Publikační činnost - IS PUBL
Kateřina Malachová, Ondřej Zahradníček
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, TALANTA
článek v odborném periodiku
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Kateřina Malachová, František Štaud
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku
 
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Rok: 2005, Animal Behaviour
článek v odborném periodiku
 
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Šárka Pospíšilová, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček
Rok: 2005, Animal Behaviour
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, BEK, Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Práce a Stud. Muz.. Beskyd (Přír. Vědy)
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Frank Müller, Vítězslav Plášek
Rok: 2005, Bryonora, Praha
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2005, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005, Pravěk
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Journal of Applied Biomedicine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Miroslav Barták, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Ladislaus Rezbanyai-Reser
Rok: 2005, Entomologische Berichte Luzern
článek v odborném periodiku
 
Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek, Monika Staniaszek
Rok: 2005, Acta Botanica Silesiaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
László Papp, Jan Ševčík
Rok: 2005, ACTA ZOOL ACAD SCI H
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Lubomír Hanel, Jan Farkač, Aleš Dolný, David Král, Jiří Zelený, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2005, Přehled výzkumů
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Floyd Sandford, Ivona Horká
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Jan Farkač, Petr Kočárek, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Jaromír Vaňhara, Jan Farkač, Jan Ševčík, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Vladimír Vrabec, Ondřej Hes, Andrej Funk, Petr Kočárek
Rok: 2005, Akva tera fórum
článek v odborném periodiku