Publikační činnost - IS PUBL
Aleš Dolný, Jana Studeníková, Svatopluk Loyka
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Jan Kantorek, Hans Raber
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Ivan Literák, Marcel Honza, Drahomír Kondilka
Rok: 1994, Ornis fennica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994, Zprávy České botanické společnosti
článek v odborném periodiku
 
Petr Grendziok, Bohumír Lojkásek
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Jan Ševčík, Jiří Hudeček
Rok: 1994, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jan Marcin Weslawski, Jósef Wiktor, Marek Zajaczkowski, Zdeněk Ďuriš
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Jan Kantorek, Jane Chrisholm, Jaroslav Vencálek, David Beeson
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Jiří Stolarczyk, Drahomír Kondělka
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Josef Vondřejc, Jan Kantorek
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1993, Environmental Health Persp
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Environmental Health Perspective
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Vladimír Baar, Heinrich Frieling
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1993, Myslivost, Stráž myslivosti
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Miloslav Kincl
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Kolektiv Autorů, Josef Vondřejc, Zdeněk Majkus, Jan Kantorek
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Dolný, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy
 
Aleš Dolný, Svatopluk Loyka
Rok: 1993, Soudní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Kateřina Malachová, Daniela Hošková
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Myslivost, Stráž myslivosti
článek v odborném periodiku
 
Drahomír Kondělka, Jiří Hudeček
Rok: 1993, Easopis Slezského zemského muzea - serie A
článek v odborném periodiku
 
Václav Krpeš, Dušan Smolík
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Aleš Dolný
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Emil Paleček, Petr Pečinka, Marie Vojtíšková, Jana Řičicová, Pavla Boublíková
Rok: 1993, Collection Czech. Chem. Commun.
článek v odborném periodiku
 
Ladislava Saganová, Stanislaw Wika
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Časopis Slezského zemského muzea - serie A
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Radim Petro, Drahomír Kondělka
Rok: 1993, Časopis Slezského zemského muzea - serie A
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Jaroslav Ašmera, Lumír Dokoupil, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Antonín Ryška
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Science of Total Environment
článek v odborném periodiku