Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2001
působení v zahraničí
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2001, Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd Přírod.
článek v odborném periodiku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Barbora Matýsková
Rok: 2001, Časopis Slezského Zemského Muzea, vědy přírodní
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Majkus, Jan Pavelka
Rok: 2001, Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín
kapitola v odborné knize
 
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Rok: 2001, Oecologia
článek v odborném periodiku
 
Ivan Horčičko, Aleš Dolný
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Magda Zmrhalová, Blanka Buryová, Jan Kučera, Vítězslav Plášek, Irena Vacínová, Jiří Váňa
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Aleš Dolný, Milan Veselý, Kateřina Volná
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Aleš Dolný, Eva Teperová, Kateřina Volná
Rok: 2001, Časopis Slezského zemského muzea, Série A
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Veronica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, Vodní hospodářství, VTEI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Vítězslav Plášek, Stanislav Hrabovský
Rok: 2000, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Wojciech Jurasz, Zdeněk Ďuriš, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Rok: 2000, Przeglad Zoologiczny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Giovanna Frisoni, Massimo Baiardo, Mariastella Scandola, Denisa Lednická, Margo C Cnockaert, Joris Mergaert, Jean Swings
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
libreta, scénáře
 
G. Jeníková, Jarmila Pazlarová, Kateřina Demnerová
Rok: 2000, Internat. Microbiol
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Kuras, Jiří Beneš, Martin Konvička
Rok: 2000, Biologia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
L. Šimáková, Ján Gáper
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Fojta, Marie Brázdová, Hana Černocká, Petr Pečinka, Václav Brázda, Jan Paleček, Eva Jagelská, Bořivoj Vojtěšek, Šárka Pospíšilová, V. Subramaniam, Thomas M. Jovin, Emil Paleček
Rok: 2000, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Vladimír Svoboda, Kateřina Konečná
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2000, Czech Journal of Animal Science Živočišná výroba
článek v odborném periodiku
 
R. Gális, Ján Gáper
Rok: 2000, Technická univerzita Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Denisa Lednická, Joris Mergaert, Margo C Cnockaert, Jean Swings
Rok: 2000, Systematic and Applied Micobiology
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2000
stať ve sborníku