OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky > Věda a výzkum

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti katedry fyziky

Na řešení vědeckých projektů úzce spolupracujeme s řadou předních pracovišť na českých univerzitách a ústavech Akademie věd ČR. Významným přínosem pro vědu a výzkum na katedře je aktivní mezinárodní spolupráce. V oblasti Biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy spolupracujeme především s Laboratory of Photosynthetic Membranes. Institute of Plant Biology, Biological research Centre Hungarian Academy of Science, Szeged (Maďarsko) a pracovníky Department of Biosciences, University of Helsinky (Finsko). Členové skupiny chemické fyziky dlouhodobě publikují např. s kolegy z Université Paul Sabatier & CNRS, Toulouse (Francie) a North Carolina State University (USA). Tato spolupráce je přínosná především pro studenty doktorského studia, ale také talentované pregraduální studenty, kteří mohou absolvovat odborné stáže na renomovaných zahraničních pracovištích.

facebook
social hub