OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Irena Kurasová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 307, budova M
funkce:tajemnice katedry
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2160
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991–1994Bc., Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, Obor: Biofyzika a diagnostika životního prostředí
1994–1996Mgr., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, Obor: Biofyzika a chemická fyzika
1997–2002Ph.D., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Obor: Biofyzika. Disertační práce: “Acclimation of the photosynthetic apparatus of higher plants to different irradiances” (vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.)

Kvalifikace

2002Ph.D.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1999 – dosud Ostravská univerzita
1996 – 1999Občanské sdružení "BESKYDČAN” Muchovice (externí pracovník), Ostravská Univerzita (interně)

Odborné zaměření

Rostlinná biofyzika

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Dlouhý, O., Kušnierová, P., Kurasová, I., Cisariková, M. a Zeman, D. Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins after isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018, 162(2), s. 107-115. ISSN 1213-8118.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
Kurasová, I., Karlický, V., Špunda, V. a Svrčinová, K. CN-PAGE as a tool for separating pigment-protein complexes and studying their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 146-149. ISBN 978-80-87902-10-3.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to maintenance of thylakoid membranes organization. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 142-145. ISBN 978-80-87902-10-3.
Štroch, M., Špunda, V. a Kurasová, I. Non-radiative dissipation of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of higher plants. Photosynthetica. 2004, roč. 42, s. 323-337. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 513-523. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 209-219. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. Photosynthesis Research. 2002, roč. 72, s. 71-83. ISSN 0166-8595.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I., Kalina, J. a Špunda, V. The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. Photosynthesis Research. 2002, roč. 74, s. 121-133. ISSN 0166-8595.
Kalina, J., Urban, O., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V. a Marek, M. Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 369-376. ISSN 0300-3604.

Všechny publikace

Karlický, V., Štroch, M., Kurasová, I., Materová, Z., Večeřová, K., Ughy, B., Urban, O., Garab, G. a Špunda, V. Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce. In: 20th European Bioenergetics Conference. Budapešť. 2018.
Dlouhý, O., Kušnierová, P., Kurasová, I., Cisariková, M. a Zeman, D. Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins after isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018, 162(2), s. 107-115. ISSN 1213-8118.
Špunda, V., Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Urban, O., Ughy, B. a Garab, G. Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light. In: Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?. Velké Karlovice: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 2017.
Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Kotalová, K., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Špunda, V., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Sestřenková, J., Holubová, I., Karlický, V., Kurasová, I., SEMER, J. a Urban, O. Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
Kurasová, I., Karlický, V., Špunda, V. a Svrčinová, K. CN-PAGE as a tool for separating pigment-protein complexes and studying their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 146-149. ISBN 978-80-87902-10-3.
Kurasová, I., Svrčinová, K., Karlický, V. a Špunda, V. CN-PAGE as a tool for separation of pigment-protein complexes and study of their thermal stability in spruce and barley thylakoid membranes. In: Conference "Global Change: A complex Challenge" 4th annual conference. Brno. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Štroch, M. a Špunda, V. Enhanced thermal and light stability of the thylakoid membranes from spruce. In: International Conference ?Photosynthesis Research for Sustainability-2015? in honor of Dr. George C. Papageorgiou. Kolymbari. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to maintenance of thylakoid membranes organization. In: Global Change: A Complex Challenge: Global Change: A Complex Challenge Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 142-145. ISBN 978-80-87902-10-3.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. The thermostability of photosystem II photochemistry is related to the maintenance of the thylakoid membranes organization. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Global Change Research Centre, AS CR in cooperation with Mendel University in Brno. 2015.
Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Zvýšená termální stabilita makro-organizace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán smrku způsobena vyšší stabilitou superkomplexů fotosystému II. In: 14. KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR. 2015.
Kurasová, I., Karlický, V., MATEROVÁ, Z. a Špunda, V. ISOLATION OF BARLEY AND SPRUCE THYLAKOID MEMBRANES AND THEIR DIFFERENT CHARACTERISTICS. In: 6. Metodické dny. Seč: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2014.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., Šigut, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Different responsiveness of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening by flavonoids in barley leaves to PAR reduction and/or exclusion of UV-B radiation. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Kurasová, I., Karlický, V., Kunátová, H., Kuchařová, L. a Špunda, V. ELECTROPHORETIC SEPARATION OF PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES FROM THYLAKOID MEMBRANES. In: Konference Chemické Biologie a Genetiky. Karlov pod Pradědem. 2013.
Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Acclimation of the assimilation apparatus to supplemental UV-A or UV-B radiation in barley plants grown under low and high PAR. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth "Plant responses to UV radiation: from individuals to ecosystems". Girona, University of Girona. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Flexibility of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening efficiency after removal of stressful radiation conditions. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth. Girona, University of Girona. 2012.
Štroch, M., Nezval, J., Karlický, V., Volfová, M., Benešová, H., Šigut, L., Kurasová, I. a Špunda, V. Dynamics of acclimation of the assimilation apparatus to excessive UV-B radiation in barley grown under low and high PAR. In: 1st Annual Meeting of COST Action FA0906 UV4growth. Szeged. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Ilík, P., Štroch, M., Kurasová, I. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR. In: International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Baku: International Society of Photosynthetic Research. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Štroch, M., Kurasová, I., Ilík, P. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR and UV radiation. In: THE MEETING OF POSTGRADUAL STUDENTS DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY. Olomouc: Department of biochemistry, Faculty of Science, Palacký University. 2011.
Štroch, M., Špunda, V. a Kurasová, I. Non-radiative dissipation of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of higher plants. Photosynthetica. 2004, roč. 42, s. 323-337. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Štroch, M., Navrátil, M. a Kurasová, I. Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology. In: Teaching and Learning Physics in New Contexts: Teaching and Learning Physics in New Contexts 2004-07-19 Ostrava, Czech Republic. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 46-46. ISBN 80-7042-379-X.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 513-523. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 58-59. ISBN 80-7157-676-X.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 209-219. ISSN 0300-3604.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology - Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. s. 475-475.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 16-16.
Kurasová, I. Acclimation of the photosynthetic apparatus of higher plants to different irradiances. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. Photosynthesis Research. 2002, roč. 72, s. 71-83. ISSN 0166-8595.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 24-25.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I., Kalina, J. a Špunda, V. The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. Photosynthesis Research. 2002, roč. 74, s. 121-133. ISSN 0166-8595.
Kalina, J., Kurasová, I. a Špunda, V. The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology-Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. -: -, 2002. -, 2002. s. 445-445.
Kalina, J., Kurasová, I. a Špunda, V. The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V., Vrána, J. a Marek, M. Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes. Photosynthetica. 2001, roč. 38, s. 621-627. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance. Photosynthetica. 2001, roč. 38, s. 513-519. ISSN 0300-3604.
Kalina, J., Urban, O., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V. a Marek, M. Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 369-376. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Štroch, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 164-164.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J., Rychtárová , J., Kerlínová, V. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence. In: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001 - Book of Abstracts 2001-07-10 Praha. -: -, 2001. -, 2001. s. 42-42.
Čajánek, M., Špunda, V., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 162-162.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 79-79.
Kalina, J., Špunda, V., Čajánek, M., Kurasová, I. a Urban, O. Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Urban, O. a Marek, M. Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.


AutorNázev práceTypRok
Dlouhý OndřejStudium aklimace odlišných rostlinných druhů na nízkou a vysokou ozářenostdiplomová 2018 
Svrčinová KristinaSeparace pigment-proteinových komplexů thylakoidních membrán nativními technikamidiplomová 2015 
Kunátová HanaZavedení a využití CN-PAGE s gradientem gelu pro separaci pigment-proteinových komplexůdiplomová 2013 
Nadkanská LenkaStudium vlivu intenzity ozáření v kombinaci se změnami teploty na strukturně-funkční vlastnosti pigment proteinových komplexů fotosystému II diplomová 2011 
Gorgolová KateřinaKvantifikace proteinů tylakoidních membrán rostlin aklimovaných na různou ozářenost BCA metodoubakalářská 2019 
Dlouhý OndřejVyužití metody Western-blotting s imunodetekcí k identifikaci proteinů světlosběrných komplexůbakalářská 2016 
Kotalová KarolínaFluorescenční charakteristiky thylakoidních membrán izolovaných z různých druhů rostlinbakalářská 2015 
Hýlová PavlínaPříprava thylakoidních membrán jehličnanů pro nativní elektroforetickou separaci pigment-proteinových komplexůbakalářská 2014 
Ptáčková BoženaVliv teploty na funkční stav izolovaných thylakoidních membránbakalářská 2014 
Kuchařová LenkaIzolace thylakoidních buněčných membránbakalářská 2013 
Svrčinová KristinaSeparace pigment-proteinových komplexů pomocí CN-PAGE s gradientovým gelembakalářská 2012 
Petrušek JanZměny obsahu fotosynteticky aktivních pigmentů smrku ztepilého [Pices abies(L.)Karst.] kultivovaného při ozářenosti 730umol m-2 s-1 a při různé koncentraci CO2bakalářská 2004 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub