Studium a přijímací řízení

Jsme rádi, že ses neztratil v záplavě studijních nabídek různých vysokých škol a dostal ses až k nám. Věříme, že u nás máš šanci získat schopnosti, které ti otevřou dveře u širokého spektra zaměstnavatelů – ve výzkumných centrech, ve specializovaných laboratořích, v institucích řešících ochranu přírody, na univerzitách či na základních a středních školách. Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Na naší katedře můžeš v rámci bakalářského studia studovat specializace Experimentální biologieSystematická biologie a ekologie. V navazujícím magisterském studiu pak na obě specializace můžeš navázat studiem Experimentální biologie nebo Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu. V doktorském studiu pak nabízíme specializaci Biologie. Můžeš se také rozhodnout pro studijní programy, které kombinují více oborů a jsou vhodné pro zájemce o vědeckou dráhu, i pro budoucí učitele. Máš k dispozici velké množství kombinací buď přímo na naší Přírodovědecké fakultě (např. biologii s chemií nebo geografií) anebo také na Filozofické či Pedagogické fakultě (např. biologie v kombinaci s tělesnou výchovou, historií, jazyky atd.). Zároveň v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům šanci rozšířit si znalosti i specializaci o biologii. Kromě velkého množství oborů ti můžeme slíbit prostor pro vlastní seberealizaci – naši studenti se záhy zapojují do výzkumu a zároveň fungují ve studentských organizacích SOVA a EPKA, kde můžou nejen popularizovat vědu, ale hlavně dát svým nápadům reálnou podobu.

E-přihláška

Předměty a kurzy

Pedagogický poradce

Doktorské studium

Ze života katedry


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2023