Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Václav Slovák


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 305, budova C
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2197
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Kinetics of Resorcinol-Formaldehyde Condensation-Comparison of Common Experimental Techniques
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2022, GELS
článek v odborném periodiku

Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
článek v odborném periodiku

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Olívia S.G.P. Soares, José L. Figueiredo, Manuel F.R. Pereira
Rok: 2018, Carbon
článek v odborném periodiku

Thermal decomposition study of nanostructured amorphous lithium, sodium and potassium metatitanates
Monika MOTLOCHOVÁ, Václav Slovák, E Pližingrová, M Klementová, P Bezdička, J Šubrt ... další autoři
Rok: 2018, Thermochimica Acta
článek v odborném periodiku

Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust
Jana ŠTEFELOVÁ, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2017, Wood Science and Technology
článek v odborném periodiku

Determination of the Surface Oxidation Degree of the Carbonaceous Materials by Quantitative TG-MS Analysis
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2017, ANAL CHEM
článek v odborném periodiku

Drying and Pyrolysis of Cellulose Nanofibers from Wood, Bacteria, and Algae for Char Application in Oil Absorption and Dye Adsorption
Jana Štefelová, Václav Slovák, Gilberto Siqueira, Richard T. Olsson, Philippe Tingaut, Tanja Zimmermann, Houssine Sehaqui ... další autoři
Rok: 2017, ACS Sustainable Chemistry & Engineering
článek v odborném periodiku

Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study
Monika PALKOVSKÁ, Václav Slovák, Jan Šubrt, Jaroslav Boháček, Jakub Havlín
Rok: 2017, Thermochimica Acta
článek v odborném periodiku

Carbon monoliths with tunable mesoporosity by sol-gel polycondensation of resorcinol and formaldehyde
Lucie Kořená, Madhav Prabhakar Chavhan, Václav Slovák, Hana Matušková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of amines on the peroxo-titanates and photoactivity of annealed TiO2
Bára KOMÁRKOVÁ, Petra Ecorchard, Monika Motlochová, Václav Slovák, Xénia Vislocká, Darina Smržová, Martin Kormunda, Petr Bezdička, Karol Lušpai, Miriama Šimůnková, Dana Dvoranová, Michaela Slušná Šrámová, Lenka Belháčová, Jan Šubrt ... další autoři
Rok: 2022, Arabian Journal of Chemistry
článek v odborném periodiku

Glass transition during sol-gel polycondensation of resorcinol with formaldehyde
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of resorcinol-formaldehyde polycondensation by temperature modulated DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

IS THERMOPOROMETRY REALLY A SIMPLE METHOD FOR CHARACTERIZATION OF POROUS PROPERTIES OF CARBON GELS???
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics of Resorcinol-Formaldehyde Condensation-Comparison of Common Experimental Techniques
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2022, GELS
článek v odborném periodiku

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by 1H-NMR relaxometry
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Liquefaction of Cellulose for Production of Advanced Porous Carbon Materials
Arjeta KRYEZIU, Václav Slovák, Alžběta Parchaňská
Rok: 2022, Polymers
článek v odborném periodiku

Porous carbon monoliths from ice-NaOH templated dissolved cellulose
Arjeta Kryeziu, Václav Slovák, Julien Parmentier, Tomáš Zelenka, Severinne Rigolet
Rok: 2022, Industrial Crops and Products
článek v odborném periodiku

Revisiting the Effect of Pyrolysis Temperature and Type of Activation on the Performance of Carbon Electrodes in an Electrochemical Capacitor
Madhav Prabhakar Chavhan, Václav Slovák, Gabriela Zelenková, D Dominko
Rok: 2022, Materials
článek v odborném periodiku

Srovnání vody a benzenu jako testovacích kapalin pro DSC termoporometrii mezoporézních uhlíků
Lucie Kořená, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium polykondenzace resorcinolu s formaldehydem pomocí teplotně modulované DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Termoporometrie: Jak je možné charakterizovat velké mezopóry?
Gabriela Zelenková, Václav Slovák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thickness-controlled porous hexagonal NiO nanodiscs electrodes for use in supercapacitors: How nanodiscs thickness influences electrochemical performance
Madhav Prabhakar Chavhan, Václav Slovák, Ch Lu
Rok: 2022, JOURNAL OF ENERGY STORAGE
článek v odborném periodiku

Activated carbon-based coloured titania nanoparticles with high visible radiation absorption and excellent photoactivity in the degradation of emerging drugs of wastewater
Safa Benjedim, Jesica Castelo-Quiben, Esther Bailon-Garcia, El Mostapha Lotfi, Agustin Perez-Cadenas, Václav Slovák, Jiří Kalina, Francisco Carrasco-Marin ... další autoři
Rok: 2021, CARBON
článek v odborném periodiku

Disclosing the thermal reactions of aliphatic amines in the presence of TiO2 nanoparticles by multi-shot analytical pyrolysis
Bára KOMÁRKOVÁ, Marco Mattonai, Ilaria Degano, Václav Slovák
Rok: 2021, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
článek v odborném periodiku

Effect of amines on (peroxo)titanates: characterization and thermal decomposition
Bára KOMÁRKOVÁ, Monika Motlochová, Václav Slovák, Petra Ecorchard, Dmytro Bavol, Jan Šubrt, Petr Bezdička ... další autoři
Rok: 2021, J THERM ANAL CALORIM
článek v odborném periodiku

Effect of NaOH on cellulose pyrolysis kinetics
Arjeta Kryeziu, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální možnosti studia sol-gel polykondenzace resorcinolu s formaldehydem
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FOTOKATALÝZA - PODPŮRNÉ MATERIÁLY SŠ
Kateřina Němcová, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HIERARCHICKY PORÉZNÍ UHLÍKATÉ MONOLITY
Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Madhav Prabhakar Chavhan ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics from one TG measurement with combined temperature program
Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porous carbons at the University of Ostrava
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Gabriela Zelenková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparation of Carbon monoliths from cellulose
Arjeta Kryeziu, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resorcinol-formaldehyde condensation - DSC study
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Synthesis of Magnetic Adsorbents Based Carbon Highly Efficient and Stable for Use in the Removal of Pb(II) and Cd(II) in Aqueous Solution
Safa Benjedim, L. A. Romero-Cano, H. Hamad, E Bailón-García, Václav Slovák, F. Carrasco-Marín, A. F. Peréz-Cadenas ... další autoři
Rok: 2021, Materials
článek v odborném periodiku

TERMICKÝ ROZKLAD AMONNÝCH SOLÍ POMOCÍ TG-MS
Gabriela Zelenková, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of porosity and particle size on the kinetics of carbon surface oxidation
Lucie Kořená, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoporometry of carbons: Is a delta layer really constant?
Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoporometry of porous carbon: The effect of the carbon surface chemistry on the thickness of non-freezable pore water layer (delta layer)
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2021, MICROPOR MESOPOR MAT
článek v odborném periodiku

Thermoporometry: the effect of the carbon surface chemistry on the amount of non-freezable water
Gabriela Zelenková, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valorization of oak and casuarina fruit shells to reduce the rate of copper and methylene blue
F Boumediene, O Abdallah, B Bensebia, Václav Slovák
Rok: 2021, International Journal of Environmental Science and Technology
článek v odborném periodiku

Highly-efficient removal of Pb(ii), Cu(ii) and Cd(ii) from water by novel lithium, sodium and potassium titanate reusable microrods
Monika Motlochová, Václav Slovák, Eva Pližingrová, Sven Lidin, Jan Šubrt
Rok: 2020, RSC ADVANCES
článek v odborném periodiku

Kinetika polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC II
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KINETIKA Z TERMOANALYTICKÝCH DAT NELINEÁRNÍ REGRESÍ
Václav Slovák
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TERMOPOROMETRIE: VLIV POVRCHOVÉ CHEMIE UHLÍKU NA MNOŽSTVÍ NEMRZNOUCÍ VODY V PÓRECH
Gabriela Zelenková, Václav Slovák, Tomáš Zelenka
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of the oxygen functional groups in adsorption of copper (II) on carbon surface
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Roman Maršálek, Alžběta Parchaňská
Rok: 2020, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

Vliv porozity na kinetiku povrchové oxidace uhlíku
Lucie Kořená, Václav Slovák
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VLIV SYNTÉZNÍ PROCEDURY A TEPLOTY ŽÍHÁNÍ NA VLASTNOSTI TIO2
Bára KOMÁRKOVÁ, Monika Motlochová, Václav Slovák, Petra Ecorchard, Petr Bezdička, Dmytro Bavol, Jan Šubrt ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alternative determination of the skeletal density of solids using a manometric gas physisorption apparatus: A systematic and methodological study
Tomáš Zelenka, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Gabriela Hotová
Rok: 2019, MICROPOR MESOPOR MAT
článek v odborném periodiku

Characterization of the nitrogen groups on carbon surface by TG-MS
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CHARAKTERIZACE DUSÍKATÝCH SKUPIN NA POVRCHU UHÍKATÉHO MATERIÁLU POMOCÍ TG-MS
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KINETIKA TERMICKÝCH REAKCÍ PŘI PŘÍPRAVĚ UHLÍKATÝCH ADSORBENTŮ
Václav Slovák, Gabriela Hotová, Eva Kinnertová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithium, Sodium and Potassium Metatitanates and their Application as Heavy Metal Adsorbents
Monika Motlochová, Václav Slovák, Jan Šubrt
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of carbon yield from biomass pyrolysis based on kinetic analysis
Arjeta KRYEZIU, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of carbon yield from biomass pyrolysis based on kinetic analysis
Arjeta Kryeziu, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porosity characterization of wet solids: DSC thermoporometry and 1H NMR relaxometry
Václav Slovák, Petra Bulavová, Eva Kinnertová, Tomáš Zelenka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

POROZITA VLHKÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ 1H-NMR RELAXOMETRIE
Václav Slovák, Eva Kinnertová, Tomáš Zelenka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TERMICKÝ ROZKLAD PEROXOTITANIČITANŮ - VLIV SRÁŽECÍHO ČINIDLA
Bára KOMÁRKOVÁ, Václav Slovák, Monika Motlochová, Petr Bezdička, Jan Šubrt, Petra Ecorchard ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of organic bases on thermal degradation of peroxo-titanates
Bára Komárková, Václav Slovák, Monika Motlochová, Petr Bezdička, Jan Šubrt, Petra Ecorchard ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of annealing temperature on properties of TiO2 based materials as adsorbents of radionuclides
M. Motlochová, Václav Slovák, E Plizingrová, L. Szatmary, P. Bezdička, J. Šubrt ... další autoři
Rok: 2019, THERMOCHIMICA ACTA
článek v odborném periodiku

Adsorpce jako demonstrační experimenty
Michal Golas, Václav Slovák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption
Petra Bulavová, Julien Parmentier, Václav Slovák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cork based floating adsorbent/photocatalyst
Václav Slovák, Arjeta Kryeziu, Sergio Taules
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facile synthesis of soft-templated carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption from liquid media
Petra Bulavová, Julien Parmentier, Václav Slovák
Rok: 2018, Microporous and Mesoporous Materials
článek v odborném periodiku

Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Kinetické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
článek v odborném periodiku

Kinetika kondenzace resorcinolu s formaldehydem z neizotermních DSC měření
Václav Slovák, Eva Kinnertová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measurement of a skeletal density of solids using a physisorption apparatus
Tomáš Zelenka, Vojtěch Stefan, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Soňa Študentová, Gabriela Hotová, Lenka BLÁHOVÁ ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření skeletální hustoty pevných látek pomocí fyzisorpčního zařízení
Tomáš Zelenka, Vojtěch Stefan, Václav Slovák, Miloslav Lhotka, Soňa Študentová, Gabriela Hotová, Lenka BLÁHOVÁ ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimization of oxygen chemisorption on the carbon surface based on kinetic analysis of isothermal thermogravimetry
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Oxygen surface groups analysis of carbonaceous samples pyrolysed at low temperature
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Olívia S.G.P. Soares, José L. Figueiredo, Manuel F.R. Pereira
Rok: 2018, Carbon
článek v odborném periodiku

Porosity of carbonaceous materials by low field 1H-NMR
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Julien Parmentier, Cyril Vaulot, Luc Delmotte
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium porozity vlhkých materiálů
Václav Slovák, Petra Bulavová, Eva Kinnertová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Termický rozklad nanostrukturních lithných, sodných a draselných metatitanátů
Monika Motlochová, Václav Slovák, Eva Pližingrová, Jan Šubrt
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal decomposition study of nanostructured amorphous lithium, sodium and potassium metatitanates
Monika MOTLOCHOVÁ, Václav Slovák, E Pližingrová, M Klementová, P Bezdička, J Šubrt ... další autoři
Rok: 2018, Thermochimica Acta
článek v odborném periodiku

Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust
Jana ŠTEFELOVÁ, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2017, Wood Science and Technology
článek v odborném periodiku

Determination of the Surface Oxidation Degree of the Carbonaceous Materials by Quantitative TG-MS Analysis
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2017, ANAL CHEM
článek v odborném periodiku

Drying and Pyrolysis of Cellulose Nanofibers from Wood, Bacteria, and Algae for Char Application in Oil Absorption and Dye Adsorption
Jana Štefelová, Václav Slovák, Gilberto Siqueira, Richard T. Olsson, Philippe Tingaut, Tanja Zimmermann, Houssine Sehaqui ... další autoři
Rok: 2017, ACS Sustainable Chemistry & Engineering
článek v odborném periodiku

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC and low field NMR
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polymerization by DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mesoporous carbon monoliths prepared by soft templating process
Petra Bulavová, Julien Parmentier, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porous carbons for adsorption applications
Václav Slovák, Petra Bulavová, Tomáš Zelenka, Julien Parmentier, Gabriela Hotová, Eva KINNERTOVÁ, Jana Štefelová ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sledování kinetiky polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Petra Bulavová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of the surface oxidation degree on the adsorption properties of carbon cryogels
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal decomposition of a peroxopolytitanic acid cryogel: TA/MS study
Monika PALKOVSKÁ, Václav Slovák, Jan Šubrt, Jaroslav Boháček, Jakub Havlín
Rok: 2017, Thermochimica Acta
článek v odborném periodiku

Thermal events in organic gels soft-templated by Pluronic F127
Petra Bulavová, Václav Slovák, Julien Parmentier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoanalytical study of resorcinol-formaldehyde gels
Václav Slovák, Eva Kinnertová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití TG-MS analýzy ke studiu povrchu uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Salomé O. Soares, José L. Figueiredo
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advanced methods for the characterization of surfaces
Tomáš Zelenka, Petra Bulavová, Gabriela Hotová, Marta BUKÁČKOVÁ, Eva Kinnertová, Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák ... další autoři
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Determination of the surface oxidation degree of the carbonaceous materials by quantitative TG-MS analysis
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DSC as a tool for the study of resorcinol-formaldehyde polycondensation
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák, Petra Veselá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of the thermal decomposition of a new titanium dioxide material: TA/MS and EPR study
Monika PALKOVSKÁ, Václav Slovák, J Šubrt, J Boháček, Z Barbieriková, V Brezová, R Fajgar ... další autoři
Rok: 2016, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
článek v odborném periodiku

KINETIKA PYROLÝZY NANOVLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLŮ
Václav Slovák, Jana Štefelová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PYROLYSIS OF NANOFIBRILATED CELLULOSIC MATERIALS
Václav Slovák, Jana Štefelová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative TG-MS analysis of evolved gases during the thermaldecomposition of carbon containing solids
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2016, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku
Eva KINNERTOVÁ, Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Gabriela Hotová, Václav Slovák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol
Petra Veselá, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Martin Koštejn, Martin Mucha
Rok: 2016, J ANAL APPL PYROL
článek v odborném periodiku

Waste poly(vinyl chloride) pyrolysis with hydrogen chloride abatement by steelmaking dust
Jakub Korpas, Václav Slovák, Kamil Wichterle
Rok: 2016, CHEM PAP
článek v odborném periodiku

Determination of elemental composition of carbonaceous materials by TG-MS
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of pyrolysis temperature and thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Kvantitativní využití TG-MS II.
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od sazí ke grafenu
Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimisation of thermoporometry measurements to evaluate mesoporous organic and carbon xero-, cryo- and aerogels
Petra Veselá, Joakim Riikonen, Tuomo Nissinen, Vesa-Pekka Lehto, Václav Slovák
Rok: 2015, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Reproducibility of preparation of cellulose-based cryogels characterised by TG-MS
Jana Štefelová, Václav Slovák
Rok: 2015, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
článek v odborném periodiku

The Influence of Storage Conditions on Thermomechanical Properties of Resorcinol-Formaldehyde Xerogels
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal degradation of cellulose from different sources
Jana Štefelová, Houssine Sehaqui, Václav Slovák, Philippe Tingaut, Tanja Zimmermann
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoanalytical approach to evaluate mesoporous organic and carbon materials
Petra Veselá, Joakim Riikonen, Vesa-Pekka Lehto, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv množství katalyzátoru a počáteční vlhkosti na změnu rozměrů při zahřívání resorcinol-formaldehydových xerogelů.
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv sušení a pyrolýzy na porozitu organických a uhlíkatých materiálů
Petra Veselá, Joakim Riikonen, Jana Štefelová, Vesa-Pekka Lehto, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití termické analýzy při studiu materiálů na bázi celulózy
Jana Štefelová, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ADSORPTION PROPERTIES OF CARBONACEOUS MATERIALS CONTAINING GRAPHENE DERIVATIVES
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anorganická chemie
David Sedmidubský, Ondřej Beneš, Karel Handlíř, Petr Holzhauser, Irena Hoskovcová, Jaroslava Kalousová, Jan Kotek, Václav Slovák, Jarmila Špirková, Miroslav Vlček ... další autoři
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Effect of pyrolytic temperature onto adsorption ability of N-doped carbon xero/cryogels
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of thermal oxidation on the adsorption properties of carbon cryogels
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exploiting TG-MS for determination of composition of cellulose cryogel and its carbonised derivative
Václav Slovák, Jana Štefelová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KVANTITATIVNÍ VYUŽITÍ TG-MS - URČENÍ ELEMENTÁRNÍHO SLOŽENÍ OXIDU GRAFITU
Václav Slovák, Gabriela HOTOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití termické analýzy při studiu pyrolýzy organických xerogelů
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

N-doped carbon xerogels prepared by ammonia assisted pyrolysis: Surface characterisation, thermal properties and adsorption ability for heavy metal ions
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2014, J ANAL APPL PYROL
článek v odborném periodiku

Organic xerogels based on condensation of different m-substituted phenols with formaldehyde - Preparation and TG-MS study
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2014, J THERM ANAL CALORIM
článek v odborném periodiku

OXIDAČNÍ REAKTIVITA UHLÍKATÝCH XEROGELŮ PŘIPRAVENÝCH ZRYCHLENOU KONDENZACÍ
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání metod charakterizace povrchových vlastností uhlíkatých xerogelů
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Václav Slovák, Marie Solárová, Martin Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Relation between waste wood pyrolysis temperature and adsorption properties of charcoals
Jana Štefelová, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Termoanalytické studium pyrolýzy dřeva jako metody přípravy uhlíkatých adsorbentů
Jana Štefelová, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TG-MS quantification of HCl evolved during PVC pyrolysis
Václav Slovák, Jakub Korpas, Kamil Wichterle
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoanalytical study of pyrolysis of melamine-formaldehyde cryogel as a potential adsorbent
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv přítomnosti oxidu grafitu na termické vlastnosti organických a uhlíkatých materiálů
Gabriela HOTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

66. Sjezd chemických společností
Kamila Kočí, Vladimíra Plačková, Martin Mucha, Václav Slovák, Lucie Obalová, Bedřich Smetana, Viktor Milata ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies
Václav Slovák, Petra Veselá, Jana ŠTEFELOVÁ, Monika Palkovská, Tomáš Zelenka
Rok: 2013, ICTAC News
článek v odborném periodiku

Kinetics of pyrolysis of nitrogen containing organic xerogels
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitoring of N-doped organic xerogels pyrolysis by TG-MS
Petra VESELÁ, Václav Slovák
Rok: 2013, J THERM ANAL CALORIM
článek v odborném periodiku

Možnosti termické analýzy při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů, xerogelů a kryogelů.
Václav Slovák, Petra VESELÁ, Jana Štefelová, Monika Palkovská, Tomáš Zelenka, Tomáš Čeplík, Veronika Bandevská ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava uhlíkatých materiálů obsahujících grafen
Gabriela Hotova, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

REPRODUCIBILITY OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS PREPARATION CHARACTERISED BY TG-MS
Jana Štefelová, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS
Jana Štefelová, Martin Mucha, Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TG-MS pyrolysis of organic xerogels based on condensation of different aromatic monomers with formaldehyde
Petra VESELÁ, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal properties of carbon xerogels prepared by ammonia-assisted pyrolysis
Petra VESELÁ, Václav Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermomechanical properties of organic xerogels
Václav Slovák, Tomáš Čeplík, Jana ŠTEFELOVÁ, Petra VESELÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies
Václav Slovák, Petra Veselá, Jana ŠTEFELOVÁ, Monika Palkovská
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cellulose based carbon aerogels
Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemie v bazénu
Václav Slovák, Jana Štefelová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

IMMOBILIZATION MECHANISMS OF Pb(II) ADSORPTION ONTO COALS, CARBONS AND CARBON AEROGELS
Petra Veselá, Boleslav Taraba, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

N-doped carbon aerogels: the possibilities of nitrogen incorporation into the structure with respect to adsorption usage
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROBLÉMY PŘI URČENÍ STUPNĚ KONVERZE TERMICKÝCH REAKCÍ UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ PRO KINETICKÉ VÝPOČTY Z TERMOANALYTICKÝCH DAT
Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PŘESNOST PARAMETRŮ URČOVANÝCH Z TG/DSC MĚŘENÍ PŘI STUDIU PYROLÝZY ORGANICKÝCH AEROGELŮ
Monika PALKOVSKÁ, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2012, J THERM ANAL CALORIM
článek v odborném periodiku

SORPČNÍ VLASTNOSTI UHLÍKATÝCH AEROGELŮ NA BÁZI CELULÓZY
Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

STUDY OF THE MECHANISM OF PYROLYSIS OF ORGANIC AEROGELS BY TA-MS
Monika PALKOVSKÁ, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subcritically dried cellulose - based carbon aerogels with high surface area
Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TA-MS as a tool for monitoring of N-doped carbon aero-gels preparation
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TERMICKÁ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO STUDIUM UHLÍKATÝCH AEROGELŮ NA BÁZI CELULÓZY
Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urea and CaCl2 as inhibitors of coal low-temperature oxidation
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Rok: 2012, J THERM ANAL CALORIM
článek v odborném periodiku

Adsorpce nanočástic stříbra na uhlíkatých aerogelech
Petr Slovák, Libor Kvítek, Aleš Panáček, Robert Prucek, Václav Slovák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Calorimetric investigation of chemical additives affecting oxidation of coal at low temperatures
Boleslav Taraba, Rudolf Peter, Václav Slovák
Rok: 2011, FUEL PROCESS TECHNOL
článek v odborném periodiku

Cellulose - based carbon aerogels
Jana Štefelová, Václav Slovák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evacuation as crucial factor in thermoanalytical study of pyrolytic processes
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics of pyrolysis of N-doped carbon aerogels
Václav Slovák, Petra Veselá
Rok: 2011
stať ve sborníku

Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties
Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sorpce kovů na uhlíkatých aerogelech dopovaných kovy
Vít Šebesta, Václav Slovák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace
Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace
Tomáš Zelenka, Václav Slovák
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urea and CaCl2 as inhibitors of low-temperature oxidation of coal
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě
Petra Konečná, Marie Solárová, Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová, Jiří Kalina, Zuzana Václavíková, Jan Šustek ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Adsorption of Cu(II) on carbon aerogels
Lucie Ruppenthalová, Simona Martiníková, Václav Slovák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Adsorption of phenol on carbon aerogels
Jiří Kalina, Simona Martiníková, Václav Slovák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Effect of experimental conditions on parameters derived from TG-DSC measurements of low-temperature oxidation of coal
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Rok: 2010, J THERM ANAL CALORIM
článek v odborném periodiku

Koktejl
Marie Solárová, Václav Slovák, Jiří Kalina
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní
Roman Maršálek, Václav Slovák
Rok: 2010
výsledky s právní ochranou

Nickel(II) N-Benzyl-N-methyldithiocarbamato Complexes as Precursors for the Preparation of Graphite Oxidation Accelerators
Zdeněk Trávníček, Richard Pastorek, Pavel Štarha, Igor Popa, Václav Slovák
Rok: 2010, Z ANORG ALLG CHEM
článek v odborném periodiku

Popularizace chemie jako základ efektivního vzdělávání
Marie Solárová, Václav Slovák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Surface area of carbon aerogels prepared under different conditions without supercritical drying
Simona Martiníková, Václav Slovák
Rok: 2010
stať ve sborníku

TERMICKÁ ANALÝZA A PŘÍPRAVA UHLÍKATÝCH AEROGELŮ
Václav Slovák, Lucie Myslikovjanová, Jana Štefelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

THERMAL ANALYSIS AND PREPARATION OF CARBON AEROGELS
Václav Slovák, Simona Martiníková, Jiří Kalina
Rok: 2010
stať ve sborníku

Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials
Jana Kukutschová, Václav Roubíček, Miroslav Mašláň, Dalibor Jančík, Václav Slovák, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Peter Filip ... další autoři
Rok: 2010, WEAR
článek v odborném periodiku

Effect pre-treatment of the coal on its oxidation behaviour
Boleslav Taraba, Z. Pavelek, Václav Slovák, Jiří Janek
Rok: 2009
stať ve sborníku

EFFECT OF EXPERIMENTAL CONDITIONS ON PARAMETERS DERIVED FROM TG-DSC MEASUREMENTS OF LOW-TEMPERATURE OXIDATION OF COAL
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EFFECT OF PRE-TREATMENT OF THE COAL ON ITS OXIDATION BEHAVIOUR
Boleslav Taraba, Z. Pavelek, Václav Slovák, Jiří Janek
Rok: 2009, Oxford and IBH Publishing Co
kapitola v odborné knize

Interkaláty na bázi sodného a vápenatého jílu z pohledu termické analýzy a dalších metod.
Jiří Pavlovský, T. Vystrčilová, Martin Mucha, Václav Slovák, Michal Ritz, E. Brendler, M. Valášková ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Metoda interkalace jílových minerálů jako možnost přípravy interkalátů pro sorpci nebezpečných polutantů ze životního prostředí
Jiří Pavlovský, Jana Herecová, Daniel Míček, Hana Věžníková, H. Weissmannová, S. Študentová, Martin Mucha, Václav Slovák, Michal Ritz ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ostravský seminář termické analýzy
Václav Slovák
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů
Václav Slovák, Roman Maršálek, Lucie Kuzněcovová, Lucie Ruppenthalová, Martin Janíček
Rok: 2008
stať ve sborníku

DEVELOPMENT OF OXIDATION HEAT OF THE COAL LEFT IN THE MINED-OUT AREA OF A LONGWALL FACE - MODELLING USING THE FLUENT SOFTWARE
Boleslav Taraba, Václav Slovák, Zdeněk Michalec, Jan Chura, Antonín Taufer
Rok: 2008, Journal of Mining and Metalurgy
článek v odborném periodiku

DITHIOKARBAMÁTY NIKLU JAKO KATALYZÁTORY OXIDACE GRAFITU
Václav Slovák, Richard Pastorek, Petr Slovák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... další autoři
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Chemie na slezskoostravském hradě II
Václav Slovák, Marie Solárová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
Boleslav Taraba, Zdeněk Michalec, Jan Chura, Václav Slovák, Antonín Taufer
Rok: 2008, Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Novel octahedral nickel(II) dithiocarbamates with bi- or tetradentate N-donor ligands: X-ray structures of [Ni(Bzppzdtc)(phen)(2)]ClO4 center dot CHCl3 and [Ni(Bz(2)dtC)(2)(cyclam)]
Zdeněk Trávníček, Richard Pastorek, Václav Slovák
Rok: 2008, POLYHEDRON
článek v odborném periodiku

Sorpce těžkých kovů na přírodním uhlí
Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Janíček, Hana Kohutová, Tomáš Zelenka, Lucie Ráblová, Robin Kukuczka ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tepelná alterace frikčního materiálu
Zdeněk Klika, Vladimír Tomášek, Gražyna Martynková, Michal Ritz, Václav Roubíček, Gabriela Kratošová, Václav Slovák ... další autoři
Rok: 2008, Hutnické listy
článek v odborném periodiku

VLIV RYCHLOSTI PROUDÍCÍ ATMOSFÉRY A ZRNITOSTI NA CHEMISORPČNÍ FÁZI OXIDACE UHLÍ
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů
Václav Slovák, Roman Maršálek, Lucie Kuzněcovová, Lucie Ruppenthalová, Martin Janíček
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Chemie na Slezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba
Rok: 2007
stať ve sborníku

Chemie očima žáků ZŠ
Václav Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Levné sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek, Václav Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis
Václav Slovák, Roman Maršálek, Rudolf Peter
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ni(II) benzylbutyldithiocarbamates containing monodentate phosphines
Richard Pastorek, Jiří Kameníček, Josef Husárek, Václav Slovák, Marek Pavlíček
Rok: 2007, Journal of Coordination Chemistry
článek v odborném periodiku

Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?
Václav Slovák, Roman Maršálek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Rok: 2007
stať ve sborníku

INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí)
Boleslav Taraba, Rudolf Peter, Václav Slovák, Roman Maršálek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ni(II) complexes of unsymmetrical phenyl and phenethyl dithiocarbamates and triphenylphosphine
Richard Pastorek, Jiří Kameníček, Hana Vrbová, Václav Slovák, Marek Pavlíček
Rok: 2006, J COORD CHEM
článek v odborném periodiku

STUDIUM TEPLOTNÍ DYNAMIKY POČÁTEČNÍ FÁZE OXIDAČNÍHO PROCESU UHLÍ
Boleslav Taraba, Rudolf Peter, Václav Slovák, Jiří Janek, Anežka Dušková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Symmetric Ni(II) dithiocarbamates with bidentate phosphines ligands
Richard Pastorek, Jiří Kameníček, Bohuslav Cvek, Václav Slovák, Marek Pavlíček
Rok: 2006, JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
článek v odborném periodiku

THE INFLUENCE OF OXYGEN CONTENT ON ZETA POTENTIAL OF CARBONACEOUS MATERIALS
Roman Maršálek, Václav Slovák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vliv CuCl2 na kinetiku oxidace oxidačně alterovaného uhlí
Michaela Liptáková, Václav Slovák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci
Václav Slovák, Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kinetic studies of graphon and coal char reaction with NO and O2: Direct non-linear regression from TG curves.
Shaobin Wang, Václav Slovák, B. S. Haynes
Rok: 2005, Fuel Processing Technology
článek v odborném periodiku

Kinetika termických reakcí uhlíkatých materiálů z termogravimetrických dat
Václav Slovák
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty.
Boleslav Taraba, Rudolf Peter, Václav Slovák, Jiří Janek
Rok: 2005, Uhlí - Rudy - Geolgický průzkum
článek v odborném periodiku

Termogravimetrické studium nízkoteplotní oxidace uhlí
Václav Slovák
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Termogravimetrické studium nízkoteplotní oxidace uhlí
Václav Slovák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pitch pyrolysis kinetics from single TG curve
Václav Slovák, Petr Šušák
Rok: 2004, Journal of analytical and applied pyrolysis
článek v odborném periodiku

Průvodce po Anorganické chemii 1 - Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
Václav Slovák
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Rok: 2004, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Rok: 2004, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku

56. sjezd chemických společností
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Jan Veřmiřovský
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Energetické využití biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Rok: 2003, Spalování a životní prostředí
článek v odborném periodiku

A controlled thermolysis of some carbochemical hydrocarbons
Věra Šugárková, Daniel Košťál, Václav Slovák, Miroslav Kaloč, Eva Plevová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Application of direct nonlinear regression from single TG curve to compounds undergoing simple and complex thermal decomposition
Fabrizio Rodante, Stefano Vecchio, Václav Slovák
Rok: 2003, International Journal of Chemical Kinetics
článek v odborném periodiku

Energetické využití biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Rok: 2003, Acta Mechanika Slovaca
článek v odborném periodiku

Kinetics of coke thermal oxidation in presence of inorganic compounds.
Silvie Vallová, Václav Slovák, Juraj Leško
Rok: 2003, Journal of thermal analysis and calorimetry
článek v odborném periodiku

Výzkum biopaliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Rok: 2003, Průmyslové technologie a životní prostředí
článek v odborném periodiku

Výzkum využití alternativního paliva na bázi uhlíku a kalů z čistíren odpadních vod
Petr Kolát, Dana Juchelková, Václav Slovák, Anna Cemerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Determination of kinetic parameters by direct non-linear regression from TG curves.
Václav Slovák
Rok: 2001, Thermochimica Acta
článek v odborném periodiku

Katalytická oxidace uhlíkatých materiálů.
Václav Slovák
Rok: 2001, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Thermal oxidation of fine grained carbonaceous materials in the presence of Zn(II), Fe(III) and Pb(II) compounds.
Silvie Vallová, Václav Slovák, Juraj Leško
Rok: 2000, Acta metallurgica slovaca
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
6ZASTIntroduction to statistic for biologists
ANCH2Anorganická chemie 2
ANOC1Anorganická chemie 1
DKIHRKinetika heterogenních reakcí
DSMTASoučasné metody termické analýzy
DTEANTermická analýza
CHEMOChemometrie
INDATInformační databáze
MACH1Matematika pro chemiky 1
MACH2Matematika pro chemiky 2
MAKCHMakromolekulární chemie
OBBC1Obhajoba bakalářské práce
OBEANObecná a anorganická chemie
PANC6Preparativní anorganická chemie
POCH6Preparativní organická chemie
PRAN4Preparativní anorganická chemie
PROC4Preparativní organická chemie
PUBVVPublikace vědeckých výsledků
SAC2ESeminar - Inorganic Chemistry 2
SANC1Seminář z anorganické chemie 1
SANC2Seminář z anorganické chemie 2
SZAFCČást SZZ : Analytická a fyzikální chemie
SZOACČást SZZ : Obecná a anorganická chemie
SZOBCČást SZZ: Organická chemie a biochemie
YANOCAnorganická chemie
Y2ANCAnorganická chemie
Y2VACVybrané problémy z anorganické chemie
ZPDATZáklady zpracování experimentálních dat
1ACH1Anorganická chemie 1
1MAC1Matematika pro chemiky 1
1MAC2Matematika pro chemiky 2
7ACH1Anorganická chemie 1
7ACH2Anorganická chemie 2
7ANC1Anorganická chemie 1 (pro 2ob. studium)
7BAKPBakalářská práce
7BIACBioanorganická chemie
7BKLPBakalářský projekt
7KIKAKinetika a katalýza
7MAC1Matematika pro chemiky 1
7MAC2Matematika pro chemiky 2
7MASSHmotnostní spektrometrie
7MNMRMetody nukleární magnetické resonance
7NDIPDiplomová práce
7SKIKSeminář z kinetiky a katalýzy
7STPEStruktura pevných látek
8SVUMStruktura a vlastnosti uhlíkatých mat.
XZASTZáklady statistiky pro přírodní vědy


AutorNázev práceTypRok
Komárková BáraPříprava a charakterizace nových materiálů na bázi TiO2 pro adsorpční a fotokatalytické aplikacedisertační 2022 
Kryeziu ArjetaUhlíkaté monolity s hierarchickou porozitou ze zkapalněné biomasydisertační 2022 
Hotová GabrielaMožnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálůdisertační 2018 
Kinnertová EvaAplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelůdisertační 2018 
Motlochová MonikaNanostrukturní deriváty oxidu titaničitého: syntéza, termický rozklad a využití jako sorbenty a fotokatalyzátorydisertační 2018 
Štefelová JanaMožnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci materiálů na bázi celulózydisertační 2017 
Bulavová PetraStudium procesů při přípravě uhlíkatých aerogelů termoanalytickými technikamidisertační 2016 
Čeplík TomášCharakterizace materiálů typu aerogelu.diplomová  
Němcová KateřinaFotokatalýza ? podpůrné materiály pro učitele a žákydiplomová 2022 
Kořená LucieVliv porozity na kinetiku povrchové oxidace uhlíkudiplomová 2020 
Šrámková PetraKinetika kondenzace resorcinolu s formaldehydem pomocí DSCdiplomová 2020 
Golas MichalAdsorpce v každodenním životědiplomová 2019 
Komárková BáraMezoporézní uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2diplomová 2018 
Minarčíková MiladaMembrány na bázi oxidu grafenudiplomová 2018 
Polách LukášUhlíkaté pěnydiplomová 2018 
Přidalová LucieMezoporézní stříbrem dopované uhlíkaté adsorbenty připravené z biomasydiplomová 2018 
Zámoravcová DagmarPříprava dutých uhlíkatých mikročásticdiplomová 2018 
Zlá MichaelaVliv pH na adsorpci barviv na aktivním uhlídiplomová 2017 
Bandevská VeronikaDesorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentůdiplomová 2016 
Benková ZlataPříprava a vlastnosti uhlíkatých adsorbentů dopovaných síroudiplomová 2016 
Novotná JanaModifikace organokovových sítí (MOFs) pro adsorpci iontů těžkých kovů z vodného prostředí.diplomová 2016 
Hotová GabrielaSorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.diplomová 2014 
Kaleta VojtěchAdsorpce organických barviv na uhlíkatých aerogelechdiplomová 2014 
Kinnertová EvaSorpční vlastnosti uhlíkatých aerogelů připravených zrychlenou kondenzací.diplomová 2014 
Novák VlastimilOxidace a pyrolýza uhlíkatých materiálů s obsahem těžkých kovůdiplomová 2014 
Majerová MarikaInovace laboratorního cvičení z preparativní anorganické chemie.diplomová 2013 
Motlochová MonikaTermická analýza při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů.diplomová 2013 
Nováková JanaZvýšení kapacity uhlíkatých aerogelů pro sorpci iontů z vodných roztokůdiplomová 2013 
Vašňovská IvanaZvýšení kapacity uhlíkatých aerogelů pro sorpci organických látek z vodných roztoků.diplomová 2013 
Šebesta VítSorpční vlastnosti uhlíkatých aerogelů připravených polykondenzací v přítomnosti iontů kovůdiplomová 2012 
Štefelová JanaUhlíkaté materiály na bázi přírodních sacharidů.diplomová 2012 
Zelenka TomášVliv parametrů přípravy na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.diplomová 2012 
Martiníková SimonaVliv Ni, Cu a Pb na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.diplomová 2011 
Zelenka TomášSledování strukturních změn při cyklování hydroxidu nikelnatého pomocí termické analýzydiplomová 2010 
Němcová MarkétaSrovnání účinnosti retardérů hoření v závislosti na použité následné povrchové ochraně dřevadiplomová 2009 
Krištůfková TerezaTermoanalytická charakterizace energetických plodindiplomová 2008 
Mucha MartinPočítačové 3D modely chemických objektůdiplomová 2008 
Murová BarboraTermická analýza jako metoda studia a charakterizace rostlinných materiálůdiplomová 2007 
Maník ZdeněkSoftware pro výpočet kinetických parametrů z termogravimetrických dat metodou přímé nelineární regresediplomová 2006 
Kopčan PatrikSírou dopované uhlíkaté materiály pro sorpci iontů kovů z vodných roztokůbakalářská 2022 
Kowalczyk SamuelHierarchicky porézní uhlíkaté monolity z biomasybakalářská 2022 
Vala DavidStanovení mikroplastů v půdě metodou TG-MSbakalářská 2022 
Kučerová IvetaFunkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovůbakalářská 2021 
Matušková HanaPříprava mezoporézních uhlíkatých materiálů metodou soft-templatingbakalářská 2021 
Sysalová LuciePovrchová úprava uhlíkatých adsorbentů pro adsorpci aniontůbakalářská 2021 
Němcová KateřinaPlovoucí uhlíkatý adsorbent/fotokatalyzátorbakalářská 2020 
Nováková AntoniePlovoucí adsorbent/fotokatalyzátor na bázi korkubakalářská 2020 
Ottová MichaelaVliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentubakalářská 2020 
Tichavská VeronikaAdsorpce organických látek na monolitickém uhlíkatém adsorbentu s hierarchickou porozitoubakalářská 2020 
Pustějovská KristýnaAdsorbenty na bázi ligninu a jeho derivátůbakalářská 2019 
Kořená LucieAdsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálechbakalářská 2018 
Šrámková PetraBezchromanové selektivní leptání monokrystalického křemíkubakalářská 2018 
Vaňková IvaDesorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentůbakalářská 2018 
Veverková TerezaVliv dřevěného uhlí v půdě na obsah těžkých kovů v rostlináchbakalářská 2018 
Špirutová ZuzanaAdsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogelbakalářská 2017 
Hluchníková DenisaPříprava uhlíkatých adsorbentů pyrolýzou MOFsbakalářská 2016 
Komárková BáraUhlíkaté adsorbenty dopované TiO2bakalářská 2016 
Müllerová AdrianaStanovení HgII pro adsorpční experimenty ve vodném roztokubakalářská 2016 
Přidalová LucieStříbrem dopované uhlíkaté xerogelybakalářská 2016 
Zámoravcová DagmarPříprava mikrosférických uhlíkatých xerogelůbakalářská 2016 
Siwy RomanAdsorpce CrVI na uhlíkatých materiálechbakalářská 2015 
Zlá MichaelaVliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálechbakalářská 2015 
Bandevská VeronikaVliv parametrů lyofilizace na průběh sušení organických gelů.bakalářská 2014 
Benková ZlataZvýšení adsorpční kapacity uhlíkatých xerogelů sulfonací.bakalářská 2014 
Novotná JanaPříprava a adsorpční vlastnosti organokovových sítí (MOFs).bakalářská 2014 
Branichová JanaVliv teploty kondenzace na vlastnosti uhlíkatých aerogelůbakalářská 2013 
Pazderová LuciaCharakterizace uhlíkatých materiálů pomocí sorpce z vodných roztoků.bakalářská 2013 
Zedníčková PetraSorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózybakalářská 2013 
Čeplík TomášReprodukovatelnost přípravy uhlíkatých aerogelů a její zlepšení.bakalářská 2012 
Hotová GabrielaVliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.bakalářská 2012 
Kaleta VojtěchSorpce organických látek na uhlíkatých aerogelech.bakalářská 2012 
Kinnertová EvaVliv doby kondenzace na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.bakalářská 2012 
Vágnerová KláraVliv počátečního pH polykondenzační směsi na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.bakalářská 2012 
Novák VlastimilVliv těžkých kovů na kinetiku oxidace grafitubakalářská 2011 
Nováková JanaStanovení Ni při sorpčních experimentech na uhlíkatých materiálech.bakalářská 2011 
Vašňovská IvanaAktivace uhlíkatých aerogelů alkalickými hydroxidybakalářská 2011 
Klusák JanPříprava a vlastnosti uhlíkatých aerogelůbakalářská 2010 
Mucha MarekOptimalizace stanovení olova a kadmia na atomovém absorpčním spektrometru FS 240 Varianbakalářská 2010 
Myslikovjanová LuciePříprava dusíkem obohacených uhlíkatých aerogelůbakalářská 2010 
Šebesta VítUhlíkaté aerogely dopované kovybakalářská 2010 
Štefelová JanaCelulóza jako prekurzor uhlíkatých aerogelůbakalářská 2010 
Tilková AlenaOptimalizace stanovení vybraných kovů na atomovém absorpčním spektrometru FS_240 Varianbakalářská 2010 
Hoang Dieu LoanTěžké kovy a lidské zdravíbakalářská 2009 
Pavelek LubomírSorpce rtuti na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Žitníková NelaSorpce rtuti na hnědém uhlíbakalářská 2009 
Janíček MartinSorpce zinku na alterovaném uhlíbakalářská 2008 
Kohutová HanaSorpce zinku na hnědém uhlíbakalářská 2008 
Šimková LucieSorpce niklu na černém uhlíbakalářská 2008 
Zelenka TomášSorpce rtuti na černém uhlíbakalářská 2008 
Chytilová MarkétaVliv předúpravy na oxidační reaktivitu grafitubakalářská 2007 
Coufalík PavelTěžké kovy v houbáchbakalářská 2007 
Macháčková MiroslavaProstředky pro odstraňování zápachubakalářská 2007 
Němcová MarkétaVliv těžkých kovů na vlastnosti rostlinných materiálůbakalářská 2007 
Martiníková IvaNitrifikace a denitrifikace v komunálních vodáchbakalářská 2006 
Polčák PetrVliv kyslíkatých solí kovů 2. skupiny na kinetiku oxidace grafitubakalářská 2006 
Turková MichaelaPoužití termické analýzy ke sledování stárnutí farmaceutických preparátůbakalářská 2006 
Voldánová DagmarTermoanalytická charakterizace dřevní hmoty rostlé při zvýšené koncentraci CO2bakalářská 2006 
Zaoralová DanaVliv halogenidů alkalických kovů na kinetiku oxidace grafitubakalářská 2006 
Czerneková LýdieVliv sodných solí na kinetiku oxidace grafitubakalářská 2005 
Szlauerová LenkaVliv draselných solí na kinetiku oxidace grafitubakalářská 2005 


Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Nové trendy v adsorpční dekontaminaci vod.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Porézní uhlíkaté materiály ze zkapalněného dřeva připravené metodou soft-templating
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Adsorpce z kapalného prostředí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Plovoucí katalyzátor se synergickou adsorpční funkcí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Dvouvrstvé uhlíkaté adsorbenty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Uhlíkaté gely připravené metodou soft-templating
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Optimalizace adsorpčních vlastností uhlíkatých gelů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Charakterizace povrchu porézních materiálů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Termomechanické vlastnosti resorcinol-formaldehydových xerogelů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Určení elementárního složení uhlíkatých materiálů pomocí kvantitativní TG-MS analýzy.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Studium možností přípravy uhlíkatých adsorbentů karbonizací dřeva
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Studium možností zvýšení adsorpční schopnosti uhlíkatých aerogelů vůči polutantům z vodného prostředí
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zrychlení přípravy uhlíkatých aerogelů pro sorpční aplikace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Chemie na Slezskoostravském hradě IV
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2010 - 9/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Chemie na Slezskoostravském hradě 2010
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období5/2010 - 7/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub