Zaměření vědecko-výzkumné činnosti katedry fyziky

Na řešení vědeckých projektů úzce spolupracujeme s řadou předních pracovišť na českých univerzitách a ústavech Akademie věd ČR. Významným přínosem pro vědu a výzkum na katedře je aktivní mezinárodní spolupráce. V oblasti Biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy spolupracujeme především s Laboratory of Photosynthetic Membranes. Institute of Plant Biology, Biological research Centre Hungarian Academy of Science, Szeged (Maďarsko) a pracovníky Department of Biosciences, University of Helsinky (Finsko). Členové skupiny chemické fyziky dlouhodobě publikují např. s kolegy z Université Paul Sabatier & CNRS, Toulouse (Francie) a North Carolina State University (USA). Tato spolupráce je přínosná především pro studenty doktorského studia, ale také talentované pregraduální studenty, kteří mohou absolvovat odborné stáže na renomovaných zahraničních pracovištích.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2024