Katedra chemie navázala spolupráci s univerzitou v Lipsku

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) se může pochlubit navázáním nové spolupráce. Pro svůj výzkum získala partnera v podobě univerzity v německém Lipsku.

Čtyřčlenná delegace z katedry chemie PřF OU nedávno zamířila na několikadenní pracovní stáž na německou univerzitu v Lipsku. Už při příjezdu naše pracovníky ohromily fotografie absolventů na chodbách, mezi kterými nechyběly známé osobnosti jako Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner i laureáti Nobelovy ceny (aktuálně je jich hned 9) jako například Paul Ehrlich, Gustav Hertz nebo Peter Debye či Wilhelm Ostwald.

„Bylo zajímavé chodbami procházet a vnímat tu obří galerii osobností, které známe z učebnic. Samozřejmě jsme historii zhruba znali, ale dokud jsme nedorazili na místo, nedokázali jsme si to domyslet. Kromě toho musím uznat, že to zázemí je špičkové. Třeba tak bohaté přístrojové vybavení jsem na jednom místě nikdy neviděl,“ říká vedoucí katedry chemie docent Václav Slovák.

Zástupci PřF OU v Lipsku strávili celkem týden. Většinu času přitom strávili na tamní univerzitě, kde se jim po celou dobu věnoval profesor Rustem Valiullin a jeho nejbližší spolupracovníci. „Do Lipska jsme dorazili právě na jeho pozvání, protože ho zaujal výzkum nemrznoucí vody naší kolegyně Gabriely Zelenkové. V mnoha věcech nás inspiroval a troufnu si tvrdit, že jsme díky němu získali nový pohled na to, jak k mnohým vědeckým problémům přistupovat. Bylo to hodně intenzivní a poučné. Do univerzitní budovy jsme vcházeli brzy ráno a končili jsme až večer. Ale nebylo to jen o vědě. Stihli jsme třeba návštěvu Památníku Bitvy národů nebo krátké seznámení s městem,“ doplňuje docent Slovák.

V rozmluvách s profesorem Valiullinem mimo jiné řešili možnosti zpracování experimentálních dat při zkoumání povrchů látek a využití metody NMR. Právě v jejím užití je totiž německý vědec celosvětovým průkopníkem. Už teď je jasné, že se do Lipska vědci ostravské katedry chemie vrátí.

„Mluvili jsme o výměně doktorských studentů i průniku vědy do výuky. Zároveň tam kolegyně pojedou dělat měření pro svůj výzkum. Ne vše jde totiž dělat na dálku a přístrojové vybavení v Lipsku i zkušenosti tamních vědců jim můžou pomoci vše urychlit a posunout dál,“ uzavírá docent Slovák.

Univerzita v Lipsku vznikla odštěpením od Karlovy univerzity v roce 1409, odkud i v návaznosti na Dekret kutnohorský odešlo zhruba 1000 německojazyčných vyučujících a studentů do obchodního centra Lipska v tehdejším Míšeňském markrabství, kde založili artistickou fakultu. Zajímavostí také je, že se na univerzitě ucházel o místo asistenta Albert Einstein, kterému však profesor Ostwald nikdy na jeho dopis neodpověděl.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2022