Publikační činnost - IS PUBL
M. Nicolas, G. Marais, V. Hykelová, B. Janoušek, V. Laporte, Boris Vyskot, D. Mouchiroud, I. Negrutiu, D. Charlesworth, F. Moneger
Rok: 2005, Public Library of Science, Biology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
M. Hála, Marek Eliáš, V. Žárský
Rok: 2005, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Lenka Švábová, Petr Smýkal, Miroslav Griga, V. Ondřej
Rok: 2005, BIOLOGIA PLANTARUM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Václav Krpeš, Milan Kodrik
Rok: 2005, TU Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Lubomír Vidlička
Rok: 2005, Kabourek
odborná kniha
 
Jaroslav Holuša, Jan Farkač, Petr Kočárek, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Blanka Shaw, Jiří Váňa
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Magda Zmrhalová, Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Blanka Shaw, Jiří Váňa
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005, International Meeting of Bryology 2005, Vierves sur Viroin, Belgique
článek v odborném periodiku
 
María-Luisa Tello, Marek Tomalak, Ryszard Siwecki, Ján Gáper, Emma Motta, Eloy Mateo-Sagasta
Rok: 2005, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Vladimír Vrabec
Rok: 2005, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Marie Sedláčková, Vítězslav Plášek
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Monika Štambergová , Jan Farkač, Vladimír Bádr, David Král, Zdeněk Ďuriš, Martin Škorpík
Rok: 2005, AOPK ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Petr Kočárek, Jan Farkač, Jaroslav Holuša, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Kateřina Svobodová, Eva Musílková , Čeněk Novotný
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, S. Geiger, R. Hoffmann, Birgit Oidtmann
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Pavel Kozák, Tomáš Policar, Lenka Filipová, Monika Štambergová , Adam Petrusek
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Václav Krpeš, Tomáš Herban
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Edita Mazurová, Luděk Bláha, K. Hilscherová, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Ivan Holoubek, Paul D. Jones, John P. Giesy
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Miroslav Kaloč, O. Kuběna, Karel Obroučka
Rok: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Oto Majzlan
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Acta Entomologica Slovenica
článek v odborném periodiku
 
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Rok: 2005, Folia Zoologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jan Kantorek, Jonathan Wells
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze