Publikační činnost - IS PUBL
Jiří Kristian, Ivona Horká
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2009, CENT EUR J BIOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Beskydy, zpravodaj CHKO
článek v odborném periodiku
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak
Rok: 2009, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Varvara Vedenina, Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2009, ACTA ZOOL ACAD SCI H
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Plášek, Jakub Sawicki
Rok: 2009, Nowellia Bryologica
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Pavel Marhoul, Lucie Štěpánová, Petr Kočárek
Rok: 2009, Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno)
článek v odborném periodiku
 
Marek Eliáš, Nicola J. Patron, Patrick J. Keeling
Rok: 2009, J EUKARYOT MICROBIOL
článek v odborném periodiku
 
Lukáš Spitzer, Zdeňka Maňáková, Martin Janíček, Jan Vrána, Petr Kočárek
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
I. Marek, Ján Gáper
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2009, Lampetra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Jana Kukutschová, V. Roubíček, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, R. Holuša, Jana Kubačková, Vladimír Mička, D. MacCrimmon, P. Filip
Rok: 2009, WEAR
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, ZOOTAXA
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Peter Chandler
Rok: 2008, Zootaxa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Petr Hesoun, Martin Waldhauser
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Kateřina Cahová, Luděk Havran, Petra Brázdilová, Hana Pivoňková, Radek Pohl, Miroslav Fojta, Michal Hocek
Rok: 2008, Angewandte Chemie-International Edition
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, M. Turicová, Gabriela Kratošová
Rok: 2008, Materials Structure
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Archeologické centrum Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
F.D. Por, Nanette E. Chadwick, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká
Rok: 2008, The Hebrew University Magnes Press
kapitola v odborné knize
 
Čeněk Novotný, Marta Vándrovcová, Martin Šušla, Kateřina Malachová
Rok: 2008, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku
 
Čeněk Novotný, Marta Vándrovcová, Martin Šušla, Kateřina Malachová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kočárek, Petr Kočárek, Vítězslav Plášek, Šárka Grucmanová, Zuzana Filipcová, Kateřina Malachová, Lenka Bradová, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Jaroslav Holuša
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Karel Janko, Pavel Drozd, Jaroslav Flégr, John Pannel
Rok: 2008, Evolution
článek v odborném periodiku
 
Marek Eliáš, Marian Novotný
Rok: 2008, BIOLOGY DIRECT
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
L. Casieri, G.C Varese, A. Anastasi, V. Prigione, Kateřina Svobodová, V. Filipello Marchisio, Čeněk Novotný
Rok: 2008, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, TOXICOL LETT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Lenka Filipová, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, M. P. Martín, Javier Diéguez-Uribeondo, Birgit Oidtmann
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Čadek, Ján Gáper
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Eva Brázdová-Jagelská, Václav Brázda, Petr Pečinka, Emil Paleček, Miroslav Fojta
Rok: 2008, BIOCHEM J
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Pavel Vonička
Rok: 2008, Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku