Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Tomáš Zelenka

Tomáš Zelenka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 411, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2210
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

ŠTEFELOVÁ, J., Zelenka, T. a Slovák, V. Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust. Wood Science and Technology. 2017, roč. 51, č. 6, s. 1321-1338. ISSN 1432-5225.
Taraba, B. a Zelenka, T. Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols. J THERM ANAL CALORIM. 2017, č. 128, s. 1505-1512. ISSN 1388-6150.
Zelenka, T. Study of transport kinetics during the adsorption and desorption of N2 at 77 K on microporous and mesoporous materials. In: 11th International Symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-XI). Avignon. 2017.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics. MICROPOR MESOPOR MAT. 2016, roč. 227, s. 202-209. ISSN 1387-1811.
Zelenka, T. KINETIKA ADSORPCE A DESORPCE N2 (- 196 °C) V PRŮBĚHU ZAPLŇOVÁNÍ MIKROPÓRŮ A MEZOPÓRŮ O RŮZNÝCH VELIKOSTECH. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen on different-sized subbituminous coal: Kinetics of micro- and mesopore filling. In: International Conference on Coal Science & Technology 2015: ICC&T 2015 Conference Papers 2015-09-27 Melbourne, Australia.
Zelenka, T. a Taraba, B. Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics. INT J COAL GEOL. 2014, roč. 132, s. 1-5. ISSN 0166-5162.
Zelenka, T. Effect of pre-treatment procedure on micropore system characteristics of subbituminous coal. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 53-63. ISSN 1743-3533.
Maršálek, R. a Zelenka, T. Chemické rovnováhy kolem nás i v nás. 2012.

Všechny publikace

Zelenka, T., Stefan, V., Slovák, V., Lhotka, M., Študentová, S., Hotová, G. a BLÁHOVÁ, L. Measurement of a skeletal density of solids using a physisorption apparatus. In: 9th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting. Štrasburk. 2018.
Zelenka, T., Stefan, V., Slovák, V., Lhotka, M., Študentová, S., Hotová, G. a BLÁHOVÁ, L. Měření skeletální hustoty pevných látek pomocí fyzisorpčního zařízení. In: 70. sjezd chemických společností. Zlín. 2018.
Zelenka, T. a Smékalová, D. Preparation of the floating carbon/TiO2 materials for the removal of organic pollutants from water. In: 14th Pannonian International Symposium on Catalysis. Starý Smokovec. 2018.
ŠTEFELOVÁ, J., Zelenka, T. a Slovák, V. Biosorption (removing) of Cd(II), Cu(II) and methylene blue using biochar produced by different pyrolysis conditions of beech and spruce sawdust. Wood Science and Technology. 2017, roč. 51, č. 6, s. 1321-1338. ISSN 1432-5225.
Slovák, V., Bulavová, P., Zelenka, T., Parmentier, J., Hotová, G., KINNERTOVÁ, E. a Štefelová, J. Porous carbons for adsorption applications. In: 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. Lisabon. 2017.
Taraba, B. a Zelenka, T. Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols. J THERM ANAL CALORIM. 2017, č. 128, s. 1505-1512. ISSN 1388-6150.
Zelenka, T. Study of transport kinetics during the adsorption and desorption of N2 at 77 K on microporous and mesoporous materials. In: 11th International Symposium on the Characterization of Porous Solids (COPS-XI). Avignon. 2017.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen at 77 K on micro- and meso- porous materials: Study of transport kinetics. MICROPOR MESOPOR MAT. 2016, roč. 227, s. 202-209. ISSN 1387-1811.
Zelenka, T., Bulavová, P., Hotová, G., BUKÁČKOVÁ, M., Kinnertová, E., ŠTEFELOVÁ, J. a Slovák, V. Advanced methods for the characterization of surfaces. 2016.
Zelenka, T. KINETIKA ADSORPCE A DESORPCE N2 (- 196 °C) V PRŮBĚHU ZAPLŇOVÁNÍ MIKROPÓRŮ A MEZOPÓRŮ O RŮZNÝCH VELIKOSTECH. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Zelenka, T. Plenární přednáška - ADSORPCE PLYNŮ: STANDARDNÍ METODA K CHARAKTERIZACI PORÉZNÍCH MATERIÁLŮ. In: SVK. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Zelenka, T. Adsorption and desorption of nitrogen on different-sized subbituminous coal: Kinetics of micro- and mesopore filling. In: International Conference on Coal Science & Technology 2015: ICC&T 2015 Conference Papers 2015-09-27 Melbourne, Australia.
HRVOLOVÁ, B., Zelenka, T. a Kalina, J. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z METOD FYZIKÁLNÍ CHEMIE. 2014.
HRVOLOVÁ, B., Kalina, J. a Zelenka, T. METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE - INOVACE LABORATORNÍHO CVIČENÍ. In: 66.sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Zelenka, T. Sorption experiments on carbon solids. In: 57. Zjazd PTChem i SiTPChem. Częstochowa. 2014.
Zelenka, T. a Taraba, B. Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics. INT J COAL GEOL. 2014, roč. 132, s. 1-5. ISSN 0166-5162.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Zelenka, T. Studium texturních a adsorpčních parametrů uhlíkatých adsorbentů. In: 66. Sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Zelenka, T. Výzkumný pobyt. 2014.
Slovák, V., Veselá, P., ŠTEFELOVÁ, J., Palkovská, M. a Zelenka, T. Carbon aerogels - the new field for thermoanalytical studies. ICTAC News. 2013, s. 45-55.
ŠTEFELOVÁ, J., Mucha, M. a Zelenka, T. Cellulose acetate-based carbon xerogels and cryogels. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 65-75. ISSN 1743-3533.
Zelenka, T. Effect of pre-treatment procedure on micropore system characteristics of subbituminous coal. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 53-63. ISSN 1743-3533.
Slovák, V., VESELÁ, P., Štefelová, J., Palkovská, M., Zelenka, T., Čeplík, T. a Bandevská, V. Možnosti termické analýzy při přípravě a studiu uhlíkatých aerogelů, xerogelů a kryogelů.. In: Nejnovější aplikace měření termické analýzy.... Praha: Specion s.r.o.. 2013.
Zelenka, T. a Štefelová, J. Souvislost mezi mikroporézními charakteristikami uhlíkatých adsorbentů a jejich schopností adsorbovat Pb(II) z vodných roztoků. In: 65. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spoločnost. 2013.
Štefelová, J., Mucha, M., Zelenka, T. a Slovák, V. SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS. In: 56th Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society (PTChem) and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry (SITPChem). Siedlce. 2013.
Zelenka, T. Vliv způsobu předúpravy na mikroporézní parametry hnědého uhlí zjištěné adsorpcí CO2. In: Studentská vědecká konference (kategorie Věda má budoucnost). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zelenka, T. Effect of pyrolysis conditions on the specific surface area of carbon aerogels. In: 4th EuCheMS Chemistry Congress. Praha. 2012.
Maršálek, R. a Zelenka, T. Chemické rovnováhy kolem nás i v nás. 2012.
Zelenka, T. Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů. In: Studentská vědecká konference (kategorie Věda má budoucnost). Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Zelenka, T. Vliv různých typů sušení na povrchové vlastnosti uhlíkatých aerogelů. In: 64. sjezd chemických společností. Olomouc: Česká společnost chemická. 2012.
Zelenka, T. a Slovák, V. Uhlíkaté aerogely a jejich aplikace. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spoločnost. 2011.


AutorNázev práceTypRok
Smékalová DanielaPříprava plovoucích uhlíkatých materiálůdiplomová 2018 
Harok MartinStudium texturních parametrů pevných látek adsorpcí dusíku a argonubakalářská 2019 
Stefan VojtěchStanovení skeletální hustoty pevných látek pomocí volumetrického sorpčního analyzátorubakalářská 2018 
Smékalová DanielaStudium objemových změn uhlíkatých látek při změně vlhkostibakalářská 2016 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub