Publikační činnost - IS PUBL
Aleš Dolný, Michaela Petříková
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2006, Entomological Problems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Miroslav Fojta, Petra Brázdilová, Petr Pečinka, Kateřina Cahová, Miloslava Fojtová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo
Rok: 2006, ČSOP
kapitola v odborné knize
 
Vítězslav Plášek, Radka Mudrová
Rok: 2006, Cas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Hana Pivoňková, Petr Pečinka, Pavla Češková, Miroslav Fojta
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kočárek, Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo
Rok: 2006, ČSOP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
P. Holcová, Karel Obroučka
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Environmental changes and biological assessment III.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis , s. r.o.
odborná kniha
 
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Rok: 2006, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Magda Zmrhalová, Svatava Kubešová, Miroslaw Szczepanski, Eva Loskotová
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Eva Bulánková
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Hana Pivoňková, Marie Brázdová, Jana Kašpárková, Viktor Brabec, Miroslav Fojta
Rok: 2006, Biochemical and Biophysical Research Communications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Environmental and Molecular Mutagenesis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Karel Drápela
Rok: 2006, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Eva Brázdová-Jagelská, Václav Brázda, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
R. Hobza, Boris Vyskot
Rok: 2006, Global Science Books
kapitola v odborné knize
 
Jiří Zelený, Jan Ševčík
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kristian, Pavel Kozák
Rok: 2006, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Martina Turicová, Sofia Študentová, Michal Ritz
Rok: 2006, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Vlček, Karel Obroučka
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Ladislav Jedlička, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Rok: 2006, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2006, Biodiversity and Conservation
článek v odborném periodiku
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2006, Biodiv. Res. Conserv.
článek v odborném periodiku
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, S. Geiger, R. Hoffmann, Birgit Oidtmann
Rok: 2006, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Fiedor, Karel Obroučka
Rok: 2006, Odpadové Fórum
článek v odborném periodiku