Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2314
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2317
553 46 2310
Sekretariát
Greplová Petra
sekretářka katedry
553 46 2312
 
Členové katedry
Profesoři
553 46 2316
553 46 2350
553 46 2280
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
553 46 2315
731 444 489
Docenti
553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
553 46 2311
775 160 971
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2317
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
553 46 2104
553 46 2383
Odborní asistenti
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
553 46 2273
Kočárková Ivona, RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
553 46 2316
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie major, Biologie major se zaměřením na vzdělávání a Biologie minor (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium)
553 46 2320
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
553 46 2259
Stachurová Tereza, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka mezinárodní spolupráce a mobilit (programy Erasmus, VIA aj.)
553 46 2328
553 46 2310
Lektoři
553 46 2324
596 235 078
Vědečtí pracovníci
Life Science Research Centre
553 46 2280
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
Petr Marek, Mgr., Ph.D.
odborný laborant
 
Sedláčková Kateřina, Ing.
administrativní podpora výzkumného týmu
553 46 2278
553 46 2278
777 935 004
Ostatní pracovníci
553 46 2281
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
Petr Marek, Mgr., Ph.D.
odborný laborant
 
Sedláčková Kateřina, Ing.
administrativní podpora výzkumného týmu
553 46 2278
553 46 2324
596 235 078
553 46 2278
777 935 004
Externisté