Publikační činnost - IS PUBL
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jan Kučera, Blanka Buryová, Vítězslav Plášek, Jiří Váňa, Magda Zmrhalová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Kučera, J., Müller, F., Buryová, B., Voříšková, L., Hradílek, Z., Plášek, V., Zmrhalová, M., Staniaszek, M., Wierzcholska, S., Košnar, J. & Novotný, I. (2003): Mechorosty zaznamenané během 10. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Krásné Lípě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
František Jelen, René Kizek, Petr Pečinka, Emil Paleček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kozák, Tomáš Policar, Zdeněk Ďuriš
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, I. Pišút
Rok: 2003, Univerzita Mateja Bela
odborná kniha
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Aleš Dolný, Dan Bárta
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, László Papp
Rok: 2003, Folia entomologica hungarica
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Zuzana Norková
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Dolný, Tomáš Blaškovič, J. Šíbl, Eva Bulánková, Pavel Matějka
Rok: 2003, Opuscula Zoologica Flumensia
článek v odborném periodiku
 
Jan Kantorek, Tomáš Policar
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Kantorek, Jaromír Hajer
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Altanzaya Yansanjav
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Malachová, Martin Strouhal
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martina Lubojacká, Pavel Drozd
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Adam Stebel, Henryk Klama, Sylwia Wierzcholska, Vítězslav Plášek
Rok: 2003, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2003, Bulletin Lampetra V, 2003
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Miroslav Fojta, Hana Pivoňková, Marie Brázdová, Petr Pečinka, Václav Brázda, Emil Paleček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Šárka Cimalová, Ilona Kuželová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Šárka Cimalová, Aleš Hoffmann
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Šárka Cimalová, Pavel Holman
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Joris Mergaert, Denisa Lednická, Johan Goris, Margo C Cnockaert, Paul De Vos, Jean Swings
Rok: 2003, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, The Bulletin, Quarterly Magazine of the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Hungary)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Zbyněk Ulčák, H. Hengstler
Rok: 2003, Universität Konstanz
kapitola v odborné knize
 
M. Lengerová, R. Moore, S. Grant, Boris Vyskot
Rok: 2003, Genetics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Entomological Problems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Environment International
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)