OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Rozšiřující studium fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele fyziky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat fyziky na SŠ nebo druhém stupni ZŠ.

facebook
social hub