Publikační činnost - IS PUBL
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Drozd, Jana Šťuglíková, Barbora Tydlačková, Pavel Völkl
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, A. M. B. Fondazione
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Miloslav Kincl, Václav Krpeš
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Markéta Kubláková, Daniel Vařecha, Jan Kantorek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Michael Vít, Denisa Lednická
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Pharmacology&Toxicology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 1999, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Petr Jeziorski
Rok: 1999, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Peter Gajdoš, Zdeněk Majkus, Přemysl Hauser, Jaroslav Svatoň, Kolektiv Autorů, Karol Sloboda
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Hais Wasel, Pavel Drozd, Jan Lepš
Rok: 1999, Vesmír
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Martin Smutný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Vítězslav Bryja, Zdeněk Majkus
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
libreta, scénáře
 
Martin Konvička, Tomáš Kuras
Rok: 1999, Journal of Insect Conservation
článek v odborném periodiku
 
Jan Kantorek, Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Vojtěch Novotný, Yves Basset, John Auga, William Boen, Chris Dal, Pavel Drozd, Martin Kasbal, Brus Isua, Richard Kutil, Markus Manumbor, Kenneth Molem
Rok: 1999, Australian Journal of Ecology
článek v odborném periodiku
 
Jan Kantorek, Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1999, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Bohumír Lojkásek, Iva Šindlerová, Přemysl Jaroň
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1999, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Journal of Soil Contamination
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1999
libreta, scénáře
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Biológia
článek v odborném periodiku
 
Svatava Kubicová, Eva Macháčová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)