Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Petra Bulavová

Petra Bulavová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Petra Bulavová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 411, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2210
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Taraba, B. a Bulavová, P. Adsorption enthalpy of lead(II) and phenol on coals and activated carbon in the view of thermodynamic analysis and calorimetric measurements. The Journal of Chemical Thermodynamics. 2018, č. 116, s. 97-106. ISSN 0021-9614.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Facile synthesis of soft-templated carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption from liquid media. Microporous and Mesoporous Materials. 2018, 272(272), s. 155-165. ISSN 1387-1811.
Taraba, B. a Veselá, P. Sorption of lead(II) ions on natural coals and activated carbon: mechanistic, kinetic and thermodynamic aspects. Energy and Fuels. 2016, č. 30, s. 5846-5853. ISSN 0887-0624.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Veselá, P., Riikonen, J., Nissinen, T., Lehto, V. a Slovák, V. Optimisation of thermoporometry measurements to evaluate mesoporous organic and carbon xero-, cryo- and aerogels. THERMOCHIM ACTA. 2015, roč. 621, s. 81-89. ISSN 0040-6031.
Veselá, P. a Slovák, V. N-doped carbon xerogels prepared by ammonia assisted pyrolysis: Surface characterisation, thermal properties and adsorption ability for heavy metal ions. J ANAL APPL PYROL. 2014, č. 108, s. 266-271. ISSN 0165-2370.
Veselá, P. a Slovák, V. Organic xerogels based on condensation of different m-substituted phenols with formaldehyde - Preparation and TG-MS study. J THERM ANAL CALORIM. 2014, roč. 116, s. 663-669. ISSN 1388-6150.
VESELÁ, P. a Slovák, V. Monitoring of N-doped organic xerogels pyrolysis by TG-MS. J THERM ANAL CALORIM. 2013, roč. 113, s. 209-217. ISSN 1388-6150.
Veselá, P. a Slovák, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. J THERM ANAL CALORIM. 2012, roč. 108, s. 475-480. ISSN 1388-6150.

Všechny publikace

Taraba, B. a Bulavová, P. Adsorption enthalpy of lead(II) and phenol on coals and activated carbon in the view of thermodynamic analysis and calorimetric measurements. The Journal of Chemical Thermodynamics. 2018, č. 116, s. 97-106. ISSN 0021-9614.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption. In: Barrande-Vltava 2018. Strasbourg. 2018.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Facile synthesis of soft-templated carbon monoliths with hierarchical porosity for fast adsorption from liquid media. Microporous and Mesoporous Materials. 2018, 272(272), s. 155-165. ISSN 1387-1811.
Slovák, V., Bulavová, P. a Kinnertová, E. Studium porozity vlhkých materiálů. In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice. 2018.
Bulavová, P., Parmentier, J. a Slovák, V. Mesoporous carbon monoliths prepared by soft templating process. In: 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. Lisabon. 2017.
Bulavová, P. a Kučerík, J. Metoda pro určení objemu mikropórů pomocí techniky DSC. In: Termoanalytický seminář. Ostrava. 2017.
Slovák, V., Bulavová, P., Zelenka, T., Parmentier, J., Hotová, G., KINNERTOVÁ, E. a Štefelová, J. Porous carbons for adsorption applications. In: 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. Lisabon. 2017.
Kinnertová, E., Slovák, V. a Bulavová, P. Sledování kinetiky polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC. In: Termoanalytický seminář. Ostrava. 2017.
Bulavová, P., Slovák, V. a Parmentier, J. Thermal events in organic gels soft-templated by Pluronic F127. In: Sol Gel 2017. Liege. 2017.
Zelenka, T., Bulavová, P., Hotová, G., BUKÁČKOVÁ, M., Kinnertová, E., ŠTEFELOVÁ, J. a Slovák, V. Advanced methods for the characterization of surfaces. 2016.
KINNERTOVÁ, E., Slovák, V. a Veselá, P. DSC as a tool for the study of resorcinol-formaldehyde polycondensation. In: XXXVIII National Congress on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics. Ischie. 2016.
Veselá, P. a Štefelová, J. Influence of drying and pyrolysis on mesoporous properties of material based on cellulose acetate. In: XXXVIII National Congress On Calorimetry, Thermal Analysis And Applied Thermodynamics. Ischia. 2016.
Taraba, B. a Veselá, P. Sorption of lead(II) ions on natural coals and activated carbon: mechanistic, kinetic and thermodynamic aspects. Energy and Fuels. 2016, č. 30, s. 5846-5853. ISSN 0887-0624.
KINNERTOVÁ, E., Veselá, P. a Slovák, V. Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku. In: 68.sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Veselá, P. a Buchta, P. Termická studie pyrolýzy organických xerogelů na bázi furfuralu. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Bulavová, P. Termoporometrie. In: Setnání uživatelů TA Instruments. Brno. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Veselá, P., Riikonen, J., Nissinen, T., Lehto, V. a Slovák, V. Optimisation of thermoporometry measurements to evaluate mesoporous organic and carbon xero-, cryo- and aerogels. THERMOCHIM ACTA. 2015, roč. 621, s. 81-89. ISSN 0040-6031.
Veselá, P., Riikonen, J., Lehto, V. a Slovák, V. Thermoanalytical approach to evaluate mesoporous organic and carbon materials. In: CEEC-TAC3. Ljubljana: University of Ljubljana. 2015.
Veselá, P., Riikonen, J., Štefelová, J., Lehto, V. a Slovák, V. Vliv sušení a pyrolýzy na porozitu organických a uhlíkatých materiálů. In: Termoanalytický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2015.
Veselá, P. a Slovák, V. Effect of pyrolytic temperature onto adsorption ability of N-doped carbon xero/cryogels. In: 20th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis. Birmingham: European Bioenergy Research Institute, Aston University. 2014.
Veselá, P. a Slovák, V. Možnosti využití termické analýzy při studiu pyrolýzy organických xerogelů. In: 66. Sjezd chemických společností. Ostrava: VŠB-TU. 2014.
Veselá, P. a Slovák, V. N-doped carbon xerogels prepared by ammonia assisted pyrolysis: Surface characterisation, thermal properties and adsorption ability for heavy metal ions. J ANAL APPL PYROL. 2014, č. 108, s. 266-271. ISSN 0165-2370.
Veselá, P. a Slovák, V. Organic xerogels based on condensation of different m-substituted phenols with formaldehyde - Preparation and TG-MS study. J THERM ANAL CALORIM. 2014, roč. 116, s. 663-669. ISSN 1388-6150.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Veselá, P. a Slovák, V. Thermoanalytical study of pyrolysis of melamine-formaldehyde cryogel as a potential adsorbent. In: 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Espoo: Finnish Thermal Analysis and Calorimetry. 2014.
Bulavová, P. Výzkumný pobyt v rámci Ph.D. studia. 2014.
Slovák, V., Veselá, P., ŠTEFELOVÁ, J., Palkovská, M. a Zelenka, T. Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies. ICTAC News. 2013, s. 45-55.
Veselá, P. a Slovák, V. Kinetics of pyrolysis of nitrogen containing organic xerogels. In: Medicta 2013. Atény. 2013.
VESELÁ, P. a Slovák, V. Monitoring of N-doped organic xerogels pyrolysis by TG-MS. J THERM ANAL CALORIM. 2013, roč. 113, s. 209-217. ISSN 1388-6150.
Slovák, V., VESELÁ, P., Štefelová, J., Palkovská, M., Zelenka, T., Čeplík, T. a Bandevská, V. Možnosti termické analýzy při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů, xerogelů a kryogelů.. In: Nejnovější aplikace měření termické analýzy.... Praha: Specion s.r.o.. 2013.
VESELÁ, P. a Slovák, V. TG-MS pyrolysis of organic xerogels based on condensation of different aromatic monomers with formaldehyde. In: 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. 2013.
VESELÁ, P. a Slovák, V. Thermal properties of carbon xerogels prepared by ammonia-assisted pyrolysis. In: CEEC-TAC2. Vilnius: CEEC-TAC. 2013.
Slovák, V., Čeplík, T., ŠTEFELOVÁ, J. a VESELÁ, P. Thermomechanical properties of organic xerogels. In: 2nd CEECTAC. Vilnius: CEECTAC. 2013.
Slovák, V., Veselá, P., ŠTEFELOVÁ, J. a Palkovská, M. Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies. In: 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopané: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. 2012.
Veselá, P., Taraba, B. a Slovák, V. IMMOBILIZATION MECHANISMS OF Pb(II) ADSORPTION ONTO COALS, CARBONS AND CARBON AEROGELS. In: 4th EucheMs chemistry congress. Praha: ČSCH. 2012.
Taraba, B. a Veselá, P. IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA UHLÍ - TERMODYNAMICKÝ POHLED. CHEM LISTY. 2012, roč. 106, s. 1081-1085. ISSN 0009-2770.
Veselá, P. a Slovák, V. N-doped carbon aerogels: the possibilities of nitrogen incorporation into the structure with respect to adsorption usage. In: 11th Junior Euromat. Lausanne: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.. 2012.
Veselá, P. a Slovák, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. J THERM ANAL CALORIM. 2012, roč. 108, s. 475-480. ISSN 1388-6150.
Veselá, P. a Slovák, V. TA-MS as a tool for monitoring of N-doped carbon aero-gels preparation. In: 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopané: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. 2012.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. Adsorption potential of coals and carbon to phenol - thermodynamic aspects. In: 28th International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsurgh. 2011.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA PŘÍRODNÍM UHLÍ - PŘÍSPĚVEK K OSVĚTLENÍ MECHANISMU SORPCE. CHEM LISTY. 2011, roč. 105, č. 105, s. 966-971. ISSN 0009-2770.
Slovák, V. a Veselá, P. Kinetics of pyrolysis of N-doped carbon aerogels. In: PROCEEDINGS, 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2011. Slovak Chemical Society, 2011. s. 1-5.
Veselá, P. a Slovák, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. In: PROCEEDINGS, 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Bratislava: Slovak Chemical Society, 2011. Slovak Chemical Society, 2011. s. 1-7.
Taraba, B., Veselá, P., Maršálek, R. a Navrátilová, Z. TEMPERATURE AS A FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS. In: 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 2010. University of Pittsburgh, 2010. s. 343-348. ISBN 1-890977-27-6.


AutorNázev práceTypRok
Buchta PetrPříprava mezoporézních uhlíkatých materiálů vzniklých polykondenzací m-substituovaného fenolu s furfuralem pomocí metody soft-templatingdiplomová 2018 
Buchta PetrPříprava a charakterizace uhlíkatých xerogelů vzniklých polykondenzací m-substituovaných fenolů s furfuralembakalářská 2016 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub