Publikační činnost - IS PUBL
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2007, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Martina Turicová
Rok: 2007, JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, wydawnictwo ATH
kapitola v odborné knize
 
Dan Bárta, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Nanette E. Chadwick, Zdeněk Ďuriš, Steve Ratchford
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Nanette E. Chadwick, Zdeněk Ďuriš, Steve Ratchford
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, Birgit Oidtmann
Rok: 2007, Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Demnerová, Petra Lovecká, Ladislava Matějů, Martina Macková, Z. Filip
Rok: 2007, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Petr Smýkal, Luis Valledor, R. Rodriguez, Miroslav Griga
Rok: 2007, PLANT CELL REPORTS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Čeněk Novotný, Kateřina Svobodová, P. Schoeberl, Kateřina Malachová, W. Fuchs
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Plášek, Kamila Filipová
Rok: 2007, Lis, J.A. & Mazur, M.
kapitola v odborné knize
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2007, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Karel Janko, Pavel Drozd, Jaroslav Flegr, John Pannel
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Filip Harabiš, Aleš Dolný
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Hassan Ghahari, Hadi Ostovan
Rok: 2007, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Pavel Drozd, Pawel Buczyński, Milan Veselý, Eva Bulánková
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Karel Janko, Pavel Drozd, John Pannel, Jaroslav Flegr, Jan Eisner
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Dolný, Dan Bárta, Milan Veselý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
T. Hubálek, S. Vosáhlová, V. Matějů, N. Kováčová, Čeněk Novotný
Rok: 2007, ARCH ENVIRON CON TOX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Robert Vlk, Pavel Marhoul
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Petr Praus, M. Turicová
Rok: 2007, Bulletin Československé společnosti mikrobiologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Wydawnictvo ATH w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, BEK, Ostrava
odborná kniha
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Pavel Marhoul
Rok: 2007, Articulata
článek v odborném periodiku
 
Petr Smýkal, Jerome Gennen, Stefanie De Bodt, Venkatesh Ranganath, Siegbert Melzer
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Henryk Kasza, Henryk Klama
Rok: 2007, ATH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Acta Entomologica Slovenica
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Petr Praus, Pavel Praks
Rok: 2007, JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Jitka Frébortová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů