Zahraniční spolupráce a stáže

Naším domovským městem je sice Ostrava, při studiu u nás ale můžete na čas vyměnit ostravské panorama a naše laboratoře i přednáškové sály za zahraniční univerzity i pracoviště. Udržujeme spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti, na kterých můžete absolvovat jak studijní pobyty, tak odbornou stáž – a to jak na evropských, tak na mimoevropských pracovištích a univerzitách – ať už prostřednictvím programů Erasmus+, CEEPUS, VIA nebo OU Aid. Se splněním všech formalit ti ochotně pomůže katedrový koordinátor anebo rovnou fakultní.

spolupráce


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2021