Zahraniční studium a stáže

Naším domovským městem je sice Ostrava, při studiu u nás ale můžete na čas vyměnit ostravské panorama a naše laboratoře i přednáškové sály za zahraniční destinace s věhlasnými univerzitami. Nabízíme možnost si vybrat z velkého množství studijních pobytů a stáží na evropských i mimoevropských univerzitách – ať už prostřednictvím programů Erasmus+, CEEPUS, VIA nebo OU Aid. Se splněním všech formalit ti ochotně pomůže katedrový koordinátor anebo rovnou fakultní.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 12. 2021