Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Tomáš Herban, Václav Krpeš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Edita Mazurová, Luděk Bláha, K. Hilscherová, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Ivan Holoubek, Paul D. Jones, John P. Giesy
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Miroslav Kaloč, O. Kuběna, Karel Obroučka
Rok: 2005, Sborník Vědeckých Prací Vysoké Školy Báňské - Technické Univerzity Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus, Pawel Migula
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Oto Majzlan, Petr Kočárek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Dolný, Petr Pavlík
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Acta Entomologica Slovenica
článek v odborném periodiku
 
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Rok: 2005, Folia Zoologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jan Kantorek, Jonathan Wells
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Ondřej Zahradníček, Kateřina Malachová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, TALANTA
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Barták, Jan Ševčík, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize
 
František Štaud, Kateřina Malachová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Notulae Odonatologicae
článek v odborném periodiku
 
Václav Brázda, Eva Jagelská, Lenka Karlovská, Petr Pečinka, Šárka Pospíšilová, Bořivoj Vojtěšek, Emil Paleček
Rok: 2005, Animal Behaviour
článek v odborném periodiku
 
Jan Pluháček, Luděk Bartoš
Rok: 2005, Animal Behaviour
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, BEK, Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2005, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Práce a Stud. Muz.. Beskyd (Přír. Vědy)
článek v odborném periodiku
 
Jan Kučera, Frank Müller, Vítězslav Plášek
Rok: 2005, Bryonora, Praha
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Plášek, Adam Stebel, Sylwia Wierzcholska
Rok: 2005, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005, Pravěk
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Journal of Applied Biomedicine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Miroslav Barták, Jan Ševčík, Štěpán Kubík, Štěpán Kubík, Miroslav Barták
Rok: 2005, Česká zemědělská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Ševčík, Jan Farkač, David Král, Martin Škorpík
Rok: 2005, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
kapitola v odborné knize