. Grossraeschen, Brandenburg: IBA Internationale Bauaustellung Fuerst Pueckler Land. 2009.
Slach, O., Boruta, T. a Rumpel, P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 38-44. ISSN 1803-1471.
Rumpel, P., Slach, O., Bednář, P. a Koutský, J. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. In: 5th meeting of the Regional Studies Associations Research Network on The Role of Old Industrial Knowledges in Economic Development of Post-Industrial Regions. Mönchengladbach: NIERS Institut. 2009.
Rink, D., Haase , A., Bernt, M., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I., Couch, C., Cocks, M., Krzysztofik, R., Runge, J., Mykhnenko, V., Calza Bini, P., Violante, A., Nadolu, B., Kuzmenko, L. a Dmitri Medwedjew , D. Specification of working model: Common conceptual/analytical framework, Elaborated research design for case study analysis, Comparable set of indicators. 2009.
Rumpel, P. a Slach, O. The Role of Soft Factors in the Restructuring and Development of Old Industrial Regions of the Czech Republic.. In: Florida Society of Geographers, Annual Meeting. Sankt Augustin, Florida: Florida Society of Geographers. 2009.
Slach, O., Rumpel, P. a Koutský, J. Využití konceptu ?creative class? v rozvoji území - základní východiska a kritika.. Liberec: TU Liberec, 2009. TU Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-443-6.
Rumpel, P. Analýza inovačního potenciálu krajů ČR.. 2008.
Rumpel, P., Boruta, T. a Novák, D. W. Česká Ves: Seminář k projektu Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko [Workshop]. Česká Ves, Česká republika. 2008.
Rumpel, P. Department of Geography, University of Florida, Gainesville. 2008.
Rumpel, P., Koutský, J. a Slach, O. Měkké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 186 s. ISBN 978-80-7368-435-8.
Slach, O., Rumpel, P. a Boruta, T. Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka: Pracovní worshop v rámci projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Rumpel, P. University of Florida, Gainesville, USA, Centre for European Studies. 2008.
Rumpel, P. University of Florida, Gainesville, USA, Dept. of Geography. 2008.
Rumpel, P. University of Florida, Gainesville, USA, Dept. of Geography. 2008.
Rumpel, P. a Siwek, T. Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. 2008, č. 39, s. 77-90. ISSN 1428-9520.
Skokan, K. a Rumpel, P. Constructing regional advantage. Does it matter for Czech regions?. In: Econ 07. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 2007. Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 2007. s. 187-194. ISBN 978-80-248-1651-7.
Rumpel, P. Geografické aspekty evropské integrace. 1. vyd. Ostrava: Oftis Ostrava, 2007. Jean Monnet European Module. 262 s. ISBN 978-80-7368-264-4.
Rumpel, P., Slach, O. a Boruta, T. Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. In: Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. Ostrava: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 7-22. ISBN 80-7368-262-1.
Rumpel, P., Ježek, J. a Slach, O. Marketingový management obcí, měst a regionů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7368-294-1.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Perspektivy v rozvoji centrálních částí měst. In: Sborník z mezinárodní konference Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. Fakulta architektury VUT v Brně, 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-214-3478-3.
Rumpel, P. Sborník z mezinárodní konference . 2007.
Rumpel, P. Innowacyjne podejscie do sterowania rozwoju miast: studium przypadku miasta Vsetin.. In: Polityka zrównowažonego rozwoju oraz instrumenty zarzandzania miastem - Miasta v okresie przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. s. 173-185. 1. ISBN 83-7395-188-1.
Rumpel, P. Inovace, inovativní koncepty a přístupy v územním rozvoji: Úvod do diskuse. In: Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 5-24. ISBN 80-7368-261-3.
Rumpel, P. a Siwek, T. Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny. 2006, roč. 78, č. 5, s. 191-205. ISSN 0033-2143.
Rumpel, P. Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava - Vědecko technologický park, Česká republika. 2006.
Rumpel, P., Boruta, T. a Slach, O. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. [Workshop]. Ostrava - Vědecko technologický park, Česká republika. 2006.
Rumpel, P. Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. [Konference]. Luka nad Jihlavou, Česká republika. 2006.
Rumpel, P. Sborník příspěvků z mezinárodního pracovního semináře . 2006.
Rumpel, P. Studie proveditelnosti přeshraničního regionu partnerství EURES-T Beskydy.. 2006.
Rumpel, P. Erfahrungen bezüglich der Überwindung der Strukturprobleme in der Ostrauer Region. In: Strukturanpassungsprobleme traditioneller Industrieregionen in Ostmitteleuropa.. Eschwege. 2005.
Rumpel, P. Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek - případová studie Vsetín.. In: Miasta v okresie przemian. Opole. 2005.
Rumpel, P. Leibniz Institut für Länderkunde Leipzig. 2005.
Rumpel, P. Městský marketing jako inovativní koncept řízení města. In: Druhá národní konference kvality ve veřejné správě.. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, odbor modernizace veřejné správy, 2005. Ministerstvo vnitra České republiky, odbor modernizace veřejné správy, 2005. s. 173-182. ISBN 80-239-6156-X.
Rumpel, P. Panelová diskuse k marketingovému managementu měst [Konference]. Plzeň, Česká republika. 2005.
Rumpel, P. Pracovní mezinárodní seminář: Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek v rámci projektu GAČR [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Rumpel, P. Trends of Regional Disparities in the Czech Republic in Pre-Accession Period in the European Context.. 2005.
Rumpel, P. a Waack, C. Die Mährisch - Schlesische Region. Perspektiven für die tschechische Altindustrieregion im Europa der Regionen. Geographische Rundschau. 2004, roč. 56, č. 4, s. 53-59.
Rumpel, P. Inovace v lokálním a regionálním rozvoji [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Rumpel, P. Institucionální infrastruktura podpory regionálního rozvoje v Moravskoslezském kraji.. 2004.
Rumpel, P. Leibniz Institut für Länderkunde, Leipzig. 2004.
Rumpel, P. a Drobík, T. Politicka geografie a geopolitika. 2004.
Rumpel, P. Politika ekonomické a sociální soudržnosti EU. In: České pohraničí - bariéra nebo zprostředkování. 1. vyd. Praha: Akademia, 2004. s. 149-163. AV ČR. ISBN 80-200-1051-3.
Rumpel, P. Problematika evropské integrace v geografickém vzdělávání. In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní. Bratislava: Eurounion s.r.o., 2004. Eurounion s.r.o., 2004. s. 28-31. ISBN 80-88984-61-0.
Rumpel, P. recenze odborneho clanku. 2004.
Rumpel, P. Vybrané aspekty inovativních rozvojových konceptu území. In: Management a marketing obci, mest a regionu. Plzen: Zapadoceska univerzita v Plzni, 2004. Zapadoceska univerzita v Plzni, 2004. s. 132-144. ISBN 80-7043-334-5.
Rumpel, P. Die aktuelle Lage des Arbeitsmarktes in der Tschechischen Republik.. In: Continuous Training für EURES Berater auf der Arbeitgeberseite.. München. 2003.
Rumpel, P. Europäischer Berufsbildungsatlas im Internet. European Jobguide online.. 2003.
Rumpel, P. Fiktivní firma jako nástroj snižování nezaměstnanosti.. 2003.
Rumpel, P. Internetportal Donauraumkooperation - Tschechische Republik. 2003.
Rumpel, P. Lokální a regionální rozvoj - Část 3. Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje. 2003.
Rumpel, P. Lokální a regionální rozvoj. Část 2. - Politika ekonomické a sociální soudržnosti EU.. 2003.
Rumpel, P. Lokální a regionální rozvoj v kontextu přistoupení České republiky k Evropské unii, 1. část. 2003.
Rumpel, P. Ludwig Maximilians Universität München, Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Seminar für sozialwissenschaftliche Geographie. 2003.
Rumpel, P. Právo Evropských společenství. 2003.
Rumpel, P. Problematika evropské integrace v geografickém vzdělávání.. In: Univerzitní centra evrospkých studií v zemích Visegrádské čtverky.. Bratislava . 2003.
Rumpel, P. Technologie tvorby a využívání didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých. 2003.
Rumpel, P. Marketing měst a regionů - studijní příručka.. 2002.
Rumpel, P. Městský marketing. Veřejná správa. 2002, roč. 13, č. 7, s. 1-8. ISSN 0027-8009.
Rumpel, P. Regionální a strukturální politika EU - studijní příručka.. 2002.
Rumpel, P. Strategické plánování - studijní příručka.. 2002.
Rumpel, P. Systémy veřejné správy v zemích EU.. 2002.
Rumpel, P. Technická Universita Mnichov - Institut Geografie. 2002.
Rumpel, P. Technická Univerzita Mnichov - Institut Geografie. 2002.
Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. In: Sjezd České geografické společnosti: Sborník sjezdu ČGS 2002-08-27 Ústí nad labem. Ústí nad Labem: UJEP, 2002. UJEP, 2002. s. 82-90.
Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 145. vyd. Ostrava: Ostravská univezita, 2002. Spisy PřF OU. 179 s. ISBN 80-7042-830-9.
Rumpel, P. Univerzita Hannover-Institut ekonomické geografie. 2002.
Rumpel, P. Projekt Valašské království. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 2001, č. 5, s. 1-5. ISSN 0027-8009.
Rumpel, P. Průzkum veřejného mínění-město Bohumín. 2001.
Rumpel, P. Regionální marketing jako koncept územního rozvoje. In: Region-služby-cestovní ruch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 213-215. Sborník přednášek. ISBN 80-7042-580-6.
Rumpel, P. Technische Universitaet Muenchen. 2001.
Rumpel, P. Technische Universitaet Muenchen.. 2001.
Rumpel, P. Technische Universitaet Muenchen.. 2001.
Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 2001.
Rumpel, P. Carter, F.W.: The role of FDI in the Czech Republic during the 1990s.. 2000.
Baar, V., Rumpel, P. a Šindler, P. Politická geografie. 1996.


ZkratkaNázev předmětu
APGEOAplikovaná geografie
BAKS2Bakalářský seminář 2
ELORRTheory and Practice of Local and Regiona
EVRINEvropská integrace
EVRISEvropská integrace - seminář
EXRC1Exkurze - regiony ČR 1
IGBPAIndividuální geogr. bakalářský projekt A
LOREPLokální a regionální rozvoj 2 - praxe
LORETLokální a regionální rozvoj 1 - teorie
MADS1Magisterský diplomový seminář 1
MAGS1Magisterský seminář 1
OBPGRObhajoba bakalářské práce
OMPGRObhajoba diplomové práce
OPBRROdborná praxe
OPXSGOdborná praxe z EGRR
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
QAPHGAktuální problémy aplikované humánní geo
QINEUEvropská integrace a EU
QINTPIntegrační procesy v Evropě
QLORTLokální a reg. rozvoj - teorie a praxe
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
QMVK4Aktivní účast na mez. konf. 4
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QPGURPolitická geografie územního rozvoje
QUTM1Učební text nebo metodika 1
QUTM2Učební text nebo metodika 2
QUTM3Učební text nebo metodika 3
QUTM4Učební text nebo metodika 4
QUTM5Učební text nebo metodika 5
QVYS1Výběrový seminář 1
QVYS2Výběrový seminář 2
SZBG1Obecná ekonomická geografie
SZBG2Teorie a praxe socioekonomického rozvoje
SZBG3Regiony ČR a regionální rozvoj
SZNG1Ekonomická geografie a regionální rozvoj
SZNG2Praxe lokálního a regionálního rozvoje
SZNG3Rozvoj regionů ČR v evropském kontextu
TEROZTeorie regionálního rozvoje
TRNEMÚvod do problem. trhu nemovitostí v ČR
UVSGPÚvod do studia oboru
VYPRBVýběrová přednáška
XAPGEAplikovaná geografie
XEVRIEvropská integrace
XIGBAIndivid. geograf. bakalářský projekt A
XLOR1Lokální a regionální rozvoj 1 (teorie)
XLOR2Lokální a regionální rozvoj 2 (praxe)
XMDS1Magisterský seminář 1
XTEROTeorie regionálního rozvoje
XUVGPÚvod do studia oboru
XZEKOZáklady ekonomie pro geografy
Y3EINEvropská integrace
ZEKOGZáklady ekonomie pro geografy
7APGEApplied Geography
7ERC1Exkurze - regiony Česka 1
7EVINEvropská integrace
7IGPAIndividuální geogr. bakalářský projekt
7LORPLokální a regionální rozvoj - praxe
7LORTLokální a regionální rozvoj - teorie
7MAG1Magisterský seminář 1
7MAG2Magisterský seminář 2
7OBRRObhajoba bakalářské práce
7OPU1Odborná praxe z územního rozvoje 1
7OPU2Odborná praxe z územního rozvoje 2
7SZN1Geografie a teorie územního rozvoje
7SZN2Praxe územního rozvoje
7SZN3Problémy udržitelného developmentu
7SZR1Obecná ekonomická geografie
7SZR2Teorie a praxe socioekonomického rozvoje
7SZR3Regiony Česka a Evropy
7TEROSustainable regional development
7TRNEIntroduction into development
7UVSOÚvod do studia oboru
7VYPRVýběrová přednáška
7XAPGApplied Geography
7XEVIEvropská integrace
7XLOPLokální a regionální rozvoj - praxe
7XLOTLokální a regionální rozvoj - teorie
7XMA1Magisterský seminář 1
7XMA2Magisterský seminář 2
7XTERSustainable regional development
7XTRNIntroduction into development
7XUVSÚvod do studia oboru
7XVYPVýběrová přednáška
7XZEKZáklady ekonomie pro geografy
7ZEKOZáklady ekonomie pro geografy


AutorNázev práceTypRok
Marková BlankaMulti-level governance kulturních events v prostorové perspektivědisertační 2016 
Tichá IvaGovernance sociální inkluze, stárnutí populace a jejich vliv na financování Ostravydisertační 2015 
Haničinec JanUdržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městechrigorózní  
Tieftrunk LucieAnalýza kvality života v Orlové a možnosti rozvoje.diplomová 2019 
Rajnochová HedvikaRozvojová trajektorie ČR 1989-2016 a její vliv na rozvoj Ostravy.diplomová 2018 
Šafránová PavlaIdentifikace a využití kulturního a přírodního dědictví v rozvoji lokalit a regionů.diplomová 2018 
Štěrbová KateřinaImplementace konceptu smart city ve vybraném městě.diplomová 2018 
Vraníková EliškaVytváření regionální konkurenční výhody: Politické iniciativy na území Ostravy pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnostidiplomová 2018 
Zuziak PetrGovernance města Orlové.diplomová 2018 
Friedlová AlenaVliv pořádání velkých sportovních eventů na rozvoj městadiplomová 2017 
Piekar PetrRole rezidenční ekonomiky v rozvoji regionů.diplomová 2016 
Čížková LucieZhodnocení územních dopadů rozvoje golfu v OSRA.diplomová 2015 
Peřka VojtěchJe Karviná smršťujícím se městem?diplomová 2015 
Dokoupil LukášRevitalizace městských centerdiplomová 2014 
Malík PetrKonverze průmyslových objektů ve světě a ČR.diplomová 2014 
Polová ZuzanaTeritoriální pakty zaměstnanostidiplomová 2014 
Hrabcová EvaRole konzultačních a poradenských firem v regionálním rozvoji. Případová studie Česko.diplomová 2013 
Kohutová PetraAnalýza governance aktivit v oblasti bytové politiky. Případová studie shrinking city Ostrava.diplomová 2013 
Mazáč RobinGovernance ekonomického rozvoje města Ostravy.diplomová 2013 
Voznicová VeronikaKličoví aktéři rozvoje města Ostravy, jejich potenciál a vzájemné vztahy.diplomová 2013 
Reisskup VilémSoučasný vývoj realitního trhu Jesenickadiplomová 2012 
Rotrekl MarekSoučasné problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území města Olomouce v komparaci s městy Ostravou a Brnemdiplomová 2012 
Sárová KateřinaZnevýhodněný zákazník a maloobchodní síť v rurálním periferním regionu na příkladu Jesenickadiplomová 2012 
Šňupíková RenataBranding a ranking měst a regionů.diplomová 2012 
Anděl MilanImage a realita destinačního managementu Moravskoslezského krajediplomová 2008 
Bernátková LudmilaÚloha mikroregionů a regionálních managementů ve Zlínském krajidiplomová 2008 
Cvikýřová VendulaHodnocení aplikace městského marketingu - případové studie Münster a Osnabrückdiplomová 2008 
Řezníčková LucieAnalýza progresivního terciéru a kvartéru v Ostravědiplomová 2008 
Sýkorová LucieObčanská participace a role NNO v lokálním a regionálním rozvojidiplomová 2008 
Chlebiš FilipInovativní přístupy k rozvoji vybraných měst České republikydiplomová 2007 
Heczko PetrInovativní přístupy k rozvoji vybraných německých měst a regionůdiplomová 2007 
Korzec RomanEvaluace působení agentur pro regionální rozvoj na Třineckudiplomová 2007 
Melichar SlavomírRegionální marketing v mikroregionech Pelhřimovsko, Třešťsko a Telčskodiplomová 2007 
Prudil OtakarHodnocení strategického plánování vybraných měst a mikroregionůdiplomová 2007 
Šulák PetrInovativní obce v ČR. Případové studie Čeladná a Jindřichovice pod Smrkemdiplomová 2007 
Hlávková KristýnaSystém podpory malého a středního podnikání v České republicediplomová 2006 
Janoušková EvaAnalýza fungování systému EURES (European Employment Service) v zemích EU a v ČRdiplomová 2006 
Marek LukášStrukturálně postižené regiony ve světě a jejich restrukturalizacediplomová 2006 
Pargačová LucieMožnosti rozvoje rurálních oblastí - Osoblažskodiplomová 2006 
Sedláková PetraMěstský marketing ve vybraných Bavorských městechdiplomová 2006 
Sumerling DušanVliv zahraničních investic na regionální rozvoj Slovenskadiplomová 2006 
Vavřínová MichalaPartnerství veřejného a soukromého sektoru - teorie a praxe v ČRdiplomová 2006 
Žáková LenkaKomparace systémů územního plánování v České republice a Německudiplomová 2006 
Adamcová AlžbětaAnalýza trhu práce v okrese Frýdek-Místek v letech 1993-2003diplomová 2005 
Dřímal DominikSrovnání Euroregionů České republikydiplomová 2005 
Filip LukášRozvoj infrastruktury podnikání v Moravskoslezském krajidiplomová 2005 
Janů EvaKomparace migračních politik České republiky, Německa a Polskadiplomová 2005 
Macura JakubMarketing měst a regionů v České republice - zhodnocení aktuálního stavudiplomová 2005 
Slach OndřejKvalitativní aspekty suburbanizace v Ostravědiplomová 2005 
Švec PavelAplikace GIS v lokálním a regionálním rozvojidiplomová 2005 
Zelený MartinGeografické a ekonomické aspekty trhu nemovitostídiplomová 2005 
Žiška PavelRestrukturalizace na Ostravsku v letech 1990 až 2004diplomová 2005 
Bravencová LucieSocioekonomická charakteristika SOB4 Karvinsko.bakalářská 2019 
Hrabálek JanGeodemografická charakteristika SOB4 Karvinsko.bakalářská 2019 
Brzyszkowski JaroslavTrendy průmyslového developmentu v Česku 1990-2017.bakalářská 2018 
Zemaník JakubRole sportu v lokálním a regionálním rozvoji.bakalářská 2018 
Kantorová JanaZhodnocení dopadů imigrační a azylové politiky na přistěhovalectví do EU.bakalářská 2017 
Milošová KateřinaZhodnocení vývoje regionálního inovačního systému Zlínska.bakalářská 2017 
Stoško PetrJe Havířov smršťujícím se městem?bakalářská 2017 
Vraníková EliškaJe Litvínov smršťujícím se městem?bakalářská 2016 
Juřica DavidJe město "Most" smršťujícím se městem?bakalářská 2015 
Rajnochová HedvikaJe rozvoj města Frýdek - Místek v období 1990-2014 udržitelný?bakalářská 2015 
Hodíková JanaJe Ústí nad Labem shrinking city?bakalářská 2014 
Gebrianová KláraKulturní aspekty územního rozvoje a kulturní governace ve vybraných městech ČR.bakalářská 2013 
Jelenová AnnaMěstský marketing v ČR.bakalářská 2013 
Marková RadkaSociální aspekty rozvoje území.bakalářská 2013 
Pavlíková KateřinaVyužití konceptu udržitelnosti v rozvoji území.bakalářská 2013 
Peřka VojtěchRole sportu, sportovní infrastruktury a events v lokálním rozvoji.bakalářská 2013 
Piekar PetrEnvironmentální technologie a environmentální ekonomika v Moravskoslezském krajibakalářská 2013 
Burian MarekJe Orlová smršťujícím se městem?bakalářská 2012 
Kohan TomášRozvoj obcí mikroregionu Frýdlantsko 1990-2011.bakalářská 2012 
Krömrová KateřinaVýznam institucí terciárního vzdělávání pro rozvoj města Ostravy.bakalářská 2012 
Malík PetrZhodnocení rozvoje území Dolní oblast Vítkovic.bakalářská 2012 
Riedlová ŽanetaZhodnocení rozvoje obcí mikroregionu Hlučínsko za období 1990 - 2011.bakalářská 2012 
Dekařová VladimíraJsou Pustkovec, Třebovice, Nová Ves, Svinov smršťující se "shrinking" městské obvody Ostravy?bakalářská 2011 
Hrabcová EvaRole malého a středního podnikání v rozvoji města Ostravybakalářská 2011 
Koprajdová PetraJe Ostrava-Poruba ?smršťujícím? se městským obvodem?bakalářská 2011 
Langrová LenkaRozvoj města Znojma od roku 1990 do roku 2010. Problémy a přístupy k jejich řešení.bakalářská 2011 
Mašková JanaRozvoj města Českého Těšína od roku 1990 do roku 2010. Problémy a přístupy k jejich řešení.bakalářská 2011 
Novák JiříRozvoj města Krnova v období 1990-2010.bakalářská 2011 
Zemanová LucieJsou Polanka n. Odrou, Proskovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Hrabová smršťujícími se "shrinking" městskými obvody Ostravy?bakalářská 2011 
Chytra PavelProblémy a možnosti rozvoje montánního regionu Karvinsko.bakalářská 2010 
Dědič LukášJe Moravská Ostrava a Přívoz smršťujícím se "shrinking" městským obvodem?bakalářská 2010 
Hajíčková KateřinaJe Ostrava-Jih smršťujícím se "shrinking" městským obvodem?bakalářská 2010 
Havlíková MichaelaJsou Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Martinov, Plesná, Krásné Pole smršťující se "shrinking" městské obvody Ostravy?bakalářská 2010 
Heczková JanaJsou Mariánské Hory a Hulváky smršťujícím se "shrinking" městským obvodem?bakalářská 2010 
Kohutová PetraJsou Radvanice a Bartovice smršťujícím se "shrinking" městským obvodem?bakalářská 2010 
Mazáč RobinAnalýza governance rozvoje městského obvodu Ostrava - Porubabakalářská 2010 
Piš VojtěchJe Slezská Ostrava smršťujícím se "shrinking" městským obvodem?bakalářská 2010 
Šňupíková RenataInventarizace a analýza vybraných hodnocení atraktivity měst a regionůbakalářská 2010 
Voznicová VeronikaZhodnocení plánů a strategií rozvoje Jesenicka.bakalářská 2010 
Latochová PavlaPřípadová studie rozvoje obce Mosty u Jablunkova v období 1990-2007bakalářská 2009 
Czyž PavelKonflikt o funkční využití území obce Trojanovice/Frenštát - těžba uhlí vs. zájmy občanůbakalářská 2008 
Běťáková MartinaNevládní neziskové organizace a jejich podíl na rozvoji mikroregionu Vsetínskobakalářská 2007 
Máchová IvanaPřípadová studie rozvoje obce Kravařebakalářská 2007 
Pěnčík JaromírPřípadová studie rozvoje mikroregionu Kroměřížskobakalářská 2007 
Cvikýřová VendulaEvaluace procesu strategického plánování v Novém Městě nad Metujíbakalářská 2006 


SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období4/2018 - 12/2022
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři,instituce a leadership.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Adaptabilita průmyslových měst a regionů ? případová studie: a) Governance a politika rozvoje vnitřních měst, b) Governance regenerace průmyslových brownfields skrze kulturu, c) Proměny městských center a jejich adaptabilita na změny ve struktuře slu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Governance a politika územního rozvoje - případové studie: a) Governance a politika odpadového hospodářství, b) Governance a politika rozvoje vnitřních měst, c) Governance a politika rozvoje udržitelné dopravy ve městech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Regionální a lokální governace - případové studie: a. řízení odpadového hospodářství a b. urbánní regenerace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Životní cyklus klastrů - role aktérů, sítí a institucí při vzniku, růstu, úpadku a znovuoživení klastrů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období7/2011 - 6/2014
PoskytovatelProjekt EUROCORES GA ČR
Stavukončený
NetRegio - platforma pro akceleraci sítívztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období6/2011 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy Summer University
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2013 - 10/2013
Poskytovatel
Stavukončený
Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Shrink Smart - Governance of shrinkage within a European context
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období5/2009 - 4/2012
PoskytovatelDěkanát PřF, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Rámcové programy EU
Stavukončený
Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje statutárního města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních dispartit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období4/2007 - 12/2011
PoskytovatelMinisterstvo pro místní rozvoj
Stavukončený
Analýza a evaluace regionální a lokální governance socioekonomického rozvoje
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období4/2007 - 12/2010
PoskytovatelMinisterstvo pro místní rozvoj
Stavukončený
Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem k nejnovějším regionálním informačním systémům v Evropě?
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2007 - 6/2010
PoskytovatelProjekt EUROCORES GA ČR
Stavukončený
Geografické aspekty Evropské integrace-role České republiky v rozšířené EU
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2004 - 12/2007
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice WB-15-05
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2005 - 12/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek GA402/04/0078
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Marketingový management obcí, měst a regionů WB-22-05
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2005 - 12/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub