Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
L. Šimáková, Ján Gáper
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Biologica
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Fojta, Marie Brázdová, Hana Černocká, Petr Pečinka, Václav Brázda, Jan Paleček, Eva Jagelská, Bořivoj Vojtěšek, Šárka Pospíšilová, V. Subramaniam, Thomas M. Jovin, Emil Paleček
Rok: 2000, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Malachová, Denisa Lednická, Vladimír Svoboda, Kateřina Konečná
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2000, Czech Journal of Animal Science Živočišná výroba
článek v odborném periodiku
 
R. Gális, Ján Gáper
Rok: 2000, Technická univerzita Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Denisa Lednická, Joris Mergaert, Margo C Cnockaert, Jean Swings
Rok: 2000, Systematic and Applied Micobiology
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, M. Šurjanska
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Ján Gáper, K. Molnárová
Rok: 2000, Technická univerzita Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Aleš Dolný, Kateřina Volná, Milan Veselý
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Graźyna Wilczek, Agnieszka Babczyńska, Zdeněk Majkus
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Kateřina Malachová, Helena Marková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2000, WWF Deutschland-Auen-Institut
odborná kniha
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Alena Kočárková
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2000
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2000, Articulata
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Stanislav Forman
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000, Parki nar. Rez. przyr., Bialowieza
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Iva Němečková
Rok: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Zdeněk Ďuriš, Wojciech Jurasz, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Bulletin VÚRH Vodňany
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Iva Němečková, Jaroslav Holuša
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Pavel Bezděčka, Petr Kočárek, Jiří Šuhaj
Rok: 2000, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2000
stať ve sborníku