Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
553 46 2160
Sekretariát
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
553 46 2151
 
Členové katedry
Profesoři
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
činnost: biofyzika
 
Docenti
Jurečka Petr, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: molekulární modelování
553 46 2155
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: učitelství fyziky a základů obecné fyziky
553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
činnost: biofyzika
553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Dubecký Matúš, Ing., PhD.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2155
553 46 2155
553 46 2156
Kolos Miroslav, RNDr., Ph.D.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2265
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: biofyzika
553 46 2160
553 46 2159
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
553 46 2156
Novotný Michal, Mgr., PhD.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2265
Sakhraoui Taoufik
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
Vénosová Barbora, Ing., PhD.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
553 46 2162
Vědečtí pracovníci
553 46 2164
Kalmár Jiří, Mgr.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Kalsoom Talha
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
553 46 2162
Kumar Nilesh
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Pech Radomír, Mgr., DiS.
činnost: biofyzika
553 46 2164
Pleva Jan, Mgr.
činnost: biofyzika
553 46 2164
553 46 2164
Zgarbová Marie, Mgr., Ph.D.
činnost: molekulární modelování
553 46 2265
Lektoři
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: učitelství fyziky a základů obecné fyziky
553 46 2153
Ostatní pracovníci
Musiolková Marie, Mgr., Ph.D.
činnost: podpora projektů
553 46 2283
Piskořová Běla
činnost: laborantka - biofyzika
553 46 2160
Externisté
Kočí Patrik, RNDr.
činnost: výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - CVVPT
 
 
Marková Ivana, PaedDr., Ph.D.
činnost: výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - CVVPT
 
 
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - CVVPT
 
 

Doktorandi katedry fyziky

Interní doktorandi
Kalmár Jiří, Mgr.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Kalsoom Talha
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Kolesár Vladimír, Ing., Ph.D.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Kumar Nilesh, M.Sc.
činnost: fyzika nanostruktur
553 46 2308
Pech Radomír, Mgr., DiS.
činnost: biofyzika
553 46 2164
Pleva Jan, Mgr
činnost: biofyzika
553 46 2164


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024