Zahraniční kontakty - katedra fyziky

 • Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica (Slovensko)
 • Katedra fyziky, Fakuta prírodných vied Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Slovensko)
 • Katedry fyziky, Fakulta prírodných vied Univerzita J. P. Šafárika, Košice (Slovensko)
 • Katedra fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Komenského Bratislava (Slovensko)
 • Université Paul Sabatier, Laboratoire de Chimie et Physique Quantique, Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité, Toulouse (Francie)
 • Université du Maine, Laboratoire de Physique de l'Etat Condensé, Le Mans (Francie)
 • Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi-Echelle, Paris-Est (Francie)
 • Akademia J. Dlugosza, Institut Fizyki, Czestochowa (Polsko)
 • Uniwersytet Opolski (Polsko)
 • Katedra fyziky, Univerzita Rzesow, (Polsko)
 • Department of Plant Physiology, Institute of Botany II University of Karlsruhe (Německo)
 • Göteborgs Universitet, Institutionen för fysik, Göteborg (Švédsko)
 • Centre for Geo-Information, Wageningen University (Nizozemí)
 • Institute of Plant Biology, Biological Research Center of the Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko)
 • Katedra fyziky a techniky, Pedagogická fakulta University Ljubljana (Slovinsko)
 • Katedra fyziky, University of Udine (Itálie)

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016