Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Jana Kukutschová, V. Roubíček, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, R. Holuša, Jana Kubačková, Vladimír Mička, D. MacCrimmon, P. Filip
Rok: 2009, WEAR
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Peter Chandler
Rok: 2008, Zootaxa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Petr Hesoun, Martin Waldhauser
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Kateřina Cahová, Luděk Havran, Petra Brázdilová, Hana Pivoňková, Radek Pohl, Miroslav Fojta, Michal Hocek
Rok: 2008, Angewandte Chemie-International Edition
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, M. Turicová, Gabriela Kratošová
Rok: 2008, Materials Structure
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Archeologické centrum Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Nanette E. Chadwick, F.D. Por, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Rok: 2008, The Hebrew University Magnes Press
kapitola v odborné knize
 
Čeněk Novotný, Marta Vándrovcová, Martin Šušla, Kateřina Malachová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Čeněk Novotný, Marta Vándrovcová, Martin Šušla, Kateřina Malachová
Rok: 2008, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Petr Kočárek, Šárka Grucmanová, Vítězslav Plášek, Zuzana Filipcová, Kateřina Malachová, Lenka Bradová, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Jaroslav Holuša
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Karel Janko, Pavel Drozd, Jaroslav Flégr, John Pannel
Rok: 2008, Evolution
článek v odborném periodiku
 
Marek Eliáš, Marian Novotný
Rok: 2008, BIOLOGY DIRECT
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
L. Casieri, G.C Varese, A. Anastasi, V. Prigione, Kateřina Svobodová, V. Filipello Marchisio, Čeněk Novotný
Rok: 2008, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Lenka Filipová, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, M. P. Martín, Javier Diéguez-Uribeondo, Birgit Oidtmann
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Čadek, Ján Gáper
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Eva Brázdová-Jagelská, Václav Brázda, Petr Pečinka, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Rok: 2008, BIOCHEM J
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Pavel Vonička
Rok: 2008, Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, I. Mihál
Rok: 2008, Acta Facultatis Ecologiae
článek v odborném periodiku
 
Marek Eliáš, Jiří Neustupa, Pavel Škaloud
Rok: 2008, BIOLOGIA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Vítězslav Plášek, Magda Zmrhalová, Lukáš Číhal
Rok: 2008, Ostravská Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Jindřich Roháček
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Petr Smýkal, Miroslav Hýbl, Jukka Corander, Jiří Jarkovský, Andrew J. Flavell, Miroslav Griga
Rok: 2008, THEORETICAL AND APPLIED GENETICS
článek v odborném periodiku
 
Karel Obroučka, R. Kuča, M. Michnová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Kateřina Svobodová, A. Majcherczyk, Čeněk Novotný, U. Kues
Rok: 2008, BIORESOURCE TECHNOL
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Robert Vlk, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2008, -
článek v odborném periodiku
 
Šárka Cimalová, Milan Chytrý, Zdenka Lososová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2008, Vesmír
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
V. Leonardi, M.A. Giubilei, E. Federici, R. Spaccapelo, Václav Šašek, Čeněk Novotný, M. Petruccioli, A. D´Annibale
Rok: 2008, BIOTECHNOL BIOENG
článek v odborném periodiku
 
Karel Obroučka, J. Rusín, K. Chamrádová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Karel Obroučka, R. Kuča, M. Michnová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Lenka Bradová, Vítězslav Plášek, Jaroslav Holuša
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Zdenka Lososová, Šárka Cimalová
Rok: 2008
stať ve sborníku