Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Dana Kričfaluši


titul, jméno, příjmení:
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
místnost, podlaží, budova:
C 308, budova C
funkce:
obor činnosti:
didaktika chemie
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
731 444 484
553 46 2195
e-mail:

Vzdělání

1978 – 1983
magisterské vzdělání v oboru Učitelství pro 5. - 12. ročník v oborech fyzika - chemie, Pedagogická fakulta v Ostravě
1974 – 1978
Střední průmyslová škola chemická, Ostrava
 

Kvalifikace

2000
habilitace v oboru Teorie vyučování VVP ve specializaci Teorie vyučování chemie, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
1995
kandidátská disertace v oboru Teorie vyučování chemii, Univerzita Karlova v Praze
1983
PaedDr., Pedagogická fakulta v Ostravě
 

Zaměstnání, praxe

2000 – dosud
vysokoškolský učitel - docent na PřF OU
1990 – 2000
odborná asistentka na PřF OU
1985 – 1990
odborná asistentka, PdF
1983 – 1985
asistentka, PdF
 

Odborné zaměření

vzdělávání
didaktika chemie
aplikace ICT (včetně internetu) ve vzdělávání
počítačová podpora školního chemického experimentu
profesní vzdělávání učitelů
popularizace přírodních věd
 

Akademické funkce a členství v orgánech

4/2021 – dosud
Oborová rada doktorského studijního programu Didaktika chemie PřF UP v Olomouci
9/2019 – dosud
Oborová rada doktorského studijního programu Didaktika chemie na PřF a PdF UK v Praze
4/2018 – dosud
Oborová rada doktorského studijního oboru Oborová didaktika, FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
2011 – dosud
Oborová rada doktorského studijního oboru Didaktika chemie, PřF UHK
2011 – 2020
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
2007 – 2015
děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2007 – 2015
Vědecká rada Ostravské univerzity
2007 – 2015
předsedkyně Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
2004 – 2010
Oborová rada doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, PřF OU
1997 – 2007
proděkanka pro studijní činnost na PřF OU
1997 – 2007
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
1995 – 1997
Akademický senát PřF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost chemická
 

Jazykové znalosti

Angličtina
komunikativní znalost
Němčina
pasivní znalost
Polština
pasivní znalost
Ruština
komunikativní znalost
 

Ocenění

2020
Cena Viléma Bauera za dlouhodobé působení a přínos v oblasti výuky chemie (udělena Českou společností chemickou)
 


Dana Kričfaluši, Markéta Bartoňová
Rok: 2022, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2020, Biologie - Chemie - Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 

Markéta Dobečková, Dana Kričfaluši, Ladislav Simon, Zita Jenisová
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Dana Kričfaluši, Markéta Bartoňová
Rok: 2022, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2020, Biologie - Chemie - Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Biológia, ekológia, chémia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Biologie - Chemie - Zeměpis. Časpis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
M. SKORŠEPA, Dana Kričfaluši
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Biologie - Chemie - Zeměpis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lenka Harvanová, Dana Kričfaluši
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Chemické rozhlady
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Monika Zemanová, Dana Kričfaluši
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Vladimír Nápravník, Dana Kričfaluši
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Dana Kričfaluši, Jan Čipera
Rok: 2006
 
Dana Kričfaluši, Jan Čipera
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
 
Dana Kričfaluši, Pavel Czernek, Jaroslav Verlík
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Andrea Kubalíková, Dana Kričfaluši
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Chemické rozhĺady
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Mária Kredátusová, Dana Kričfaluši
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová, M. Danielová
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová, M. Danielová
Rok: 2002
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Bílek, Antonín Slabý, Dana Kričfaluši
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, Antonín Slabý
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, Antonín Slabý
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši, K. Budweiserová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Rok: 2001
 
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Martin Bílek, Jan Čipera, Dana Kričfaluši
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Dana Kričfaluši, Martin Bílek
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Martin Bílek, Dana Kričfaluši
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Foltýnová Jana
ICT a hodnocení žáků jako motivační faktory při přípravě žáků na vyučování
disertační
2010
Halšková Veronika
Grafy a učivo chemie na střední škole
diplomová
2024
Bernovský Karel
Plasty jako modul pro integrovanou výuku na střední škole
diplomová
2022
Veverková Tereza
Videonávody experimentálních úloh z chemie pro SŠ
diplomová
2022
Káňová Kateřina
Využití inovativních metod ve výuce tématu "Radioaktivita" v chemii na SŠ
diplomová
2020
Orságová Kristýna
Záhada jako prvek podpory badatelsky orientovaného vyučování v chemii
diplomová
2020
Bartoňová Markéta
Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠ
diplomová
2019
Zajacová Markéta
Badatelsky orientované vyučování v chemii s využitím počítačem podporovaných experimentů
diplomová
2018
Křáková Veronika
Počítačem podporovaný experiment v chemickém vzdělávání na SŠ
diplomová
2017
Langrová Tereza
Radioaktivita kolem nás
bakalářská
Mizera Jakub
Experimenty z chemické kinetiky
bakalářská
2023
Halšková Veronika
Matematické minimum pro řešení úloh v chemii na gymnáziu
bakalářská
2021
Káňová Kateřina
Vliv ionizujícího záření na živé organismy
bakalářská
2018
Orságová Kristýna
Záhada jako prvek podpory vzdělávání v chemii (databáze experimentů)
bakalářská
2018Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
3/2014 - 7/2015
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
6/2012 - 5/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2007 - 12/2007
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2006 - 12/2006
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2006 - 12/2006
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2004 - 12/2004
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2004 - 12/2004
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období
1/2004 - 12/2004
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub