Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006, Environmental and Molecular Mutagenesis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek, Karel Drápela
Rok: 2006, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Eva Brázdová-Jagelská, Václav Brázda, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
R. Hobza, Boris Vyskot
Rok: 2006, Global Science Books
kapitola v odborné knize
 
Jiří Zelený, Jan Ševčík
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kristian, Pavel Kozák
Rok: 2006, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
článek v odborném periodiku
 
Petr Praus, Martina Turicová, Sofia Študentová, Michal Ritz
Rok: 2006, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Vlček, Karel Obroučka
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Ladislav Jedlička, Viera Stloukalová, Matúš Kúdela
Rok: 2006, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2006, Biodiversity and Conservation
článek v odborném periodiku
 
Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2006, Biodiv. Res. Conserv.
článek v odborném periodiku
 
Eva Kozubíková, Adam Petrusek, Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák, S. Geiger, R. Hoffmann, Birgit Oidtmann
Rok: 2006, Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Fiedor, Karel Obroučka
Rok: 2006, Odpadové Fórum
článek v odborném periodiku
 
Jan Pluháček, Luděk Bartoš, Jitka Víchová
Rok: 2006, Journal of Mammalogy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis , s. r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Bull. Slov. Bot. Spoločn.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miloslava Fojtová, Petra Brázdilová, Petr Pečinka, Kateřina Cahová, Luděk Havran, Miroslav Fojta
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Scott Everet Miller, Miroslav Kulfán, Milan Janda, Yves Basset, George D. Weiblen
Rok: 2006, Science
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 2006, Tiskárna Baloušek
odborná kniha
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006, Svět exotických rostlin
článek v odborném periodiku
 
M. Nicolas, G. Marais, V. Hykelová, B. Janoušek, V. Laporte, Boris Vyskot, D. Mouchiroud, I. Negrutiu, D. Charlesworth, F. Moneger
Rok: 2005, Public Library of Science, Biology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
M. Hála, Marek Eliáš, V. Žárský
Rok: 2005, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Lenka Švábová, Petr Smýkal, Miroslav Griga, V. Ondřej
Rok: 2005, BIOLOGIA PLANTARUM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Václav Krpeš, Milan Kodrik
Rok: 2005, TU Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Lubomír Vidlička
Rok: 2005, Kabourek
odborná kniha
 
Jaroslav Holuša, Jan Farkač, Petr Kočárek, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů