Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFY
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Sekretariát
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Členové katedry
Profesoři
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon:
Docenti
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Karlický František, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny fyziky nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Karlický Václav, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2156
Kolos Miroslav, Mgr., Ph.D.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2283
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2156
Novotný Michal, Mgr., PhD.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2283
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Vénosová Barbora, Ing., PhD.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vědečtí pracovníci
Cigarini Luigi
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2283
Dlouhý Ondřej, Mgr.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2164
Dubecký Matúš, Ing., PhD.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Fanta Roman, Mgr.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Kmecová Materová Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2162
Kumar Nilesh
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Pech Radomír, Mgr., DiS.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon:
Sakhraoui Taoufik
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2308
Volná Adriana, Mgr.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2164
Lektoři
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2153
Semer Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2162
Další členové katedry
Laboranti
Piskořová Běla
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Skripová Zlata
činnost: učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2163
Externisté
Hledík Stanislav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janeček Ivan, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Kočí Patrik, RNDr.
činnost: výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - CVVPT
e-mail:
telefon:
Marková Ivana, PaedDr., Ph.D.
činnost: výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - CVVPT
e-mail:
telefon:
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement - CVVPT
e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ughy Bettina, Dr. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153

Doktorandi katedry fyziky

Interní doktorandi
Dlouhý Ondřej, Mgr.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon:
553 46 2164
místnost:
Fanta Roman, Mgr.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon:
553 46 2308
místnost:
Kolesár Vladimír, Ing., Ph.D.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon:
553 46 2308
místnost:
Kumar Nilesh, M.Sc.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
telefon:
553 46 2308
místnost:
Mistrík Martin, Bc.
činnost: fyzika nanostruktur
e-mail:
 
telefon:
553 46 2308
místnost:
Pech Radomír, Mgr., DiS.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon:
553 46 2164
místnost:
Volná Adriana, Mgr.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon:
553 46 2164
místnost:


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 09. 2021