Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Václav Slovák


titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
C 305, budova C
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
telefon, mobil:
553 46 2197
e-mail:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Komárková Bára
Příprava a charakterizace nových materiálů na bázi TiO2 pro adsorpční a fotokatalytické aplikace
disertační
2022
Kryeziu Arjeta
Uhlíkaté monolity s hierarchickou porozitou ze zkapalněné biomasy
disertační
2022
Hotová Gabriela
Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci adsorbentů na bázi povrchově oxidovaných uhlíkatých materiálů
disertační
2018
Kinnertová Eva
Aplikace analytických technik při studiu vlivu parametrů přípravy na reaktivitu, termické a adsorpční vlastnosti organických kryo- a xerogelů
disertační
2018
Motlochová Monika
Nanostrukturní deriváty oxidu titaničitého: syntéza, termický rozklad a využití jako sorbenty a fotokatalyzátory
disertační
2018
Štefelová Jana
Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci materiálů na bázi celulózy
disertační
2017
Bulavová Petra
Studium procesů při přípravě uhlíkatých aerogelů termoanalytickými technikami
disertační
2016
Čeplík Tomáš
Charakterizace materiálů typu aerogelu.
diplomová
Němcová Kateřina
Fotokatalýza ? podpůrné materiály pro učitele a žáky
diplomová
2022
Kořená Lucie
Vliv porozity na kinetiku povrchové oxidace uhlíku
diplomová
2020
Šrámková Petra
Kinetika kondenzace resorcinolu s formaldehydem pomocí DSC
diplomová
2020
Golas Michal
Adsorpce v každodenním životě
diplomová
2019
Komárková Bára
Mezoporézní uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2
diplomová
2018
Minarčíková Milada
Membrány na bázi oxidu grafenu
diplomová
2018
Polách Lukáš
Uhlíkaté pěny
diplomová
2018
Přidalová Lucie
Mezoporézní stříbrem dopované uhlíkaté adsorbenty připravené z biomasy
diplomová
2018
Zámoravcová Dagmar
Příprava dutých uhlíkatých mikročástic
diplomová
2018
Zlá Michaela
Vliv pH na adsorpci barviv na aktivním uhlí
diplomová
2017
Bandevská Veronika
Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů
diplomová
2016
Benková Zlata
Příprava a vlastnosti uhlíkatých adsorbentů dopovaných sírou
diplomová
2016
Novotná Jana
Modifikace organokovových sítí (MOFs) pro adsorpci iontů těžkých kovů z vodného prostředí.
diplomová
2016
Hotová Gabriela
Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
diplomová
2014
Kaleta Vojtěch
Adsorpce organických barviv na uhlíkatých aerogelech
diplomová
2014
Kinnertová Eva
Sorpční vlastnosti uhlíkatých aerogelů připravených zrychlenou kondenzací.
diplomová
2014
Novák Vlastimil
Oxidace a pyrolýza uhlíkatých materiálů s obsahem těžkých kovů
diplomová
2014
Majerová Marika
Inovace laboratorního cvičení z preparativní anorganické chemie.
diplomová
2013
Motlochová Monika
Termická analýza při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů.
diplomová
2013
Nováková Jana
Zvýšení kapacity uhlíkatých aerogelů pro sorpci iontů z vodných roztoků
diplomová
2013
Vašňovská Ivana
Zvýšení kapacity uhlíkatých aerogelů pro sorpci organických látek z vodných roztoků.
diplomová
2013
Šebesta Vít
Sorpční vlastnosti uhlíkatých aerogelů připravených polykondenzací v přítomnosti iontů kovů
diplomová
2012
Štefelová Jana
Uhlíkaté materiály na bázi přírodních sacharidů.
diplomová
2012
Zelenka Tomáš
Vliv parametrů přípravy na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.
diplomová
2012
Martiníková Simona
Vliv Ni, Cu a Pb na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.
diplomová
2011
Zelenka Tomáš
Sledování strukturních změn při cyklování hydroxidu nikelnatého pomocí termické analýzy
diplomová
2010
Němcová Markéta
Srovnání účinnosti retardérů hoření v závislosti na použité následné povrchové ochraně dřeva
diplomová
2009
Krištůfková Tereza
Termoanalytická charakterizace energetických plodin
diplomová
2008
Mucha Martin
Počítačové 3D modely chemických objektů
diplomová
2008
Murová Barbora
Termická analýza jako metoda studia a charakterizace rostlinných materiálů
diplomová
2007
Maník Zdeněk
Software pro výpočet kinetických parametrů z termogravimetrických dat metodou přímé nelineární regrese
diplomová
2006
Kopčan Patrik
Sírou dopované uhlíkaté materiály pro sorpci iontů kovů z vodných roztoků
bakalářská
2022
Kowalczyk Samuel
Hierarchicky porézní uhlíkaté monolity z biomasy
bakalářská
2022
Vala David
Stanovení mikroplastů v půdě metodou TG-MS
bakalářská
2022
Kučerová Iveta
Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů
bakalářská
2021
Matušková Hana
Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů metodou soft-templating
bakalářská
2021
Sysalová Lucie
Povrchová úprava uhlíkatých adsorbentů pro adsorpci aniontů
bakalářská
2021
Němcová Kateřina
Plovoucí uhlíkatý adsorbent/fotokatalyzátor
bakalářská
2020
Nováková Antonie
Plovoucí adsorbent/fotokatalyzátor na bázi korku
bakalářská
2020
Ottová Michaela
Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu
bakalářská
2020
Tichavská Veronika
Adsorpce organických látek na monolitickém uhlíkatém adsorbentu s hierarchickou porozitou
bakalářská
2020
Pustějovská Kristýna
Adsorbenty na bázi ligninu a jeho derivátů
bakalářská
2019
Kořená Lucie
Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech
bakalářská
2018
Šrámková Petra
Bezchromanové selektivní leptání monokrystalického křemíku
bakalářská
2018
Vaňková Iva
Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů
bakalářská
2018
Veverková Tereza
Vliv dřevěného uhlí v půdě na obsah těžkých kovů v rostlinách
bakalářská
2018
Špirutová Zuzana
Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel
bakalářská
2017
Hluchníková Denisa
Příprava uhlíkatých adsorbentů pyrolýzou MOFs
bakalářská
2016
Komárková Bára
Uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2
bakalářská
2016
Müllerová Adriana
Stanovení HgII pro adsorpční experimenty ve vodném roztoku
bakalářská
2016
Přidalová Lucie
Stříbrem dopované uhlíkaté xerogely
bakalářská
2016
Zámoravcová Dagmar
Příprava mikrosférických uhlíkatých xerogelů
bakalářská
2016
Siwy Roman
Adsorpce CrVI na uhlíkatých materiálech
bakalářská
2015
Zlá Michaela
Vliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálech
bakalářská
2015
Bandevská Veronika
Vliv parametrů lyofilizace na průběh sušení organických gelů.
bakalářská
2014
Benková Zlata
Zvýšení adsorpční kapacity uhlíkatých xerogelů sulfonací.
bakalářská
2014
Novotná Jana
Příprava a adsorpční vlastnosti organokovových sítí (MOFs).
bakalářská
2014
Branichová Jana
Vliv teploty kondenzace na vlastnosti uhlíkatých aerogelů
bakalářská
2013
Pazderová Lucia
Charakterizace uhlíkatých materiálů pomocí sorpce z vodných roztoků.
bakalářská
2013
Zedníčková Petra
Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy
bakalářská
2013
Čeplík Tomáš
Reprodukovatelnost přípravy uhlíkatých aerogelů a její zlepšení.
bakalářská
2012
Hotová Gabriela
Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
bakalářská
2012
Kaleta Vojtěch
Sorpce organických látek na uhlíkatých aerogelech.
bakalářská
2012
Kinnertová Eva
Vliv doby kondenzace na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.
bakalářská
2012
Vágnerová Klára
Vliv počátečního pH polykondenzační směsi na vlastnosti uhlíkatých aerogelů.
bakalářská
2012
Novák Vlastimil
Vliv těžkých kovů na kinetiku oxidace grafitu
bakalářská
2011
Nováková Jana
Stanovení Ni při sorpčních experimentech na uhlíkatých materiálech.
bakalářská
2011
Vašňovská Ivana
Aktivace uhlíkatých aerogelů alkalickými hydroxidy
bakalářská
2011
Klusák Jan
Příprava a vlastnosti uhlíkatých aerogelů
bakalářská
2010
Mucha Marek
Optimalizace stanovení olova a kadmia na atomovém absorpčním spektrometru FS 240 Varian
bakalářská
2010
Myslikovjanová Lucie
Příprava dusíkem obohacených uhlíkatých aerogelů
bakalářská
2010
Šebesta Vít
Uhlíkaté aerogely dopované kovy
bakalářská
2010
Štefelová Jana
Celulóza jako prekurzor uhlíkatých aerogelů
bakalářská
2010
Tilková Alena
Optimalizace stanovení vybraných kovů na atomovém absorpčním spektrometru FS_240 Varian
bakalářská
2010
Hoang Dieu Loan
Těžké kovy a lidské zdraví
bakalářská
2009
Pavelek Lubomír
Sorpce rtuti na alterovaném uhlí
bakalářská
2009
Žitníková Nela
Sorpce rtuti na hnědém uhlí
bakalářská
2009
Janíček Martin
Sorpce zinku na alterovaném uhlí
bakalářská
2008
Kohutová Hana
Sorpce zinku na hnědém uhlí
bakalářská
2008
Šimková Lucie
Sorpce niklu na černém uhlí
bakalářská
2008
Zelenka Tomáš
Sorpce rtuti na černém uhlí
bakalářská
2008
Chytilová Markéta
Vliv předúpravy na oxidační reaktivitu grafitu
bakalářská
2007
Coufalík Pavel
Těžké kovy v houbách
bakalářská
2007
Macháčková Miroslava
Prostředky pro odstraňování zápachu
bakalářská
2007
Němcová Markéta
Vliv těžkých kovů na vlastnosti rostlinných materiálů
bakalářská
2007
Martiníková Iva
Nitrifikace a denitrifikace v komunálních vodách
bakalářská
2006
Polčák Petr
Vliv kyslíkatých solí kovů 2. skupiny na kinetiku oxidace grafitu
bakalářská
2006
Turková Michaela
Použití termické analýzy ke sledování stárnutí farmaceutických preparátů
bakalářská
2006
Voldánová Dagmar
Termoanalytická charakterizace dřevní hmoty rostlé při zvýšené koncentraci CO2
bakalářská
2006
Zaoralová Dana
Vliv halogenidů alkalických kovů na kinetiku oxidace grafitu
bakalářská
2006
Czerneková Lýdie
Vliv sodných solí na kinetiku oxidace grafitu
bakalářská
2005
Szlauerová Lenka
Vliv draselných solí na kinetiku oxidace grafitu
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
9/2022 - 8/2025
Poskytovatel
Děkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
3/2020 - 12/2022
Poskytovatel
MŠMT
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Kontakt
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2018
Poskytovatel
Rámcové programy EU
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2017
Poskytovatel
Kontakt
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Katedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
1/2010 - 9/2010
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období
5/2010 - 7/2010
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub