OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Hana Sezimová


„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“

Arthur C. Clarke

Hana Sezimová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 203, budova L
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2259
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1996Mgr. - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (Chemie-biologie).
1986 – 1990Matiční gymnázium, Ostrava.

Kvalifikace

2004Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Doktorský studijní program Úpravnictví.
1996Mgr. - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (Chemie-biologie).

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2007 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
1996 – 2007Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, pobočka Ostrava.

Odborné zaměření

Hodnocení toxicity a genotoxicity kontaminant životního prostředí.
Ekotoxikologické biotesty.
Environmentální monitoring pomocí biomarkerů.
Ochrana životního prostředí.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Členství v Genetické společnosti Gregora Mendela

Působení v zahraničí

2017University of Cordoba, Spain, Erasmus
2016Nanjing University & Yancheng Academy of Environmental Protection Technology and Engineering, China, pracovní stáž
2015University of Silesia, Poland, Erasmus
2013Instituto Politecnico de Portalegre, Portugal, Erasmus
2012Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Turkey, Erasmus
2009Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany, Erasmus
2008University of Silesia, Poland, Erasmus
2002Cancer Research Institute, Slovakia, pracovní stáž
1999IRH Environment a University of Metz, France, pracovní stáž

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinapasivní znalost
Ruštinapasívní znalost


Všechny publikace

Sezimová, H. Ecotoxicity monitoring of pesticide contaminated sediments using earthworm Eisenia foetida. In: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Gelogy and Minung Ecology Manegement 2018-07-02 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. s. 127-134. ISBN 978-619-7408-43-0.
Sezimová, H. Analýza a hodnocení vzorků barviv. 2017.
Troppová, I., Matějová, L., Sezimová, H., Matěj, Z., Peikertová, P. a Lang, J. Nanostructured TiO2 and ZnO prepared by using pressurized hot water and their eco-toxicological evaluation. J NANOPART RES. 2017, roč. 2017, č. 19, s. 1-13. ISSN 1388-0764.
Stachurová, T. a Sezimová, H. Stanovení metallothioneinů u Eisenia foetida po expozici těžkými kovy. In: Studentská vědecká konference 2017: Sborník příspěvků 21. ročníku konference 2017-05-12 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017. s. 13-13. ISBN 978-80-7464-918-9.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Pečinka, P. a Malachová, K. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. In: The 5th Genetics and Genomics Conference. Nanjing. 2016.
Rybková, Z., Malachová, K., Červeň, J., Sezimová, H. a Pečinka, P. Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera. Journal of Biosciences and Medicines. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 2327-5081.
Troppová, I., Sezimová, H., Daniš, S., Peikertová, P. a Matějová, L. ECo-toxicity of nanostructured ZnO, TiO2, Ce and Zr doped TiO2 developed for photocatalytic applications to Lemna minor and Sinapis alba. In: 2016-11-09 Barcelona. s. 195-196.
Sezimová, H. Ekotoxikologické hodnocení vybraných lokalit odvalu Jeremneko. 2016.
Červeň, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Pečinka, P. a Ji, R. Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils. In: 2nd International conference on environmental pollution and health. Guangzhou. 2016.
Malachová, K., Kukutschova, J., Rybková, Z., Sezimová, H., Placha, D., Cabanova, K. a Filip, P. Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2016, č. 131, s. 37-44. ISSN 0147-6513.
Novotný, Č., Erbanová, P., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Malinová, L., Prokopová, I. a Brožek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. INT BIODETER BIODEGR. 2015, č. 97, s. 25-30. ISSN 0964-8305.
Sezimová, H., Rybková, Z., KOTULOVÁ, H., Tarabová, B. a Malachová, K. Sledování dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v Ostravě.
Novotný, Č., Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Verma, A., Malinová, L. a Prokopová, I. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. In: IUMS Congress 2014. Montréal. 2014.
Novotný, Č., Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Verma, A., Malinova, L., Prokopova, I. a Brozek, J. Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms. In: Abstracts Résumés IUMS 2014. s. 1273-1273.
Malachová, K., Sezimová, H. a Rozinek, R. Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI). In: The 50th Congress of the European Societies of Toxicology - EUROTOX. Edinburgh. 2014.
Malachová, K., Sezimová, H. a Rozinek, R. Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI). In: Toxicology Letters. UK: Elsevier, 2014. Elsevier, 2014. s. 117-118. ISSN 0378-4274.
Sezimová, H., Rybková, Z. a Malachová, K. Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 50-62. ISBN 978-80-7464-644-7.
Sezimová, H., Truxová, I. I. a Sezima, T. Metodika stanovení genotoxických účinků látek obsažených v čistírenských kalech pomocí Amesova fluktuačního testu. 2014.
Truxová, I. I., Sezimová, H., Sezima, T. a Chrastina, M. D. Metodiky pro skupinové stanovení fenolů. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Malachová, K., Kukutchová, Ph.D., D. M. J., Rybková, Z. a Sezimová, H. Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru. In: Studium dopadů průmyslových technologií na životné prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF, 2014. s. 43-49. ISBN 978-80-7464-644-7.
Červeň, J., Pečinka, P., Bažantová, P., Fojta, M., Malachová, K. a Sezimová, H. Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí. In: Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí.
Sezimová, H. Využití inhibice aktivity enzymu acetylcholinesterázy pro detekci zatížení říčních sedimentů. s. 427-432. ISBN 978-80-02-02525-2.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. WATER RES. 2013, č. 47, s. 7143-7148. ISSN 0043-1354.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. In: 2nd Water Research Conference. Singapur. 2013.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J. a Novotný, Č. Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater. 2013.
Malachová, K., Sezimová, H., Červeň, J., Rybková, Z., Kukutschová, J., Matějka , V. a Filip, P. Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings. In: ICT2013 International Congres Toxicology. Seoul. 2013.
Sezimová, H., Malachová, K. a Rybková, Z. Toxicity and genotoxicity of the air polluted with compounds produced by heavy industry. In: Eurotox-49th Congress of the European Societies of Toxicology. Interlaken. 2013.
Kořínek, R., Sezima, T., Racek, J. a Sezimová, H. Analysis for raw material and energy potential of the waste in the Czech Republic. Inzynieria mineralna. 2012, roč. 13, č. 30, s. 81-88. ISSN 1640-4920.
Sezimová, H., Krejčí, B. a Truxová, I. Monitoring toxických látek v ovzduší Ostravska. Ochrana ovzduší. 2012, roč. 24, s. 26-30. ISSN 1211-0337.
Holešová, M. a Sezimová, H. Sledování změny akutní toxicity syntetického barviva Disperze Blue 3 v průběhu biodegradace. ISBN 978-80-7368-966-7.
Jadamusová, P. a Sezimová, H. Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba. ISBN 978-80-7368-966-7.
Sezimová, H., Sezima, T. a Truxová, I. Study of bidegradation of sewage sludge using Vibrio fisheri test. Inzynieria mineralna. 2012, roč. 13, č. 30, s. 73-79. ISSN 1640-4920.
Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Truxová, I. a Krejčí, B. Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy. -Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2012, roč. 2012, č. 20, s. 76-81. ISSN 1335-0285.
Sezimová, H., Malachová, K., Rybková, Z., Truxová, I. a Krejčí, B. Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2012, roč. 1, s. 76-81. ISSN 1335-0285.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H. a Kukutschová, J. Application of tests of biological and genetic toxicity in the development of ecological-friendly materials. In: World Congress on Biotechnology. Hyderabad. 2011.
Tvardková, M. a Sezimová, H. Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu okřehku menšího (LEMNA MINOR L.). s. 85-88. ISBN 978-80-7368-909-4.
Truxová, I., Chrastina, D., Sezima, T. a Sezimová, H. Determination of sewage sludge pollution. In: Detemination of sewage sludge pollution. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 305-312. ISBN 978-80-248-2387-4.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H. a Novotný, Č. Detoxification of synthetic dyes resulting from biodegradation by white-rot fungus Irpex lacteus. In: World Congress on Biotechnology. Hyderabad. 2011.
Sezimová, H. Hodnocení čistírenského kalu testy toxicity. 2011.
Šajer, J., Sezimová, H. a Truxová, I. Chlorpyrifos v potenciálně rizikových útvarech půovrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2011, roč. 53, s. 26-29. ISSN 0322-8916.
Sezimová, H., Sezima, T., Fečko, P., Truxová, I., Sikora, E., Kučerová, R., Malachová, K. a Rybková, Z. Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. In: European Biotechnology Congress 2011. Istanbul. 2011.
Sezimová, H., Sezima, T., Fečko, P., Truxová, I., Sikora, E., Kučerová, R., Malachová, K. a Rybková, Z. Improvement of sewage soludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods. CURR OPIN BIOTECH. 2011, roč. 2011, č. 22, s. 76-77. ISSN 0958-1669.
Rybková, Z., Malachová, K. a Sezimová, H. Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA. In: Genetická konference GSGM 2011. Lednice. 2011.
Rybková, Z., Malachová, K. a Sezimová, H. Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA. In: Konferenční sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 63-63. ISBN 978-80-210-5569-8.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M., Jaskoová, Z., Hasal, P. a Pocedic, J. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. CURR OPIN BIOTECH. 2011, č. 22, s. 75-76. ISSN 0958-1669.
Malachová, K., Sezimová, H., Rybková, Z., Novotný, Č., Červeň, J., Tvardková, M. a Jaskoová, Z. Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus. In: European Biotechnology Congress. Istanbul. 2011.
Sezimová, H., Truxová, I. a Sezima, T. Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady surovinových zdrojů. s. 137-142. ISBN 978-80-248-2407-9.
Sezimová, H., Truxová, I. a Sezima, T. Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů. In: Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 137-141. ISBN 978-80-248-2407-9.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. Preston, UK: IBBS, 2010. IBBS, 2010. s. 14-15.
Rybková, Z., Sezimová, H., Malachová, K., Červeň, J., Novotný, Č., Jarábková, L., Fluksa, M., Duongová, L. a Pořízka, R. Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3. In: IBBS Disinfection and Decontamination Conference. Preston, UK. 2010.
Malachová, K., Rybková, Z., Sezimová, H., Červeň, J., Kukutschová, J. a Filip, P. Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší. In: Průmyslová konference. Sborník konference. s. 125-129. ISBN 978-80-86832-50-0.
Šajer, J., Sezimová, H. a Truxová, I. Hodnocení potenciálního rizika výskytu účinné látky chlorpyrifos ve vodních útvarech povodí Odry.
Volná, V., Krejčí, B. a Sezimová, H. Hodnocení znečištění ovzduší na dopravních stanicích ČHMÚ v ČR.
Sezimová, H., Šajer, J., Truxová, I. a Podhorná, B. Organophosphorus Pesticide Residues in Sediments and Soils in the Czech Republic. s. 14-14.
Šajer, J. a Sezimová, H. Presence of modern pesticides in surface waters in the Odra River basin. In: T.G.Masaryk Water Research Insisute´s Research Activities in the Odra River basin. 1. vyd. s. 41-48. ISBN 978-80-87402-03-0.
Krejčí, B., Volná, V. a Sezimová, H. The evaluation of air pollution at the CHMU traffic stations in the Czech Republic. In: Hodnocení znečištění ovzduší na dopravních stanicích ČHMÚ v ČR. s. 47-54. ISBN 978-80-7399-141-8.
Sezimová, H. Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací. In: Průmyslová ekologie. Žďár nad Sázavou. 2010.
Sezimová, H., Malachová, K., Sezima, T., Truxová, I., Vašíčková, J. a Rybková, Z. Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, 2010. s. 112-116. ISBN 978-80-86832-50-0.
Sezimová, H., Sezima, T. a Truxová, I. Toxikologické hodnocení kalů z kombinované čistírny odpadních vod. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Ostrava, 2010: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 143-149. ISBN 978-80-248-2325-6.
Sezimová, H. Vliv antropogenní činnosti na úroveň ekotoxicity znečištění půd. 2010.
Sezimová, H., Malachová, K., Vašíčková, J. a Sezima, T. Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K., Vašíčková, J. a Sezima, T. Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity. In: 13th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Publishing services department, VŠB-TU Ostrava, 2009. Publishing services department, VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 97-104. ISBN 978-80-248-2018-7.
Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Sezima, T. Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. TOXICOL LETT. 2009, roč. 2009, č. 189S, s. 189-189. ISSN 0378-4274.
Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z. a Sezima, T. Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. In: 46th Congress of the European Societies of Toxicology. Dresden. 2009.
Sezimová, H., Malachová, K., Vašíčková, J. a Sezima, T. Čistírenské kaly jako dále využitelné materiály. 2009, s. 54-54.
Pavlíčková, Z., Malachová, K., Kukutschová, J. a Sezimová, H. Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů. In: Sborník abstraktů. s. 48-48.
Sezimová, H., Malachová, K. a Podhorná, B. Toxic effects of pesticides contaminated soil on acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida. In: Odpady a životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava. 2009.
Sezimová, H. Utilization of contact toxicity tests in the assessment of municipal sewage sludge. In: Erasmus. Freiburg: University of Feiburg. 2009.
Sezimová, H. Využití Amesova miniaturizovaného fluktuačního testu pro detekci mutagenů. -. 2009, č. 35, s. 25-28. ISSN 1210-6267.
Sezimová, H. Bacterial microbiotests of genotoxicity. In: 12th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 105-107. ISBN 978-80-248-1775-0.
Sezimová, H. Experience in utilization of minitests in evaluation of genotoxicity in wastewaters. In: Environmental changes and biolobical assessment IV. s. 90-94. ISBN 978-80-7368-451-8.
Sezimová, H. The genotoxicity effects of wastewater in the Ostrava region. Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice. 2008.
Sezimová, H. Hodnocení genotoxických účinků kontaminant životního prostředí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 151 s. ISBN 80-248-1041-7.
Sezimová, H. Genotoxické účinky odpadních vod. 2004.
Holuša, V., Sezima, T. a Sezimová, H. The ECO-LINE for the production of quick compost, biopellets (organic fertiliser or biofuel) - new alternative methods of waste treatment. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 103-106. ISBN 80-248-0559-6.
Sezimová, H. a Soldán, P. Utilisation of miniaturized biotests for assessment of genotoxic effects of surface and waste waters. In: 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB -TU, 2004. VŠB -TU, 2004. s. 433-439. ISBN 80-248-0559-6.
Sezimová, H. Kometová zkouška. Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře. 2003, č. 30, s. 28-33.
Sezimová, H. Nová sada detekčních kmenů v Amesově miniaturizovaném fluktuačním testu.. Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře. 2002, č. 32, s. 29-32.
Sezimová, H. Detekce genotoxicity pomocí Mutatoxu.. Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře. 2001, č. 30, s. 31-37.
Sezimová, H., Soldán, P., Luzar, T. a Lojkásek, B. Hydrobiological biomonitoring in the Odra river basin. In: Water is life - take care of it.
Sezimová, H. a Soldan, P. Method for the evaluation of genotoxicity of surface and waste water pollution to aquatic organisms. In: Water is life - take care of it.
Sezimová, H. Využití mikrobiotestů pro stanovení genotoxických účinků. In: 24. pracovní dny české a slovenské společnosti pro mutagenezu v zevním prostředí.
Sezimová, H. Využití mikrotestů pro stanovení genotoxicity. In: Změny životního prostředí a jejich bioindikace. s. 10-18.
Sezimová, H. Assessment of genotoxic effects of surface waters.. Vodní hospodářství, VTEI. 2000, č. 2, s. 1-3.
Sezimová, H. Hodnocení genotoxických účinků povrchových vod. 2000.
Sezimová, H., Soldán, P., Luzar, T. a Lojkásek, B. Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry. In: Příroda Poodří.
Sezimová, H. Hydroekotoxikologické metody. 2000.
Sezimová, H. a Soldán, P. Ověřování metody stanovení genotoxicity znečištění povrchových vod. Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře. 2000, č. 29, s. 43-47.
Sezimová, H. a Soldán, P. Stanovení genotoxicity povrchových vod ( individuální příprava).. Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře. 2000, č. 28, s. 25-37.
Sezimová, H. a Soldán, P. Hodnocení genotoxických účinků pomocí mikrobiotestů. In: Toxicita a bidegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. s. 173-177. ISBN 80-858-8712-4.
Sezimová, H. Hodnocení genotoxických účinků znečištění povrchových vod. s. 28-33.
Sezimová, H. Sledování genotoxických účinků znečištění vod. 1999, č. 26, s. 43-48.
Sezimová, H. Microbiotests for the evaluation of genotoxicity of surface water pollution to aquatic organisms.
Sezimová, H. Příprava rybí S9 frakce pro stanovení genotoxicity. Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře. 1998, č. 25, s. 37-42.
Sezimová, H. Využití mikrobiotestů k hodnocení genotoxických účinků znečištění na vodní organismy.


ZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
2BC2LBiologie II.
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BC1LFBiologie I. - cvičení
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKOTXÚvod do ekotoxikologie
EKTOXZáklady ekotoxikologie
GENECGenetika (cvičení)
GENEPGenetika (přednáška)
GENESGenetika
GENETGenetika
GENEUGenetika
GENTOToxikologie a genotoxikologie
GENTSGenetika
GENZSObecná biologie
OBEBCMolekulární biologie a genetika - cv.
OBEBIObecná biologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QEERIEnvironemntální a ekologická rizika
WEKTOEcotoxicological bioassays
WTOGEToxicology and genotoxicology
XEXTOZáklady ekotoxikologie
XGENZZáklady molekulární biologie a genetiky
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YGENEGenetika
6EKTOEkotoxikologie
6ZAGEZáklady genetiky a genomiky
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKTOEkotoxikologie
7GENCGenetika (cvičení)
7GENMGenetika (cvičení malé)
7GENVGenetika (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7TOGEToxikologie a genotoxikologie
7ZAGEZáklady genetiky a genomiky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
BI2LFBiologie II.


AutorNázev práceTypRok
Konečný JakubComet assay a jeho využití pro hodnocení genotoxicity půdních kontaminantdiplomová 2019 
Kuchařová TerezaInhibice acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici organofosfáty a karbamátydiplomová 2019 
Urban FilipBrownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředídiplomová 2019 
Gacíková VeronikaHodnocení stavu zemědělských půd pomocí ekotoxikologických biotestůdiplomová 2018 
Gajdová TerezaBakteriální testy akutní toxicity a jejich využití pro monitoring veterinárních léčiv v životním prostředídiplomová 2018 
Kundrátová KristýnaSledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktorudiplomová 2018 
Liberda JanIndoor vícedruhový mikrokosmos jako nová metoda stanovení ekotoxicity v půdním prostředí.diplomová 2018 
Petříková MarcelaBaterie půdních ekotoxikologických testů a jejich využití pro hodnocení toxických účinků odpadůdiplomová 2018 
Novotná LucieMonitoring akutní toxicity kontaminovaných půdních vzorků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeridiplomová 2017 
Panáčová EvaZhodnocení toxického účinku nanočástic pomocí testu akutní toxicity na zelených řasách Desmodesmus subspicatusdiplomová 2017 
Stachurová TerezaVyužití stanovení metallothioneinů pro hodnocení kontaminace půdních vzorků sloučeninami kovůdiplomová 2017 
Urbánková TerezaVyužití modelového organismu Eisenia foetida pro hodnocení kontaminace půdy látkami inhibujícími acetylcholinesterázovou aktivitudiplomová 2017 
Demjanovič JanStanovení acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici horninovým odpademdiplomová 2016 
Demjanovičová KláraVyužití biochemických markerů pro hodnocení kontaminace půdního ekosystémudiplomová 2016 
Matyášová KateřinaVyužití kontaktních testů pro sledování toxických účinků pesticidůdiplomová 2016 
Krmelová HanaAnalýza toxického dopadu důlní těžby na životní prostředídiplomová 2015 
Maniurová JanaVyužití kontaktních testů při bioindikaci kontaminace životního prostředí.diplomová 2015 
Tognerová ZuzanaHodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových voddiplomová 2015 
Mikušová PetraBakteriální testy toxicity a jejich využití pro hodnocení ekologických zátěží.diplomová 2014 
Podhorná BarboraBiomarkery a jejich využití pro hodnocení toxického zatížení životního prostředídiplomová 2014 
Šimíčková MonikaDetekce toxického působení látek pocházejících z čerpacích stanic pohonných hmotdiplomová 2014 
Šimková MartinaSledování účinnosti biodegradace plastů pomocí testu toxicity na Desmodesmus subspicatus.diplomová 2014 
Felgenträgerová IvanaDetekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeridiplomová 2013 
Holešová MonikaBiologické kontaktní testy a jejich využitelnost při detekci toxicity syntetických barvivdiplomová 2013 
Hradská PavlínaVyužití kontaktního testu na roupicích k hodnocení toxicity půdních kontaminantdiplomová 2013 
Kandová KateřinaPůsobení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candidadiplomová 2013 
Urbancová MonikaSledování toxických účinků chemických látek pomocí bakteriálního kmene Rhizobium melilotidiplomová 2013 
Vašutová LucieChemické látky využívané v textilním průmyslu a jejich toxické účinky na živé organismydiplomová 2013 
Činčurová PetraLátky a přípravky využívané v zemědělství s vlivem na inhibici enzymu acetylcholinesterázydiplomová 2012 
Jadamusová PavlínaStanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis albadiplomová 2012 
Jaskóová ZuzanaVyužití XAD resinů při detekci genotoxicity povrchových vod Amesovým fluktuačním testem.diplomová 2012 
Široká JanaHodnocení inhibice enzymu acetylcholinesterázy na žížalách Eisenia foetida po expozici pesticidydiplomová 2012 
Tvardková MarkétaDetekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu Lemna minordiplomová 2012 
Duongová LucieOptimalizace podmínek provedení Phytotoxkit mikrobiotestudiplomová 2011 
Fluksa MartinVyužití testů na producentech pro hodnocení toxicity látekdiplomová 2011 
Jarábková LenkaBiologické hodnocení toxicity kontaminant životního prostředídiplomová 2011 
Volfová MartinaHodnocení toxicity vzorků ovzduší bioluminiscenčním testemdiplomová 2011 
Markuš JanZhodnocení využití testu na Vibrio fischeri pro reálné vzorky z kontaminovaného prostředídiplomová 2010 
Stipperová JanaHodnocení genotoxických účinků znečištění povrchových voddiplomová 2009 
Valasová AnetaDetekce genotoxických účinků odpadních vod u vybraných podnikůdiplomová 2009 
Garbová NikolaVyužití bakteriálního kmenu Pseudomonas putida pro detekci toxického působení důlních vodbakalářská 2019 
Habrnálová KarinVeterinární farmaka a jejich vliv na životní prostředí.bakalářská 2019 
Klepáčová JanaPotravinářská aditiva a jejich vliv na životní prostředíbakalářská 2019 
Slychko KristynaDetekce toxického působení kosmetických přípravků na životní prostředíbakalářská 2019 
Trojáková NatálieKontaminace povrchové vody antibiotiky a jejich vliv na necílové organismybakalářská 2019 
Vrlová DominikaHodnocení environmentálních rizik bazénové chemiebakalářská 2019 
Breksová NikolaAnalýza dopadu vybraných kosmetických aditiv na životní prostředí.bakalářská 2018 
Chřibková KarolínaIontové kapaliny a jejich toxikologické hodnocení pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeribakalářská 2018 
Havranková EvaVyužití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení prachových částic z pozemních komunikacíbakalářská 2018 
Skórová NikolBiomarkery a jejich využití pro hodnocení kontaminace životního prostředíbakalářská 2018 
Belavá VeronikaStanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů v životním prostředíbakalářská 2017 
Konečný JakubProblematika kontaminace půdy těžkými kovy a jejich vliv na živé organismybakalářská 2017 
Ritzová ZuzanaVliv syntetických polymerů na životní prostředíbakalářská 2017 
Urban FilipAnalýza rizik termicky aktivních odvalů pro životní prostředíbakalářská 2017 
Wiležinská PetraDetekce negativního vlivu dopravy na životní prostředíbakalářská 2017 
Gacíková VeronikaKontaktní testy toxicity a jejich využití pro detekci kontaminace půdybakalářská 2016 
Gajdová TerezaOvěření využitelnosti kolorimetrického testu k hodnocení akutní toxicity průmyslových odpadních vodbakalářská 2016 
Kuchařová TerezaDetekce toxických účinků chemických látek pomocí bakteriálního kmene Rhizobium melilotibakalářská 2016 
Liberda JanOdvaly důlní hlušiny a jejich možná rizika pro životní prostředíbakalářská 2016 
Petříková MarcelaSlévárenské odpady a jejich dopad na životní prostředíbakalářská 2016 
Bartoníková DenisaDetekce toxického působení látek využívaných v lesním hospodářstvíbakalářská 2015 
Kundrátová KristýnaFarmaka a jejich negativní dopad na necílové organismybakalářská 2015 
Novotná LucieToxikologický screening kvality ovzduší Ostravskabakalářská 2015 
Panáčová EvaHodnocení akutní toxicity detergentů a tenzidů na zelených řasách Desmodesmus subspicatusbakalářská 2015 
Planičková BarboraHodnocení akutní toxicity odpadních vod zkouškou inhibice růstu sladkovodních zelených řasbakalářská 2015 
Stachurová TerezaAkutní toxicita reziduí léčiv vyskytujících se v životním prostředíbakalářská 2015 
Turčáková PetraVyužití metody stanovení inhibice růstu Lemna minor pro detekci toxických účinků odpadních vodbakalářská 2015 
Urbánková TerezaSledování rizik spojených s těžbou nerostných surovinbakalářská 2015 
Vojkovská AndreaAgronomické využití chemický látek a jejich toxické účinky na půdní organismybakalářská 2015 
Demjanovič JanEkotoxikologické hodnocení vzorků kontaminovaných těžkými kovybakalářská 2014 
Demjanovičová KláraStudium toxických účinků farmak na žížalách Eisenia foetidabakalářská 2014 
Labajová JanaReakce vodních organizmů na odpadní vody vybraných typů ČOVbakalářská 2014 
Pudichová MarcelaProblematika kontaminace potravin toxickými látkamibakalářská 2014 
Ritzová ZuzanaHodnocení toxických účinků těžkých kovůbakalářská 2014 
Sivek JanMetody odsiřování spalin z uhelných elektráren v České republice.bakalářská 2014 
Maniurová JanaRtuť v potravinách: analýza rybích produktů na českém trhubakalářská 2013 
Tognerová ZuzanaFarmaceutická výroba a její vliv na životní prostředíbakalářská 2013 
Paszková LenkaVliv průmyslem znečištěného ovzduší na lidské zdravíbakalářská 2012 
Šimíčková MonikaHodnocení akutní toxicity těžkých kovů pomocí testu na řasách Desmodesmus subspicatusbakalářská 2012 
Šimková MartinaOvěření využitelnosti zkoušky inhibice růstu sladkovodních zelených řas k hodnocení akutní toxicity čistírenských kalůbakalářská 2012 
Felgenträgerová IvanaHodnocení toxicity čistírenských kalů bioluminiscenčním testembakalářská 2011 
Holešová MonikaOvěření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vodbakalářská 2011 
Hradská PavlínaZavedení chovu a metodiky kontaktního testu toxicity na roupicích Enchytraeus crypticusbakalářská 2011 
Kandová KateřinaSledování inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida po expozici pesticidybakalářská 2011 
Mikušová PetraVyužití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení toxicity kontaminat životního prostředíbakalářská 2011 
Urbancová MonikaVyužití bakteriálního kolorimetrického testu k hodnocení akutní toxicity povrchových vod.bakalářská 2011 
Vašutová LucieVyužití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxicity chemických látekbakalářská 2011 
Činčurová PetraZavedení zkoušky akutní toxicity na Daphnia magnabakalářská 2010 
Figurová LenkaVyužití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických látekbakalářská 2010 
Jadamusová PavlínaSledování změny akutní toxicity vzorků čistících kalů na semenech Sinapis alba v závislosti na časebakalářská 2010 
Jaskóová ZuzanaGenotoxické hodnocení kontaminovaných vzorků povrchových vod pomocí Amesova fluktuačního testubakalářská 2010 
Kaňoková KateřinaHodnocení toxicity chemických látek pomocí bakteriálního kolorimetrického testubakalářská 2010 
Kaspřák DavidVyužití zelených řas Desmodesmus subspicatus pro hodnocení akutní toxicitybakalářská 2010 
Krybusová LucieVyužití Amesova fluktuačního testu pro detekci mutagenních účinkůbakalářská 2010 
Podhorná BarboraVliv chemických látek využívaných v zemědělství na inhibici enzymu acetylcholinesterázybakalářská 2010 
Šigut MartinDetekce toxického působení chemických látek zkouškou inhibice růstu sladkovodních zelených řasbakalářská 2010 
Urbančík MilanProblematika čistírenského kalu z pohledu jeho rizikovosti pro životní prostředíbakalářská 2010 
Duongová LucieVyužití klíčících semen rostlin k hodnocení toxických účinků kontaminant prostředíbakalářská 2009 
Uhrová HanaVyužití bakteriálního kmene Rhizobium meliloti pro hodnocení toxických látekbakalářská 2009 
Volfová MartinaKontaminace povrchových vod toxickými látkami a jejich biologické hodnoceníbakalářská 2009 
Markuš JanVyužití základních testů toxicity pro hodnocení kvality povrchových vodbakalářská 2008 


Inovace výuky cvičení Toxikologie a genotoxikologie
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Studium faktorů ovlivňujících průběh biodegradačních procesů syntetických barviv
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum, a aplikace kombinovaných analytických metod pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období10/2011 - 11/2011
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelMinisterstvo životního prostředí
Stavukončený
Inovace praktika Základů ekotoxikologie
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období6/2009 - 11/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub