Publikační činnost - IS PUBL
Ladislav Jedlička, Jan Ševčík, Jozef Halgoš, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Rok: 2006, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Hana Pivoňková, Petr Pečinka, Pavla Češková, Miroslav Fojta
Rok: 2006, FEBS Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Dan Bárta, Aleš Dolný, Filip Harabiš, Vítězslav Plášek
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Edita Mazurová, Luděk Bláha, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, John P. Giesy, Rita Triebskorn
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Adam Petrusek, Jiří Mlíkovský, Zdeněk Ďuriš, Petr Stýblo
Rok: 2006, ČSOP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Acta Univ. Carol. Biol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Iva Doležílková, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Čeněk Novotný, Martin Šušla
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Jan Pluháček, Luděk Bartoš, L. Čulík
Rok: 2006, Applied Animal Behaviour Science
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Prameny a studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis , s. r.o.
odborná kniha
 
Světlana Gáperová, Václav Krpeš
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Stanislav Lusk , Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Lukáš Merta
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis , s. r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Ladislav Jedlička, Jan Ševčík, Viera Stloukalová, Vladimír Košel, Matúš Kúdela
Rok: 2006, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Miroslav Čeněk, Lucie Dolanská, Antonín Hájek, Václav Kasal, Jan Láznička, Pavel Novák, Jaroslav Pokorný, Berenika Políčková, Vladimíra Růžičková, Martin Slaba, Dana Strnadová, Michal Živný
Rok: 2006, Neuveden
odborná kniha
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kočárek, Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo
Rok: 2006, ČSOP
kapitola v odborné knize
 
Zbyněk Ulčák, M. Kaiser, M. Lien
Rok: 2006, Wageningen Academic Publishers
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Ladislav Jedlička, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Rok: 2006, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Ladislav Jedlička, Jan Ševčík, Viera Stloukalová, Vladimír Košel, Matúš Kúdela
Rok: 2006, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů