OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFY
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí KFY
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Sekretariát
Janošcová Jana
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Členové katedry
Docenti
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: člen skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
činnost: vedoucí skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí KFY
činnost: člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: členka skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2153
Karlický František, Mgr., Ph.D.
činnost: vedoucí skupiny chemické fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Karlický Václav, Mgr., Ph.D.
činnost: člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2156
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: členka skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2156
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D.
činnost: členka skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2153
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D.
činnost: člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vědečtí pracovníci
Dubecký Matúš, Ing., PhD.
činnost: člen skupiny chemické fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Garab Gyözö, MSc., PhD.
činnost: člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon:
Ketolainen Tomi Olavi, M.Sc.
činnost: člen skupiny chemické fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Šimunek Ján, RNDr., PhD.
činnost: člen skupiny chemické fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Šulka Martin, RNDr., PhD.
činnost: člen skupiny chemické fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Další členové katedry
Laboranti
Piskořová Běla
činnost: členka skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Skripová Zlata
činnost: členka skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2161
Externisté
Dvořák Dalibor, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2154
Gráf Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janeček Ivan, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153

Doktorandi katedry fyziky

Interní doktorandi
Kolos Miroslav, Mgr.

člen skupiny chemické fyziky
e-mail: 
telefon:553 46 2308
místnost:L 004
Materová Zuzana, Mgr.

členka skupiny biofyziky
e-mail:
telefon:553 46 2164
místnost:M 313
Opálková Marie, Mgr.

členka skupiny biofyziky
e-mail:
telefon:553 46 2308
místnost:L 004
Semer Jan, Mgr.

člen skupiny biofyziky
e-mail:
telefon:553 46 2164
místnost:M 313
facebook
social hub