Publikační činnost - IS PUBL
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Pavel Marhoul
Rok: 2007, Articulata
článek v odborném periodiku
 
Petr Smýkal, Jerome Gennen, Stefanie De Bodt, Venkatesh Ranganath, Siegbert Melzer
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Henryk Kasza, Henryk Klama
Rok: 2007, ATH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Acta Entomologica Slovenica
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Zdeněk Fiala
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Petr Praus, Pavel Praks
Rok: 2007, JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Jitka Frébortová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Hydrobiologia
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2007, Živa
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Jiří Matuška, Pavel Marhoul, Jan Mourek
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, T. A. Britaev, D. S. Pavlov
Rok: 2007, KMK Scientific Press Ltd.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Ochrana Přírody
článek v odborném periodiku
 
Barbara Fojcik, Adam Stebel, Ewa Fudali, Vítězslav Plášek, Anna Rusinska, Jan Zarnowiec
Rok: 2007, Prądnik
článek v odborném periodiku
 
Petr Byczanski, Karel Obroučka
Rok: 2007, Chemické listy
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Svobodová, M. Senholdt, Čeněk Novotný, A. Rehorek
Rok: 2007, Process Biochem
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Miloš Buřič
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Václav Krpeš, Miloš Zapletal
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Tomáš Gichner, Petra Lovecká, Lucie Kochánková, Martina Macková, Kateřina Demnerová
Rok: 2007, Mutation Research Genet. Toxicol. and Environ. Mutagen
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Praus, Kateřina Malachová, M. Turicová, Zuzana Pavlíčková
Rok: 2007, Chemické zvesti
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Fojta, Petr Kostečka, Miroslav Trefulka, Luděk Havran, Emil Paleček
Rok: 2007, Analytical Chemistry
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Bulletin Československé společnosti mikrobiologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
J. Rusín, Karel Obroučka
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jindřich Roháček, Jaroslav Starý, Jan Ševčík, Miloslav Vála
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Petra Hájková, Vítězslav Plášek, Michal Hájek, Blanka Shaw, Zbynek Hradílek
Rok: 2007, Phytologica Balcanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Senckenbergiana Maritima
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2007, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Svatava Kubešová, Michal Hájek, Vítězslav Plášek
Rok: 2007, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Kateřina Malachová, Petra Patáková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska, Eva Mikulášková
Rok: 2007, Časopis slezského zemského muzea (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu